Nesten på årsdagen for det kriminelle overfallet på Irak i 2003, iverksatte imperialistmaktene fly- og rakettangrep mot Libya. Krigspropagandaen er like løgnaktig og falsk nå som den var i 2003, selv om det denne gangen skjer med et FN-mandat som «autoriserer medlemsstater […] å treffe alle nødvendige tiltak for å håndheve overholdelse av flyforbudet». En formulering som krigsmaktene fritt tolker til å handle om langt mer enn en flyforbudssone.

Nei til fremmed intervensjon!Krigen er satt i gang under dekke av at angriperne skal «beskytte sivilbefolkningen». Alle som ikke er blindet av krigspropagandaen kan se at det er nøyaktig det motsatte som skjer: Franske Mirage-jagere slapp 19. mars bomber over Benghazi og Tripoli, mens Storbritannia og USA har sendt minst 110 Tomahawk-raketter mot libyske mål. Søndag ettermiddag var minst 64 drept i angrepene. Blant annet skal flere sykehus være ramma.

Våpenhvile ignorert

Angrepene skjedde til tross for at regjeringa i Tripoli umiddelbart etter at sikkerhetsrådets resolusjon ble kjent, erklærte ensidig våpenhvile og dermed imøtekom det første punktet i sikkerhetsrådets Resolusjon 1973 (2011).

De franske og amerikanske angrepene ble like fullt gjennomført, og den libyske statens kunngjøring om våpenhvile ignorert. Allerede her brøt «koalisjonen av villige» sin egen resolusjon og avslører at krigen har helt andre mål enn «vern av sivile liv».

Frankrike og Storbritannia har stilt seg i spissen for krigen mot sine gamle koloniområder. Det var disse to statene som presset på for å tvinge igjennom en resolusjon i sikkerhetsrådet. Et noe mer nølende USA sluttet seg til.

Den arabiske liga protesterer

En vesentlig del av det politiske og diplomatiske forarbeidet var å presse Gulfstatene og Den arabiske liga til å stille seg bak kravet om en flyforbudssone over Libya. I resolusjonsteksten blir de arabiske statenes og Den arabiske ligaens rolle kraftig understreket. Ideen var å la flystyrker fra Qatar eller Saudi-Arabia innlede angrepene for å gi krigen et «arabisk» tilsnitt.

Denne planen slo åpenbart feil, ettersom Frankrike og anglo-amerikanerne trykket på avtrekkeren først. Den arabiske støtten er i ferd med å svinne fra krigens første dag:

«Det som skjer er noe annet enn målet vi hadde om å innføre en flyforbudssone. Det vi ønsket var at sivile libyere skulle bli beskyttet, ikke bombet av Vesten», sier leder av Den arabiske liga, Amr Moussa.

Den afrikanske union (AU) har fra sitt møte i Mauretania krevd umiddelbar stans i angrepene på Libya. Allerede den 10. mars avviste freds- og sikkerhetsrådet i AU alle forslag om fremmed intervensjon mot landet. Men «de regionale aktører» er åpenbart uinteressante når de ikke danser etter imperialistmaktenes pipe.

Splittelse i NATO

Russland, Kina og en rekke land i Latin-Amerika har advart og uttrykt sterk uro over det som skjer. Heller ikke i NATO er det enighet. Tyskland nektet å støtte resolusjonen i Sikkerhetsrådet. Tyrkia og Bulgaria uttrykker seg stadig skarpere imot, og har foreløpig torpedert planene om å gjøre aggresjonen til en NATO-operasjon. Men det er bare et spørsmål om dager før tyrkerne bankes på plass.

– Tyrkia vil aldri rette våpen mot Libyas folk. Statsminister Erdogan.

– Det er utenkelig for oss at våre soldater skulle slippe bomber over libyere, sier statsminister Erdogan ifølge den tyrkiske avisen Hurriyet. – Tyrkia vil aldri rette våpen mot Libyas folk , sa han nylig på et møte i regjeringspartiet AKP. Bulgarias statsminister Boyko Borissov har klart sagt at målet for koalisjonens angrep er å få kontroll over Libyas oljeressurser. – Jeg vil ikke sende pilotene våre ut på et slikt eventyr, sa Borissov i et intervju med fjernsynsstasjonen TV7 mandag. – Interessene bak operasjonen i Libya dreier seg i stor grad om hvem som skal utnytte landets oljekilder, la han til.

Storbritannia og USA øker nå presset for å gjøre aggresjonen til en NATO-krig. USA prøver å nedtone sin rolle og har dessuten spent krigsmaskinen sin til bristepunktet. Det har imidlertid ingen betydning for kommandolinjene. En amerikansk admiral leder uansett operasjonen.

Norge snur kappa

I forrige uke kunne man la seg lure til å tro at den norske regjeringa var blitt mindre krigsgal etter erfaringene i Irak og Afghanistan. Utenriksstatsråd Jonas Gahr Støre manet til forsiktighet og advarte mot vestlig innblanding, mens statssekretær Espen Barth Eide sa at «det er viktig at libyerne må lage sin egen revolusjon». Usedvanlig klok tale til å komme fra norsk utenriksledelse. Derfor kunne det jo ikke vare.

Norge har ikke våget å følge Tysklands linje. Straks USA lot seg overtale av Frankrike og Storbritannia og kastet seg med på krigstoktet, har regjeringa løpt beina av seg for å stille med «bidrag». – Norge vil ta ansvar, sa statsminister Stoltenberg og ilte til sin kollega «lille Napoleon» Sarkozy i Paris for å tilby sine tjenester. I motsetning til Bulgaria, sender Norge «pilotene våre ut på et slikt eventyr» der verken endemål eller kommandoforhold er klarlagt.

Her er noe av hva statsminister Stoltenberg presterte å si på møtet hos den krigsgale franske president Sarkozy den 19. mars:

«For å seire kreves det vilje, utholdenhet og oppofrelse.
Vi gir vår udelte støtte til arbeidet som FNs generalsekretærs spesialutsending legger ned for å finne en bærekraftig og fredelig [sic] løsning på krisen.
Selv om makt alene ikke vil være tilstrekkelig, hender det at det internasjonale samfunnets kollektive vilje må tvinges igjennom med militære midler. Mens vi er samlet her, er Norge derfor i ferd med å klargjøre relevante kapasiteter fra Luftforsvaret for oppgaven, inklusive seks kampfly. […]
Dette er et sannhetens øyeblikk. Historien vil avsi sin dom over oss på grunnlag av våre handlinger nettopp i disse dagene».

Det siste har Stoltenberg rett i.

SV åpner for bakkestyrker

Norske F-16 fly deltar aktivt i angrepskrigen. Foto fra wikimedia.«Kapasitetene» består av en skvadron F-16 fly og en stab av 120 piloter, teknikere, sikkerhetspersonell og presseoffiserer. Norske kampfly har ikke deltatt i krigsoperasjoner siden de var stasjonert i Afghanistan i 2006. Men nå skal den norske regjeringa vise at den er like pro-aktivt aggressiv som den danske, som allerede har en flystyrke på plass på Sicilia. De norske flyene skal være mer teknisk avanserte, og kan derfor være førstevalg for operasjonsledelsen i gjennomføring av angrepsoppdrag. Allerede 24. mars var jagerbomberne i full aksjon over libysk luftrom. De står direkte under amerikansk kommando.

Hele Stortinget støtter denne aggressive angrepskrigen, fra FrP til SV.  Nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell kaller FN-resolusjonen «positiv og nødvendig» og legger overfor NTB til at «eventuelle forslag om å sette inn bakkestyrker må vurderes svært nøye». Slik taler en sann imperialistisk håndlanger.

Hele FN-argumentasjonen har ramlet sammen fra første dag, noe reaksjonen fra Den arabiske liga viser. De krigførende statene, i hovedsak NATO-land, bidrar for hver bombe til å styrke og bygge opp om legitimiteten til Muammar Gaddafis regime. De «hjelper» ikke, men undergraver og kompromitterer de folkelige kreftene i Libya som vil ha et fritt, uavhengig og demokratisk Libya. Dét kan aldri oppnås i samspill med imperialismen og dens gamle kolonimakter.

I den grad Gaddafi-regimet oppfyller løftet om å dele ut våpen til hele folket, bør enhver patriotisk libyer først kjempe mot invasjonsstyrkene. Deretter kan våpnene vendes mot Gaddafi. Et oppsplittet Libya underlagt nykoloniale løpegutter for NATO-herrer, betyr alt annet enn frihet og demokrati. Skulle dette siste bli utfallet, er det en hån mot folkeopprøret og de mange ofrene for Gaddafis regime og imperialistenes terrorbombing.

  • Stopp bombekrigen mot Libya!
  • Støtt det libyske folkets kamp for demokrati og mot invasjonsstyrker!
  • Alle norske styrker ut! Hent soldatene hjem!

Les flere artikler på kpml.no

Ifølge krigspropagandaen er imperialistene opptatt av å «forsvare sivilbefolkningen». I Libya, i Irak og i Afghanistan.

Det amerikanske magasinet The Rolling Stone har nå offentliggjort bilder fra The Kill Team, ei drapsgruppe i kompani Bravo i Afghanistan, som henretter ubevæpna afghanere på bestialsk vis og skjender likene etterpå. Bildene har vært sensurert av Pentagon, og offentliggjøringa har skapt panikk i Washington.

Det okkupantregisserte valget i Afghanistan blir forskriftsmessig utropt som en suksess av imperialistene, som skal «lære afghanerne demokrati».
I virkeligheten tyder alt på at valgresultatet er en katastrofe sett med okkupantenes øyne, som minst av alt vil gi den forhåndsutpekte vinneren Karzai noen legitimitet. I noen av provinsene anslås deltakelsen til ti – 10 – prosent. General Petraeus, sjefen for de amerikanske styrkene med forhistorie fra Irak, slår ikke desto mindre fast at valget gikk «etter forholdene bra».

Da Sovjetunionen og Warszawapakten invaderte Tsjekkoslovakia den 21. august 1968 var det den endelige bekreftelsen på at Sovjetunionen hadde skifta farge og blitt ei imperialistisk supermakt.

Tsjekkoslovakia var det landet i Sentral- og Øst-Europa med de sterkeste revolusjonære og kommunistiske historiske tradisjonene. Partiet sto sterkt og arbeiderklassen hadde opplevd viktige sosiale og politiske framganger i de første åra etter frigjøringa fra nazistenes åk. I 1948 gjorde de reaksjonære kreftene et forsøk på å undergrave kommunistenes sterke stilling ved å trekke sine minstre fra regjeringskoalisjonen Den nasjonale fronten i protest mot forestående nasjonaliseringer. Det skjedde straks før et forestående parlamentsvalg. Dette var det virkelige kuppforsøket. Etter omfattende massedemonstrasjoner der millioner av arbeidere gikk ut i gatene med støtte fra kommunistpartiet, fagbevegelsen og det sosialdemokratiske partiet, godkjente (den ikke-kommunistiske) president Edvard Beneš den nye samlingsregjeringa idet han viste til at «Det er klart for meg at statsminister vil bli formannen for det største parti, herr Klement Gottwald. Det er òg klart for meg at et liv i sosialisme er det liv storparten av vårt folk ønsker». Gottwald fortsatte som statsminister med sosialdemokraten Zdenek Fierlinger som visestatsminister.

Det reaksjonære kuppforsøket falt altså til jorden i Tsjekkoslovakia, men ble likevel brukt i massiv propaganda i Vesten til å innlede klappjakt på kommunister og til å berede grunnen for tilslutning til den aggressive NATO-alliansen som var på trappene. I Norge blant annet gjennom sentrale folk som Einar Gerhardsen og OSS-agenten, MilOrg-sjefen og DNA-eminensen Jens Christian Hauge (OSS var forløperen til CIA).

I løpet av 50-åra gjennomgikk Tsjekkoslovakia den samme revisjonistiske degenereringa som i Sovjetunionen og andre land i Øst-Europa. Den såkalte Praha-våren i 1968 falt sammen med ungdomsopprøret i Paris og resten av Vest-Europa, men den hadde mange egne særtrekk. I seg sjøl var det lite progressivt ved Praha-våren, men den hadde nasjonale og demokratiske overtoner som kom til uttrykk fordi de østeuropeiske folkedemokratiene var blitt redusert til nasjonale lydriker og vedheng til den nye sovjetiske ledelsens supermaktsambisjoner i «fredelig kappestrid» med USA.

Marxist-leninistene var forlengst renska ut av det degenererte tsjekkiske partiet, mens revisjonistene var delt i opportunistiske fløyer der den ene mekanisk så sine klasseinteresser best tjent med å holde seg inne med Moskva, mens en annen forsøkte å surfe på vest-inspirerte «demokratiske» stemninger i folket. Praha-våren ble delvis utløst og delvis støttet av den mest pro-kapitalistiske fløyen i det tsjekkiske partiet, med slovaken Alexandr Dubček som fanebærer. Revisjonistene som overtok etter kommunisten Klement Gottwald hadde allerede i mer enn et tiår ført Tsjekkoslovakia inn på et spor som ledet vekk fra sosialismen, med økonomisk stagnasjon og en passivisert arbeiderklasse som resultat. Revisjonistenes resept var, som i Sovjetunionen, innføring av kapitalistiske reformer og elementer av det som seinere har fått navnet kapitalistisk markedsøkonomi. Ota Sik var en av de økonomiske teoretikerne bak reformene av 1965. Den interne maktkampen i den tsjekkoslovakiske ledelsen gikk i liten grad på dette (Kosygin innførte lignende kapitalistiske reformer i Sovjetunionen i 1964), men bare på graden av desentralisering av økonomien og framfor alt: på om de borgerlige økonomiske prinsippene også skulle innebære politisk åpning for borgerlig pluralisme. Dubček sin fløy var i flertall, og han ble valgt som førstesekretær i Tsjekkoslovakias kommunistiske parti.

De sovjetiske revisjonistene hadde kvittet seg med den uberegnelige Krustsjov. Med Leonid Bresjnev i spissen strammet de grepet om utenrikspolitikken og la om til en mer «marxistisk» retorikk. Dubček åpna de strengt bevokta grensene til Vest-Europa og oppfordra til pluralisme av borgerlig karakter. Bresjnev fryktet at fri flyt av spioner og en flora av borgerlige partier ville gi USA-imperialismen og NATO et springbrett for å undergrave det tsjekkiske regimet og dermed også det økonomiske samarbeidsorganet Comecon og den sovjetiske supermaktas nære «interessesfære». Tsjekkoslovakia var blant de viktigste industrinasjonene, gjennom Comecon var den tsjekkiske økonomien gjort om til ei melkeku for det imperialistiske Sovjet, i Bresjnev-klikkens terminologi het det «sosialistisk arbeidsdeling». Kjerna i denne «arbeidsdelinga» var ikke lenger sosialistisk internasjonalisme, men at de nye høvdingene i Kreml holdt taktstokken og piska sine undersåtter til lydighet.

NATOs aggressive kurs og oppbygginga av et revansjistisk Vest-Tyskland skremte de sovjetiske lederne fra det som kunne bli en ytterligere svekkelse av Warszawapakten – som ble opprettet i 1955 som et motsvar til NATO og som en respons på Jugoslavias «alliansefrie» overgang til imperialistenes leir. NATO var blitt oppretta i 1949 og trua åpent med å bruke atomvåpen mot de sosialistiske landa. Men de sovjetiske byråkratkapitalistene hadde ikke lenger noen interesse av å forsvare sosialismen som de sjøl hadde lagt i grus. Warszawapakten blei i stedet forvandla til et militærpolitisk redskap for imperialistisk undertrykkelse og ekspansjon, kamuflert bak «sosialistiske» slagord. Nå dreide det seg for Moskva om å holde kustus og å hindre at en imperialistisk rival fikk innpass.

Russerne prøvde å holde den tsjekkiske ledelsen i sjakk, og tvinge den til å nøye seg med begrensa kapitalistiske reformer som samtidig sikra fortsatt politisk styring under Moskvas kontroll. Det lyktes dårlig. De vestlig influerte intellektuelle forsterka sine krav om borgerlige «friheter», samtidig som folkemassene og arbeiderne innså at de «sosialistiske» proklamasjonene nå bare var blitt tomme ord, hvor arbeiderklassens vinninger i den første sosialistiske oppbyggingsfasen etter krigen hadde stagnert og delvis blitt reversert. Det var samtidig blitt klart at den sovjetiske broderhjelpen og det sosialistiske fellesskapet som var bygd opp på 50-tallet, ikke lenger var et internasjonalistisk samarbeid til gjensidig nytte. Revisjonistene som hadde overtatt makta i Kreml etter Stalins død brukte tvert om sin maktposisjon til å tyne de unge folkedemokratiene, som ble utsatt for ei nasjonal undertrykking som ledd i Sovjetunionens ambisjoner om å rivalisere med USA-imperialismen om innflytelsessfærer.

Derfor var Praha-opprøret grunnleggende rettferdig. Sjøl om det langt ifra var noe sosialistisk opprør, var det en kamp for nasjonal sjølstendighet og ikke antikommunistisk i sin karakter. I utgangspunktet var det heller ikke retta mot Tsjekkoslovakias medlemskap i Warszawapakten og Comecon.

Ikke desto mindre reagerte russerne ved å mobilisere divisjoner fra fem Warszawapaktland som toget inn i Tsjekkoslovakia den 21. august 1968. Dubček ble en pappfigur og kort etter fjernet som førstesekretær til fordel for klakkøren Gustav Husak. Den sosialistiske folkerepublikken Albania, som i realiteten hadde brutt med Sovjetunionen og revisjonistene allerede i 1960, svarte umiddelbart på overfallet ved formelt å melde seg ut av Warszawapakten. Romania avviste for sitt vedkommende å sende egne divisjoner mot Praha.

Fordømmelsen av den sovjetiske invasjonen var unison i Vesten, også i det meste av den opprørske studentbevegelsen. Det var på denne tida den unge ml-bevegelsen vokste fram i en rekke land i Vest-Europa, blant annet i Norge. Fram til 1968 rådde det fortsatt betydelige illusjoner om at Sovjetunionen fortsatt var sosialistisk, men med «store feil», og at den sovjetiske utenrikspolitikken for en stor del var «progressiv» fordi den utfordra USA. Det var bare den unge ml-bevegelsen som konsekvent slo fast at Sovjetunionen nå var blitt ei imperialistisk supermakt som måtte bekjempes, og at det var umulig å forsvare og kjempe for sosialisme uten at en samtidig brennmerka denne nye sosialimperialismen. Denne erkjennelsen var et vendepunkt i avsløringa av den moderne revisjonismen og et viktig ledd i det teoretiske og politiske grunnlaget for gjenreisinga av et kommunistisk parti i Norge.

 

Oktoberrevolusjonen forsvarer sin plass som den viktigste begivenhet i det 20. århundre. Ikke noe land, uansett hvor i verden, har vært uberørt av dens ettervirkninger.

Mot Petrograd! Også før i historien hadde de undertrykte massene gått til opprør. Under Pariserkommunen greip den franske underklassen makta. Men kommunardene ble isolert fra resten av landet, og opprøret ble druknet i blod.

Det revolusjonære opprøret som startet den 7. november (25. oktober etter gammel tidsregning) endte derimot med seier. Det russiske proletariatet og milliontalls fattige bønder som fulgte det, knuste godseiernes og kapitalistenes herredømme, overførte de viktigste produksjonsmidlene til samfunnseie og tok fatt på å bygge et sosialistisk samfunn. Den revolusjonære smitteeffekten var voldsom, også i Norge.

Den 6. august for 70 år siden slapp amerikanske B-29-fly atombomben Little Boy over den japanske byen Hiroshima. Mer enn 150 tusen mennesker døde som følge av denne ene redselsbomba. Nagasaki fulgte tre dager etter, med nesten like mange ofre. I månedene og åra som fulgte døde titusener flere på grunn av radioaktiv stråling og brannskader.

To generasjoner seinere sitter stormaktene på enorme arsenaler av disse masseutryddelsesvåpnene. Kombinert med den pågående opprustninga og en stadig villere imperialistisk krigsretorikk, er dette den største umiddelbare trusselen menneskeheten står overfor.

 

Videoen viser opptak fra Hiroshima og Nagasaki som ble hemmeligholdt av det amerikanske forsvarsdepartementet i 20 år.
Ingen av de store amerikanske TV-kanalene ville vise dokumentarfilmen om de ufattelige ødeleggelsene.
20. mars 2009: 6 år med okupasjon.

 

Komiteen for et fritt Irak har laget denne plakaten i anledning 6-årsdagen for den kriminelle okkupasjonen av Irak. Illustrasjon ved Carlos Latuff.

Plakaten kan lastes ned fra www.frittirak.no

Dokumentasjon

Forord fra Revolusjon: Vi presenterer her et lite kjent dokument fra perioden med polemikk mot sovjetrevisjonismen, brakt fram i lyset av All-Unionens kommunistiske parti (bolsjevikene) og gjengitt i det indiske tidsskriftet Revolutionary Democracy (april 2006). APA og KKP mer enn antyder at krustsjovistene tok livet av Stalin, og at Beria spilte en vesentlig rolle i revisjonistenes og imperialistenes skitne spill.

APA og KKPs framtidsbeskrivelse, som i 1964 kunne virke som "utenkelig", framtrer i 2006 som en ganske presis historisk fasit: «… den revisjonistiske provokasjonslinja til krustjovistene [vil]  føre til total ødeleggelse av SUKP og av Sovjetunionen. Dette vil i sin tur føre til at sovjetrepublikkene vil bli omdanna til kolonier og protektorater for den vestlige imperialismen.» 


I 2015 er det hundre år siden 8. mars ble markert for første gang i Norge.

«Arbeiderklassens kvinner må komme ut av definisjonsgrepet til borgerkvinnene.»

jagtvej69_1910
Kongressen fant sted i Arbejdernes Forsamlingsbygning i Jagtvej 69. Den historiske bygningen ble revet for tre år siden,  etter hard kamp for å bevare ungdomshuset Ungeren.
Full frigjøring av kvinnene under kapitalismen er en umulighet, nå som i 1910.
 
Den tyske kommunisten Clara Zetkin la fram forslag om innstiftelse av kvinnenes kampdag for sosialismen på den andre internasjonale sosialdemokratiske kvinnekongressen i København i 1910. 130 kvinner fra 16 land deltok.
I Norge startet feiringa av dagen i 1915.
AGM-119 “Penguin” sjømissil blir skutt ut fra et SH-60B “Sea Hawk” helikopter. Foto: US Navy
AGM-119 “Penguin” sjømissil blir skutt ut fra et SH-60B “Sea Hawk” helikopter nær Okinawa. Penguin er produsert av Kongsberg-gruppen. Bilde frigitt fra US Navy, tatt av Lisa Aman.

Regna etter folketall er «fredsnasjonen» Norge verdens største våpeneksportør. I absolutte tall er Norge nummer 6 på lista over våpen- og ammunisjonseksporterende land. Våpen og ammunisjon blir eksportert til alle NATO-land, samt en rekke andre «demokratiske» regimer som for eksempel Saudi-Arabia.

Organisasjonen Changemaker har laget et nyttig  faktahefte om norske våpeninteresser og eksportvirksomheten. [Les heftet her]

Det kan i dette mykje omtala jubileumsåret vera eit poeng å sjå litt nærare på kor mykje Grunnlova i dag har å seia for norsk politikk og samfunnsutvikling, og kor mykje ho i røynda vert vektlagt av norske styresmakter utanom festtalene.

Grunnloven av 1814.Grunnlova vert tidvis trekt inn i det politiske ordskiftet i Noreg av ymse politikarar, og som konstitusjon og den fremste rettskjelda i landet er ikkje det so merkeleg. Det kan i dette mykje omtala jubileumsåret vera eit poeng å sjå litt nærare på kor mykje Grunnlova i dag har å seia for norsk politikk og samfunnsutvikling, og kor mykje ho i røynda vert vektlagt av norske styresmakter utanom festtalene.

 

Den norske grunnlova var den mest demokratiske i Europa i 1814. Men det var av di monarkane i Europa i åra føre hadde komne attende på tronen og reiv sund dei progressive forfatningane, slik som den franske etter revolusjonen i 1789.

 

Forord fra Revolusjon

Alle som kaller seg marxist-leninister er i dag enige om at Sovjetunionen skifta farge på et visst tidspunkt. Spørsmålet er når dette skjedde, og om Stalin hadde et medansvar.

bill_blandDette er noen av de spørsmåla som William B. Bland reiser og prøver å gi svar på i dette foredraget. Revolusjon er enig i at revisjonistene styrka sin stilling allerede mens Stalin levde (hvis ikke, ville Khrusjstjovklikkens kupp ikke ha vært mulig), men vi deler ikke uten videre Blands påstand om at Stalin skulle være kommet i mindretall i det sovjetiske partiets ledelse så tidlig som i 1930. Vi har like fullt valgt å formidle Blands vurderinger til et norsk publikum, fordi de er grundige og relevante for en objektiv vurdering av utviklinga i SSSR.

Bill (William) B. Bland (1916-2001) hadde bakgrunn fra både New Zealands kommunistiske parti og Storbritannias kommunistiske parti. Han var tidlig ute som anti-revisjonist, og var leder av det britiske vennskapssambandet med Albania i tretti år. Han var også drivkraft i det britiske Communist League som ble stifta på 70-tallet.

••••••••••••

Et russisk krigsfly ble skutt ned i syrisk luftrom ved grensa til Tyrkia nær Antakya-Yayladağı. Presidenten og regjeringsrepresentanter har hevdet at det russiske flyet var 17 sekunder i tyrkisk luftrom, og at russerne bombet turkmenere i området Bayırbucak.

«AKP-regjeringa løftet ikke en finger da turkmenere ble massakrert av IS/Daesh.»

Grunnen til at Tyrkia skjøt ned det russiske flyet har ingenting å gjøre med omtanke for Bayırbucak-turkmenere. AKP-regjeringa løftet ikke en finger da turkmenere ble massakrert og deres kvinner gjort til slaver for IS for ikke så lenge siden.

Titusener av krigsmotstandere har de siste dagene samla seg i Istanbul, Tyrkia, for å protestere mot planene om militær inngripen i Syria.

Krigsprotester i Tyrkia.Demonstrasjonen fant sted like etter at flertallet fra Rettferdspartiet (AKP) i parlamentet ga statsminister Recep Tayyip Erdogan utvida fullmakter til å sende soldater «utenlands». Demonstrantene ble møtt med tåregass.

{jcomments off}

Moder Agnès Mariam de la Croix forteller om den sekteriske volden og «Den frie syriske hærens» overgrep mot kristne og andre minoriteter med støtte fra Vesten.

– La oss og det syriske folket være i fred. Dere bringer ikke annet med dere enn vold. Slutt med å forsyne opprørere utenfra, appellerer hun til de vestlige stormaktene.

Georgi Dimitrov døde for femti år siden. Dimitrov var leder av Komintern og bannerfører i kampen mot fascismen, elsket av verdens arbeidere og hatet av fascister og trotskister.

Dimitrov Den beskjedne, men urokkelige Georgi Dimitrov (1882-1949) var fra første stund del av den klassen han kom til å vie hele livet sitt til. Allerede som 16-åring ble den fryktløse unggutten tillitsmann for typografarbeiderne i Sofia. Den revolusjonære aktiviteten i åra som fulgte førte med seg arrestasjoner, et liv i illegalitet og to utstedte dødsdommer fra 20-tallets bulgarske fascisme.

Leipzig-prosessen

Prosessen i Leipzig gjorde at Dimitrovs navn kom på alles lepper. Nazistene trodde de skulle få lett spill da de stilte ham for retten i et forsøk på å gi kommunistene skylda for Riksdagsbrannen i 1933. Søm kjent vendte den «tiltalte» hele rettssaken til en prosess mot fascismen og nazismen, og gjorde Hitler og Göring til latter for hele verden.

Ingen har bedre enn Dimitrov forklart hvordan kampen mot fascismen må føres og hvordan arbeiderklassens enhetsfront må bygges og utvikles. Hans beretningsframlegg til Kominterns 7. verdenskongress i 1935 om kampen mot krig og fascisme fikk voldsom historisk betydning. Dens analyser og anvisninger er – dessverre – igjen blitt aktuelle og anvendelige, nå som fascismen på ny truer med å bli et massefenomen i deler av Europa.

En klassekjemper

Dimitrov var en arbeider som visste å anvende marxismen på virkeligheten, i den revolusjonære praksisen. Han avskydde svulstigheter, skryt og borgerlig levesett - fenomener som etterhvert viste seg i flere av de sosialistiske og folkedemokratiske landa.

Etter seieren over fascismen etter andre verdenskrig, tok Dimitrov fatt på å bygge det nye Bulgaria. Sammen med Stalin var han den internasjonale kommunistiske bevegelsens mest sentrale skikkelse.  Dimitrov døde samtidig med at den moderne revisjonismen begynte sin ødeleggende offensiv innafor de kommunistiske partiene, men rakk å være med på Kominforms fordømmelse av det titoistiske forræderiet. I kampen mot opporumismen var det aldri tvil om hvilken side granittsøylen Dimitrov sto på.

Heller ikke 50 år etter sin død er Dimitrov noe lett bytte for de kontrarevolusjonære. Antikommunistene forsøkte å sprenge i stykker mausoleet i Sofia i sommer, men lyktes ikke. Kamerat Dimitrov har nemlig aldri gitt seg uten kamp!

Fra Revolusjon nr 17, høsten 1999

Det offisielle Norge tar sterk avstand fra æresdrap. Ikke desto mindre lærer norske soldatbarn å se på drap i NATO-regi på fremmed jord som ærerike handlinger.

Dette er barnepakka Forsvaret tilbyr ungene som utenlandspersonellet etterlater hjemme..En del av sortimentet i barnepakka Forsvaret tilbyr de mindreårige «hjemmeheltene».Forsvaret har lenge drevet aktiv verving for å lokke ungdom ut i tjeneste for NATO. Rekrutteringa foregår regelmessig med svære annonsekampanjer og glansa magasiner der kvinner og menn blir fortalt at de kan «gjøre en innsats for Norge» ved å sette militærstøvlene på fremmed jord.