Nesten på årsdagen for det kriminelle overfallet på Irak i 2003, iverksatte imperialistmaktene fly- og rakettangrep mot Libya. Krigspropagandaen er like løgnaktig og falsk nå som den var i 2003, selv om det denne gangen skjer med et FN-mandat som «autoriserer medlemsstater […] å treffe alle nødvendige tiltak for å håndheve overholdelse av flyforbudet». En formulering som krigsmaktene fritt tolker til å handle om langt mer enn en flyforbudssone.

Nei til fremmed intervensjon!Krigen er satt i gang under dekke av at angriperne skal «beskytte sivilbefolkningen». Alle som ikke er blindet av krigspropagandaen kan se at det er nøyaktig det motsatte som skjer: Franske Mirage-jagere slapp 19. mars bomber over Benghazi og Tripoli, mens Storbritannia og USA har sendt minst 110 Tomahawk-raketter mot libyske mål. Søndag ettermiddag var minst 64 drept i angrepene. Blant annet skal flere sykehus være ramma.

Våpenhvile ignorert

Angrepene skjedde til tross for at regjeringa i Tripoli umiddelbart etter at sikkerhetsrådets resolusjon ble kjent, erklærte ensidig våpenhvile og dermed imøtekom det første punktet i sikkerhetsrådets Resolusjon 1973 (2011).

De franske og amerikanske angrepene ble like fullt gjennomført, og den libyske statens kunngjøring om våpenhvile ignorert. Allerede her brøt «koalisjonen av villige» sin egen resolusjon og avslører at krigen har helt andre mål enn «vern av sivile liv».

Frankrike og Storbritannia har stilt seg i spissen for krigen mot sine gamle koloniområder. Det var disse to statene som presset på for å tvinge igjennom en resolusjon i sikkerhetsrådet. Et noe mer nølende USA sluttet seg til.

Den arabiske liga protesterer

En vesentlig del av det politiske og diplomatiske forarbeidet var å presse Gulfstatene og Den arabiske liga til å stille seg bak kravet om en flyforbudssone over Libya. I resolusjonsteksten blir de arabiske statenes og Den arabiske ligaens rolle kraftig understreket. Ideen var å la flystyrker fra Qatar eller Saudi-Arabia innlede angrepene for å gi krigen et «arabisk» tilsnitt.

Denne planen slo åpenbart feil, ettersom Frankrike og anglo-amerikanerne trykket på avtrekkeren først. Den arabiske støtten er i ferd med å svinne fra krigens første dag:

«Det som skjer er noe annet enn målet vi hadde om å innføre en flyforbudssone. Det vi ønsket var at sivile libyere skulle bli beskyttet, ikke bombet av Vesten», sier leder av Den arabiske liga, Amr Moussa.

Den afrikanske union (AU) har fra sitt møte i Mauretania krevd umiddelbar stans i angrepene på Libya. Allerede den 10. mars avviste freds- og sikkerhetsrådet i AU alle forslag om fremmed intervensjon mot landet. Men «de regionale aktører» er åpenbart uinteressante når de ikke danser etter imperialistmaktenes pipe.

Splittelse i NATO

Russland, Kina og en rekke land i Latin-Amerika har advart og uttrykt sterk uro over det som skjer. Heller ikke i NATO er det enighet. Tyskland nektet å støtte resolusjonen i Sikkerhetsrådet. Tyrkia og Bulgaria uttrykker seg stadig skarpere imot, og har foreløpig torpedert planene om å gjøre aggresjonen til en NATO-operasjon. Men det er bare et spørsmål om dager før tyrkerne bankes på plass.

– Tyrkia vil aldri rette våpen mot Libyas folk. Statsminister Erdogan.

– Det er utenkelig for oss at våre soldater skulle slippe bomber over libyere, sier statsminister Erdogan ifølge den tyrkiske avisen Hurriyet. – Tyrkia vil aldri rette våpen mot Libyas folk , sa han nylig på et møte i regjeringspartiet AKP. Bulgarias statsminister Boyko Borissov har klart sagt at målet for koalisjonens angrep er å få kontroll over Libyas oljeressurser. – Jeg vil ikke sende pilotene våre ut på et slikt eventyr, sa Borissov i et intervju med fjernsynsstasjonen TV7 mandag. – Interessene bak operasjonen i Libya dreier seg i stor grad om hvem som skal utnytte landets oljekilder, la han til.

Storbritannia og USA øker nå presset for å gjøre aggresjonen til en NATO-krig. USA prøver å nedtone sin rolle og har dessuten spent krigsmaskinen sin til bristepunktet. Det har imidlertid ingen betydning for kommandolinjene. En amerikansk admiral leder uansett operasjonen.

Norge snur kappa

I forrige uke kunne man la seg lure til å tro at den norske regjeringa var blitt mindre krigsgal etter erfaringene i Irak og Afghanistan. Utenriksstatsråd Jonas Gahr Støre manet til forsiktighet og advarte mot vestlig innblanding, mens statssekretær Espen Barth Eide sa at «det er viktig at libyerne må lage sin egen revolusjon». Usedvanlig klok tale til å komme fra norsk utenriksledelse. Derfor kunne det jo ikke vare.

Norge har ikke våget å følge Tysklands linje. Straks USA lot seg overtale av Frankrike og Storbritannia og kastet seg med på krigstoktet, har regjeringa løpt beina av seg for å stille med «bidrag». – Norge vil ta ansvar, sa statsminister Stoltenberg og ilte til sin kollega «lille Napoleon» Sarkozy i Paris for å tilby sine tjenester. I motsetning til Bulgaria, sender Norge «pilotene våre ut på et slikt eventyr» der verken endemål eller kommandoforhold er klarlagt.

Her er noe av hva statsminister Stoltenberg presterte å si på møtet hos den krigsgale franske president Sarkozy den 19. mars:

«For å seire kreves det vilje, utholdenhet og oppofrelse.
Vi gir vår udelte støtte til arbeidet som FNs generalsekretærs spesialutsending legger ned for å finne en bærekraftig og fredelig [sic] løsning på krisen.
Selv om makt alene ikke vil være tilstrekkelig, hender det at det internasjonale samfunnets kollektive vilje må tvinges igjennom med militære midler. Mens vi er samlet her, er Norge derfor i ferd med å klargjøre relevante kapasiteter fra Luftforsvaret for oppgaven, inklusive seks kampfly. […]
Dette er et sannhetens øyeblikk. Historien vil avsi sin dom over oss på grunnlag av våre handlinger nettopp i disse dagene».

Det siste har Stoltenberg rett i.

SV åpner for bakkestyrker

Norske F-16 fly deltar aktivt i angrepskrigen. Foto fra wikimedia.«Kapasitetene» består av en skvadron F-16 fly og en stab av 120 piloter, teknikere, sikkerhetspersonell og presseoffiserer. Norske kampfly har ikke deltatt i krigsoperasjoner siden de var stasjonert i Afghanistan i 2006. Men nå skal den norske regjeringa vise at den er like pro-aktivt aggressiv som den danske, som allerede har en flystyrke på plass på Sicilia. De norske flyene skal være mer teknisk avanserte, og kan derfor være førstevalg for operasjonsledelsen i gjennomføring av angrepsoppdrag. Allerede 24. mars var jagerbomberne i full aksjon over libysk luftrom. De står direkte under amerikansk kommando.

Hele Stortinget støtter denne aggressive angrepskrigen, fra FrP til SV.  Nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell kaller FN-resolusjonen «positiv og nødvendig» og legger overfor NTB til at «eventuelle forslag om å sette inn bakkestyrker må vurderes svært nøye». Slik taler en sann imperialistisk håndlanger.

Hele FN-argumentasjonen har ramlet sammen fra første dag, noe reaksjonen fra Den arabiske liga viser. De krigførende statene, i hovedsak NATO-land, bidrar for hver bombe til å styrke og bygge opp om legitimiteten til Muammar Gaddafis regime. De «hjelper» ikke, men undergraver og kompromitterer de folkelige kreftene i Libya som vil ha et fritt, uavhengig og demokratisk Libya. Dét kan aldri oppnås i samspill med imperialismen og dens gamle kolonimakter.

I den grad Gaddafi-regimet oppfyller løftet om å dele ut våpen til hele folket, bør enhver patriotisk libyer først kjempe mot invasjonsstyrkene. Deretter kan våpnene vendes mot Gaddafi. Et oppsplittet Libya underlagt nykoloniale løpegutter for NATO-herrer, betyr alt annet enn frihet og demokrati. Skulle dette siste bli utfallet, er det en hån mot folkeopprøret og de mange ofrene for Gaddafis regime og imperialistenes terrorbombing.

  • Stopp bombekrigen mot Libya!
  • Støtt det libyske folkets kamp for demokrati og mot invasjonsstyrker!
  • Alle norske styrker ut! Hent soldatene hjem!

Les flere artikler på kpml.no

Movimiento Popular Democrático (Den demokratiske folkebevegelsen) gjentar sin oppfordring til det indianske partiet Pachacutik og til andre sosialistiske krefter og partier, om å inngå et formalisert valgsamarbeid for å bidra til å endre den politiske situasjonen i Ecuador.

MPDBakgrunnen er den politiske krisa i landet, som har slått ut i lys lue de siste månedene, særlig på grunn av den sittende regjeringas underkastelse for USA og planen om å inngå en ny frihandelsavtale (TLC).

MPD sier at det er nødvendig å finne en vei ut av krisa, som betyr å bli kvitt det imperialiststøtta oligarkiet og dets nyliberale talsmenn. Det er disse kreftene som sinker landets utvikling, som gjennomsyrer Ecuador med kapitalistisk utbytting, korrupsjon og drap, og som gjør det store flertallet av folket til permanente ofre, sier partiet.

– Det er bare vi som kan sørge for ei djuptgripende, radikal forandring, erobring av makta for ei folkeregjering som har sosialisme som mål. Ei regjering som gjør ende på plyndringa av våre naturressurser og som gjenvinner vår suverenitet, som sosialiserer de svære (private) eiendommene slik at de kan komme til folkets beste i arbeid, helse, utdanning og bolig, sier partiet i sin appell til de andre progressive kreftene.

Samtidig understreker MPD at ei regjering av denne typen fordrer ekte kadre og velprøvde kjempere fra venstresida, ikke kappesvingere og folk som bare ønsker å sminke kapitalismens grimme ansikt.

MPD viser også til inspirasjonen fra de revolusjonære vindene som feier over Latin-Amerika i sin oppfordring til sosialistiske partier, Pachakutik og andre krefter uten egne valglister til å gå sammen for å framskynde ei revolusjonær endring.

Lånekontoret neste?Arbeidsløshetskøen vokser daglig. Mens regjeringa øser nye hundre milliarder ut til bankene for å «styrke egenkapitalen», må de som mister jobben eller blir permitterte vente i flere måneder for å få utbetalt dagpenger fra NAV.

Sju av ti i Oslo får ikke dagpenger før etter tre uker. Deres egenkapital er det tydeligvis ikke så farlig med.

Tunisierne er stolte av sin revolusjon som jagde diktatoren Ben Ali på dør. Men revolusjonen er langt ifra fullført. Både islamistene, rester av det gamle regimet og imperialismen truer med å reversere den.

Folkefronten stiftet. © Foto: AZ/KPFolkefronten stiftet i Sousse. © Foto: AZ/KP12 partier inngår i den tunisiske folkefronten som ble dannet 26. september, med Tunisias Arbeiderparti som en hovedkraft. Fronten er nå i ferd med å bygges opp i alle regioner og større og mindre byer, etter samme modell.

Den følgende reportasjen skildrer den aktuelle situasjonen.

Bankene tjener fett uansett. CC-BY-NC-SA
Bankene tjener fett uansett. by-nc-saSaxhoe
9,1 milliarder kr var bankenes resultat etter tap og før skatt i 2. kvartal. Siden siste kvartal i fjor har samlet resultat mer enn firedoblet seg, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

– Det er ingen overraskelse at bankene tjener mer enn noensinne. Bankene bruker den økonomiske krisen helt kynisk og har aldri hatt så stor fortjeneste til tross for avskrivningen, sier Ragnvald Albretsen, eier og styreleder i det stavangerbaserte eiendoms- og shippingselskapet Seabrokers til e24.no.

Det økonomiske senteret Shanghai med nakketak på USAs økonomiDe kinesiske valutareservene har passert den svimlende sum av tusen milliarder (en billion) dollar, eller rundt 6,5 billioner norske kroner. Reservene fortsetter å vokse med omlag 20 mrd dollar hver eneste måned.

Den voldsomme kinesiske akkumulasjonen av valuta skyldes landets enorme eksportinntekter i kombinasjon med en kunstig lav vekslingskurs på kinesiske yuan, som brukes som et middel for å utvide eksporten ytterligere.

Den økonomiske verdenskrisa skrur seg til. Panikken herjer aksjemarkedene. Igjen. Oslo Børs har falt fra rundt 450 til 350 poeng.

Gullklokka tikker mot tolv.Det bratteste fallet har vært i de første ukene av august. Ei og en halv uke etter at kursraset startet fredag 31. juli, hadde børsen falt mer enn 21 prosent. Definisjonen på et krakk er når børsene faller tjue prosent eller mer over et kort tidsrom.

Sør-Afrikas metallarbeiderforbund NUMSA:

– Vi trenger et marxist-leninistisk fortroppsparti og en fagbevegelse på klassekampens grunn

NUMSA-medlemmer foran kontorene til COSATU 8. april 2014 krever at eksklusjonen blir omgjort. NUMSA kjemper nå for å bygge en ny landsorganisasjon. Foto © NUMSA numsa.za.orgNUMSA-medlemmer protesterer foran kontorene til COSATU 8. april 2014.
Foto © NUMSA
Bruddet mellom det sør-afrikanske metallarbeiderforbundet NUMSA og den sør-afrikanske faglige landsorganisasjonen COSATU er nå ugjenkallelig.

I juli i år opprettholdt COSATU vedtaket om å ekskludere sitt største enkeltforbund fordi det forsvarer prinsipper som COSATU og regjeringspartiet ANC har forlatt. Metall- og gruvearbeiderne har fått nok av sviket til ANC, SACP og COSATU-ledelsen.

«Hvis ANC ikke leverer varene må dere gjøre med dem som dere gjorde med apartheid-regimet.»

Nelson Mandela på den ekstraordinære nasjonale kongressen til COSATU i 1993.
En rekke demokratiske, nasjonale og patriotiske partier og organisasjoner i Tunisia har gått sammen i en front for å forsvare og videreutvikle revolusjonen i landet.
 

Kombinasjonen av forbruk på kreditt, lån basert på oppblåste verdier, en overvurdert dollar og en oljepris på 70 dollar fatet, er en eksplosiv blanding under den kapitalistiske økonomien.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har advart mot ei energikrise som kan ramme hele verden, etter at en rekke oljeraffinerier i Mexicogulfen er satt ut av spill etter orkanenes herjinger.

Oljeterminal Sjursøya. Foto: ROlje- og drivstoffprisene har flydd til værs, og det er tvilsomt om toppen er nådd. Den kraftige økningen i etterspørselen fra Kina og de revitaliserte asiatiske økonomiene er én viktig årsak, sammen med redusert produksjon i det okkuperte Irak. Men grunnen til prishoppet er ikke i første rekke mangel på råolje, men manglende raffinerikapasitet for å foredle råolja til bensin, diesel osv. De siste tretti åra har det knapt blitt bygd nye raffinerier, fordi dette er ekstremt kapitalintensive investeringer forbundet med betydelig risiko. Noen vil huske da «en mong» gikk inn i det norske språket som nytt pengemål. Men Statoils skandaleprosjekt på Mongstad er nå blitt kjempebutikk.

Regionens mest progressive partier har for første gang møttes i Tyrkia den 9. og 10 juni på invitasjon fra det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP og og Tunisias kommunistiske arbeiderparti, som arrangerte konferansen «Folkenes motstand mot imperialistiske angrep i Midtøsten».

Akademikere og representanter fra forskjellige partier og organisasjoner deltok. Deltakere fra Tyrkia, Syria, Palestina, Irak, Tunisia, Frankrike og Colombia har utarbeidet denne erklæringen på bakgrunn av sine studier og analyser av regionen.

Børsene fortsetter å falle og vi er på vei inn i neste fase av krisa som startet i 2008. Oslo Børs er ikke noe unntak, og har falt under 350 poeng. En fjerdedel av papirverdiene har fordunstet siden årsskiftet. Dette er et forvarsel om at det er nå den virkelige krisebølgen vil skylle inn, også over «lykkelandet» Norge.

Lav boligbygging forsterker prisspiralen.Lav boligbygging forsterker prisspiralen.Samtidig kommer tallene som viser at aldri før har nordmenn hatt så høy gjeld som nå.

«Arbeideravisa»Allereie meir enn eit halvt tiår har det nordlege Kaukasus vore ein flammande arnestad for samanstøytar mellom ulike grupper russisk storkapital for kontroll over ulike råstoffkjelder, hovudsakeleg olje og oljetransport.

Dokumentasjon Den 15. april var det 25 år siden president Ronald Reagan i 1986 lanserte et rakettangrep mot Tripoli og Benghazi, som blant annet rammet boligen til Muammar Gaddafi og hans familie. Hans vesle adoptivdatter ble drept i angrepet, andre familiemedlemmer ble såret.
Den 8. april i år publiserte Muammar Gaddafi et «testamente» som vi offentliggjør et oversatt utdrag fra.

Gaddafi på besøk i Damaskus. Foto: Ammar Abd Rabbo, flickrTestamentet avslører oberstens oppskrudde selvbilde og hans særegne arabiske retorikk, men også en statsleder som tross alle sine krumspring har hatt et bevisst og konsekvent standpunkt i forhold til å forsvare landets uavhengighet fra imperialisme og kolonialisme, og som har bidratt til en sosial velferdsstat på mange områder – kombinert med brutal politisk undertrykking av indre opposisjon.

Sånn sett ligner Libya på Irak før krigen mot Iran (1980), sanksjonene på 90-tallet og den amerikanskstyrte invasjonen i 2003. På lignende vis som i Saddam Husseins Irak har staten i Libya garantert for høy grad av sosial velferd. Og staten har hatt overordnet kontroll med oljesektoren.

Denne typen vingeklipping av «det private initiativ» har imperialistmaktene og deres organer som IMF og Verdensbanken aldri kunnet akseptere. Nå bombes enda en arabisk velferdsstat i grus, i «humanismens» navn.

Kypros har vært delt i to siden 1974. Britiske baser i rødt.
Kypros har vært delt i to siden 1974. Britiske baser i rødt. Kart fra Wikipedia.
Den 1. oktober markerte Kypros femti års uavhengighet fra den britiske kolonimakta. Tross en stor offisiell markering og hyllest fra EU-kommisjonen, er feststemninga ikke særlig merkbar blant kyprioter flest, verken sør eller nord i den delte øystaten. Noen varig fredsløsning for Kypros er ikke stort nærmere enn da den skjøre forfatninga ble til i 1960.

6 prosent dyrere trikketur. Foto: RevolusjonEtter den 1. mars 2004 betaler du 6 prosent skatt (merverdiavgift) på billetten når du reiser med buss, ferge, bane eller drosje. Det kommer naturligvis i tillegg til skatten du fra før av har innbetalt til stat og kommune for blant annet å finansiere kollektivtrafikken. Reformen er genialt blitt markedsført som et håndslag til kollektivtrafikken og kommunene. Knapt en eneste røst har hevet seg mot denne «miljøvennlige» handlinga. Noe av bakgrunnen er at momsen ikke fører til nevneverdige takst- og billettøkninger med en gang – av den enkle grunn at trafikkselskapene får en gavepakke for årets 10 siste måneder som gir de fleste betydelig nettogevinst.

Gavepakke til transportselskapene
I sitt brev til fylkeskommunene av 7. november 2003 skriver samferdselsminister Torild Skogsholm (V):
«Regjeringens forslag om å innføre merverdiavgift med lav sats (seks prosent) for persontransport, er beregnet å gi en samlet årlig gevinst for trafikkselskapenes drift av kollektivtransport med om lag 500 millioner kroner». Denne gavepakken blir dandert med lysegrønne ønsker for framtida:
«Det er på denne bakgrunn  all grunn til å vente at en del av gevinsten   (min uth. – J.St.) ved momsreformen tilfaller fylkeskommunene – i form av en årlig gevinst som gir mulighet for å planlegge og utvikle et mer attraktivt kollektivtilbud.» …

Den som lever, får se. Men tross sin kommende innsparingsgevinst i inneværende år, er det få eller ingen av transportselskapene som har satt ned sine priser fra 1. mars. Oslo Sporveier øker for eksmpel satsene på de fleste periodekortene. De fleste drosjesentralene vil legge deler av momsen på toppen av dagens satser. Konkurransetilsynet har gitt følgende vurdering til drosjenæringa: «Tilsynet tar utgangspunkt i at byrden ved en avgift i et marked med fri prissetting normalt fordeles mellom produksjons- og konsumentsiden. Dette finner også god støtte i økonomisk teori. Tilsynet anslår at byrden ved avgiften bør deles likt mellom produsent- og konsumentsiden.»

Momssystemet er skatt for folk, og «lissom-skatt» for kapitalen

For folk flest er moms noe du må betale ekstra hver eneste gang du handler en vare. Etter hvert er denne skatten også blitt lagt på de fleste tjenester. Moms er kort sagt en ekstraskatt, uten noen som helst fradragsmulighet for den vanlige forbrukeren. Dette er bakgrunnen for langvarig politisk konsensus om at persontransport og blant annet kinodrift måtte skjermes, fordi moms på disse områdene ville slå spesielt sosialt urettferdig ut.
Derfor begynner man forsiktig, med bare seks prosent merverdiavgift (mot normalt 24 prosent). Imidlertid er omsetninga innafor disse områdene enorm i form av billettsalg. Oslo Sporveier aleine frakter 162 millioner reisende i året. Med dagens billettpriser snakker vi om rundt regna 195 millioner bare i moms!

Moms er bra for noen
Merverdiavgift (eller moms) er imidlertid ikke et problem for alle. For næringsdrivende med større kapitalinvesteringer og eksterne vedlikeholdsutgifter, betyr moms for de flestes vedkommende gevinst og/eller betalingsutsettelse. Ulempen består i at de får mer administrativt papirarbeid. Når et rørleggerfirma eller en storbedrift i løpet av en periode (såkalt mva-termin) leverer varer for la oss si 10000 kroner, må det legges 24 prosent såkalt utgående moms oppå den egentlige vareprisen. Denne momsen er i prinsippet «skatt til fellesskapet». Men bare i prinsippet. For rørleggerfirmaet har kanskje kjøpt inn rør og pumper for la oss si 8000 kroner. I tillegg kommer momsen, som vil være 24 prosent inngående merverdiavgift, eller 1920 kroner. Den faktiske momsen firmaet dermed betaler til kommunekassereren er:

Monarkiene i de arabiske landa er hardt pressa av de folkelige oppstandene og protestene som foreløpig har velta diktatoriske militærregimer i Tunisia og Egypt.

De mer eller mindre eneveldige rojale diktaturene er alle steder og uansett form hovedbastioner for reaksjonære arabiske krefter. De er alle i nær allianse med USA og de øvrige imperialistmaktene som har vært med på å etablere og sikre monarkienes overlevelse fram til nå.  Les artikkelen på Netavisen (dansk)