Menneskrettskorsfareren Jan Egeland går fra Norsk utenrikspolitisk institutt til Human Rights Watch, en organisasjon som har rykte for å fremme USAs globale dagsorden bak et banner for menneskerettigheter, spesielt i Latin-Amerika.

I NRK Dagsnytt 4. juli 2011 var det et innslag med den libyske viseutenriksministeren som i høflige diplomatiske vendinger ba Norge og NATO om å slutte med å bombe sivile i hans hjemland.

Den libyske ministeren fikk ikke framføre denne uhyrlige anmodning ustraffet. Daværende NUPI-direktør Jan Egeland kunne nemlig i samme innslag slå fast at norske bomber ikke har drept sivile i Libya, noe han altså vet bedre enn norske fagmilitære som slett ikke utelukker dette.

Videre hevdet Egeland at problemet med å finne en løsning i konflikten i Libya er at «begge parter nekter å forhandle». Det burde være sensasjonelt at en NUPI-direktør kan fremføre to åpenbare usannheter uten å møte motbør. Særlig når Egeland sjøl i sin hyllest av NATOs bombeangrep i Aftenposten 29. mars skrev: «Høyteknologisk luftkrig er lettere å utføre og vise frem enn politisk megling og forsoning. Letter et norsk fly fra Kreta får det mer oppmerksomhet enn de afrikanske statssjefene som ville megle fred, men ikke fikk fly inn i Libya.»

Egeland nevner ikke med ett ord hvem som nektet de afrikanske statslederne å fly inn til Tripoli. Det var ikke Gaddafi, men NATO.

Fredsfyrsten Egeland kan smykke seg med bakgrunn fra Norges Røde Kors og stillinga som visegeneralsekretær i FN. Han var også statssekretær i Utenriksdepartementet på 90-tallet. Den tidligere statssekretæren og Røde Kors-sjefen har laget seg karriere som internasjonal korsfarer i den vestlige «humanismens» navn. Når Egeland kommer på banen, er det ikke bare som forsvarer av NATOs kriger. Han ligger snarere i forkant som humanitær veirydder for NATO-terror, fortrinnsvis med FN-fikenblad. Mannen er også styremedlem i den reaksjonære tankesmia International Crisis Group, en globalistisk tankesmie styrt av blant andre George Soros og Zbigniew Brzezinski.

Ei uke før FN-resolusjon 1973 ble vedtatt (mot avholdende stemmer fra «småstater» som Kina, Russland, Tyskland, Brasil og India) skrev NUPI-direktøren i Aftenposten: «Presset mot Gadafi trappes opp. Sikkerhetsrådet må derfor autorisere iverksettelse av et flyforbud og en marineblokade. Bare FN kan gi den nødvendige myndighet. Bare NATO kan organisere operasjoner som igjen bare bør iverksettes mot et mulig blodbad utført av regimets fly, helikoptre eller marinefartøyer. Våre vestlige politikeres kreativitet må utfordres.» (Hvordan stanse Gaddafi?)

Egelands personlige kreativitet skorter det ikke på. Fra august går Jan Egeland inn som Europasjef i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Det er ett og annet å si om rolla til HRW og hvilke interesser denne organisasjonen oftest tjener. Men fra tid til annen legger de fram rapporter som framstår som balanserte. Både Amnesty og HRW har avsannet propagandafortellingene om påståtte massevoldtekter begått av den libyske hæren samt av en rekke andre mediehistorier. Den 13. juli presenterer HRW en rapport om overgrep og vandalisme begått av de NATO-støttede «opprørsstyrkene» i Libya. De har blant annet vandalisert sykehus og klinikker og terrorisert sivile i byer de har inntatt.

Slike rapporter passer neppe inn i NATO-agendaen til den nye Europasjefen. Ved å ansette en figur som Egeland – med både partibok, karriereløp og Røde Kors-bakgrunn til felles med den krigførende norske utenriksminister Jonas Gahr Støre – setter HRW sin troverdighet på spill.

NUPI har allerede hendene fulle med å gjenopprette sin.

Les flere artikler på kpml.no

Rikelig fett for politiet og krigsmakten, proteinfri lavkarbo for oss andre.

Politiet i storbyene er eneste «budsjettvinner». Foto:RPolitiet i storbyene er eneste «budsjettvinner». Foto: RStatsbudsjettet for 2012 har passert en billion (tusen milliarder) kroner. Likevel er de eneste «budsjettvinnerne» militærapparatet og politiet, mens taperne er kommunene og vanlige folk.

I god tid før forslaget til statsbudsjett ble lagt fram – og like etter nye gigantfunn i Nordsjøen som vil forlenge oljealderen til den styrtrike norske staten med flere tiår – gikk statsminister Stoltenberg aktivt ut for å «skru ned forventningene».

Folket i det utfattige fjellandet Nepal har reist seg mot det reaksjonære og undertrykkende kongeveldet, og en revolusjonær situasjon er i ferd med å utvikle seg.

Plakat fra CPN(m)Massedemonstrasjoner har pågått i Katmandu i flere uker. Demonstranene trosser portforbudet, politiet skyter for å drepe.

Nepals kommunistiske parti (maoistene) CPN (m) leder en frigjøringskrig og kontrollerer gjennom Folkets frigjøringshær det meste av landet utenom byene. Sjøl om partiet, som navnet sier, er sterkt influert av maoistisk tenkning, står det for den klart mest framskredne politiske linja i dagens Nepal, og har folkelig oppslutning og militære ressurser til å bli den avgjørende krafta i kampen for et suverent, fritt og demokratisk land.

Pressemeldinga som følger nedenfor forklarer partiets linje og målsettinger i den aktuelle situasjonen.

Revolusjon, redaksjonen

Pressemelding fra sentralkomiteen til Nepals Kommunistparti (maoister)

1. Den landsomfattende massebevegelsen som ble lansert i tråd med enigheten som ble oppnådd mellom NKP(m) og sju politiske partier den 22. november 2005 og 19. mars 2006, er i ferd med å seire. Den seirer gjennom historisk oppslutning, folkelig motstand og offervilje. Ulydighetsbevegelsen og svære massedemonstrasjoner (særlig etter 6.4.06), den aktive og oppmuntrende deltakelsen av hundretusener og millioner fra alle samfunnslag inkludert småbønder, arbeidere, studenter, kvinner, dalitter, etniske grupper, lærere, professorer, leger, ingeniører, advokater,  journalister, skribenter, kunstnere, offentlige ansatte, næringsdrivende, industrieiere og det sivile samfunn, har utvikla massebevegelsen mot all slags undertrykking som det fascistiske portforbudet og generalstreiksforbudet, til en virkelig forent massebevegelse av alle antikongelige demokratiske krefter. Denne gangen har bevegelsen derfor ikke forblitt kun en bevegelse av de sju partiene eller NKP(m) eller det sivile samfunn eller en  bestemt gruppe som gjentatte ganger siden 1949 har blitt forrådt av det autokratiske monarkiet, men en forent bevegelse av alle de virkelige demokratiske kreftene. Idet vi ærlig og med ansvar forstår at dette objektive faktumet har utviklet seg for første gang i Nepals historie, og ved at vi nedkjemper alle slags splittelsestendenser som oppstår i bevegelsen oppfordrer vi alle politiske krefter, det sivile samfunn og folk flest om å få bevegelsen til å nå det endelige målet ved å forene, konsolidere og forsterke denne bevegelsen.

2.Tida har kommet for å få de kongelige fascistiske elementene til å forlate historiens scene ved å tildele dem et avgjørende siste slag. Disse elementene som har drømt om å opprettholde den dødsdømte føydale, autokratiske makten ved hjelp av fascistisk undertrykking, terror, massakrer, Goebbelsaktige propagandametoder, misbruk av statens midler osv.

For dette er det nødvendig å samle bevegelsens flamme som nå brenner over hele landet, særlig i hovedstaden Kathmandu, gjennomføre en total økonomisk blokade mot kongemakta og knuse dets administrative- og sikkerhetsmekanismer. I denne forbindelse, idet vi uttrykker full solidaritet med den svære protesten de sju politiske partiene har mobilisert til den 20. april i Katmandu, appellerer vi til alle politiske aktivister, masseorganisasjoner, etniske- og regionale fronter og folkets brede lag om en omfattende og aktiv deltakelse. Vi appellerer også til alle om å ikke betale noen former for skatter eller avgifter, om at tjenestemenn i det offentlige og i bedriftene slutter å arbeide ved å nekte å utføre ordre fra den kongelige staten og at befalet og soldatene i den kongelige hæren, det væpna politiet og politiet nekter å følge kongelige ordre. Og vi appellerer igjen til alle om å fortsette den landsomfattende generalstreiken, protestmarkeringene og folkets motstand inntil bevegelsens mål er oppnådd.

3. Med bevegelsens utvikling har det vokst fram en kraftig stemme om å sette et konkret mål og sluttløsning for bevegelsen som er åpenbar og riktig.

Til tross for at man brukte ordvalget «en slutt på det absolutte monarkiet og etableringen av et fullt demokrati» for å favne om standpunktene til alle parter i 12-punktsforståelsen mellom maoistene og partiene, var den underliggende betydningen avskaffing av kongedømmet og etableringen av en demokratisk republikk, som man hadde en forpliktelse til å institusjonalisere gjennom et fritt og rettferdig valg til den konstituerende forsamlingen. Bevegelsens intense utvikling og slagorda som folket roper over hele landet viser at det ikke er tvil om at  folkemassene har ratifisert det klare sluttmålet om en demokratisk republikk. Et hvilket som helst svakere krav enn etableringen av en republikk gjennom en grunnlovgivende forsamling kan ikke gi en positiv løsning på den ti år lange konflikten og kan ikke oppfylle folkets håp om demokrati, fred og framgang i landet. Derfor, oppmerksom på erfaringene til den demokratiske bevegelsen siden 1949, de rådende maktforholdene i landet og folkets ønske om å være suverent på alle vis, står vi fast på at bevegelsen uansett ikke må stanses eller avsluttes med et kompromiss før målet om en demokratisk republikk er oppnådd gjennom en grunnlovgivende forsamling. En grunnlovgivende forsamling uten betingelser. I motsatt fall, dersom det forsøkes å avslutte denne bevegelsen gjennom et forrædersk kompromiss på halvveien, slik som i 1949 og 1990, appellerer vi spesielt til alle ekte demokratiske krefter, det sivile samfunn og folk flest om å gå videre  gjennom å forsvare seg mot et slikt kompromiss med makt.

4. Det er nødvendig for de agiterende kreftene å ha klart for seg at den nåværende bevegelsen har som mål en framtidsretta omstrukturering av staten og ikke bare en justering av maktforholdene. Innledningen til 12-punktsforståelsen som lyder at «det har vært en ufravikelig nødvendighet å sette i verk ideen om en framtidsrettet omstrukturering av staten for å løse problemene knyttet til klasse, nasjonalitet, kjønn, region osv. i alle områdene til de politiske, økonomiske og kulturelle sfærene gjennom å etablere et fullt demokrati og å få slutt på det absolutte monarkiet» rettferdiggjør målet fullt ut. Det sier seg sjøl at den kommende nye demokratiske staten ikke er det parlamentariske systemet slik det var før 1. februar 2005 og 4. oktober 2004, men en framtidsrettet demokratisk republikk med flere partier og  kvaliteter som sikrer brei deltakelse av fattigbønder og arbeidere i statsmakta. Som sikrer de undertrykte nasjonalitetenes, regionenes og Madhesiefolkets autonome styre, sammen med sjølråderetten, spesielle retter for kvinner og dalitter, og grunnleggende rettigheter for alle når det gjelder utdanning, helse, sysselsetting, omfordeling av jorda basert på «jorda til den som dyrker den» gjennom å  gjøre slutt på de føydale jordforholda, utvikling av en nasjonal industri og sjølberga økonomi osv.

Det ville være en stor ironi dersom man ikke forsto betydningen og viktigheten av den breie deltakelsen, aldri tidligere opplevd i historien, til den fattige og utslåtte delen av samfunnet, de undertrykte massene på landsbygda, etniske grupper, kvinner, dalitter osv, og den modige motstanden mot kongsmaktas vold og undertrykking i den nåværende bevegelsen i byene. Derfor, fortsatt på vakt i forhold til den fatale tendensen til å totalt frakjenne seg den tiårige folkekrigen som kan høres og observeres fra tid til annen i den nåværende bevegelsen, eller tendensen til å ønske status quo ved å snakke abstrakt om å  «gjenopprette demokratiet», vil vi oppriktig appellere til alle om å gjøre sitt for å få denne bevegelsen til å oppnå den erklærte målsettingen ved å gå framover enhetlig.

5. Til slutt gjentar vi vår urokkelige forpliktelse i forhold til 12-punktsforståelsen og den andre forståelsen som ble oppnådd med de sju parlamentariske partiene. Vi avviser samtidig med harme alle slags desinformasjonskampanjer som lanseres av den fascistiske kongestaten og uttrykker samtidig vår forpliktelse til å utvikle den fredelig forente massebevegelsen slik at den når seierspunktet ved at vi deltar aktivt i bevegelsen.

17. april 2006

Baburam Bhattarai
Koordinator

Organisasjonskomiteen for den breie nasjonale politiske konferansen Folkets Forente Nasjonalråd, Nepal

Prachanda
formann

Nepals kommunistiske parti (maoister) og øverstkommanderende for Folkets Frigjøringshær, Nepal

Oversettelse ved Johan P. Andresen

Boka Nepal i dagMer bakgrunn om Nepal:

  • Johan Petter Andresen besøkte Nepal i november 2005, og har utgitt ei aktuell bok med masse fakta og samtaler med folk.
  • Om Nepal på Wikipedia
  • Årets Operasjon Dagsverk går til Nepal
  • Den danske Netavisen og Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) har laget ei lenkesamling om Nepal (dansk og engelsk)
Samtale med kamerat fra det indiske tidsskriftet Revolutionary Democracy.

Revolusjon har møtt kamerat Pratyush fra redaksjonen i det marxistiske indiske tidsskriftet Revolutionary Democracy.

India er en av økonomiene i verden med de største vekstratene og en stor og voksende arbeiderklasse. Men fortsatt er fattigdommen enorm og utbyttinga grov, ikke minst i de Spesielle økonomiske sonene (SEZ) [disse sonene er fristeder for kapitalen der vanlige lover om arbeidervern osv. er satt ut av kraft – Red]. Noen indiske revolusjonære mener derfor at det er en sosialistisk revolusjon som står på dagsorden i India.

Kommunistene knytta til tidsskriftet Revolutionary Democracy (RD) deler ikke denne oppfatninga. De fastholder at Stalins oppfatning fra 1950 om at India er i en fase med demokratisk revolusjon, fortsatt er gyldig.

Tunisierne er stolte av sin revolusjon som jagde diktatoren Ben Ali på dør. Men revolusjonen er langt ifra fullført. Både islamistene, rester av det gamle regimet og imperialismen truer med å reversere den.

Folkefronten stiftet. © Foto: AZ/KPFolkefronten stiftet i Sousse. © Foto: AZ/KP12 partier inngår i den tunisiske folkefronten som ble dannet 26. september, med Tunisias Arbeiderparti som en hovedkraft. Fronten er nå i ferd med å bygges opp i alle regioner og større og mindre byer, etter samme modell.

Den følgende reportasjen skildrer den aktuelle situasjonen.

«Arbeideravisa»Allereie meir enn eit halvt tiår har det nordlege Kaukasus vore ein flammande arnestad for samanstøytar mellom ulike grupper russisk storkapital for kontroll over ulike råstoffkjelder, hovudsakeleg olje og oljetransport.

Dokumentasjon Den 15. april var det 25 år siden president Ronald Reagan i 1986 lanserte et rakettangrep mot Tripoli og Benghazi, som blant annet rammet boligen til Muammar Gaddafi og hans familie. Hans vesle adoptivdatter ble drept i angrepet, andre familiemedlemmer ble såret.
Den 8. april i år publiserte Muammar Gaddafi et «testamente» som vi offentliggjør et oversatt utdrag fra.

Gaddafi på besøk i Damaskus. Foto: Ammar Abd Rabbo, flickrTestamentet avslører oberstens oppskrudde selvbilde og hans særegne arabiske retorikk, men også en statsleder som tross alle sine krumspring har hatt et bevisst og konsekvent standpunkt i forhold til å forsvare landets uavhengighet fra imperialisme og kolonialisme, og som har bidratt til en sosial velferdsstat på mange områder – kombinert med brutal politisk undertrykking av indre opposisjon.

Sånn sett ligner Libya på Irak før krigen mot Iran (1980), sanksjonene på 90-tallet og den amerikanskstyrte invasjonen i 2003. På lignende vis som i Saddam Husseins Irak har staten i Libya garantert for høy grad av sosial velferd. Og staten har hatt overordnet kontroll med oljesektoren.

Denne typen vingeklipping av «det private initiativ» har imperialistmaktene og deres organer som IMF og Verdensbanken aldri kunnet akseptere. Nå bombes enda en arabisk velferdsstat i grus, i «humanismens» navn.

Kapitalistisk brannslokking: Stadig flere dollarsedler på finansbålet.

Dollarknekk?Den såkalte redningspakka fra finansminister Henry Paulson og sentralbanksjef Ben Bernanke på minst 700 milliarder dollar (tre og en halv billion norske kroner) gir ingen løsning på krisa, heller ikke etter at republikanere og demokrater i Kongressen omsider klarte å enes om ingrediensene i førstehjelpskrinet. Hjerteinfarkt lar seg ikke kurere med plaster i metervis.

Krangelen mellom republikanere og demokrater er ledd i oppløpet foran presidentvalget i november. McCain og Obama vil for enhver pris hindre at rivalen får æra for å «redde nasjonen».

Spørsmålet er hvordan denne pakka skal betales av en fra før av bankerott amerikansk stat , det vil si hvordan den skal finne dekning i relle verdier og ikke fiktive penger. Sjøl kraftig skatteskjerpelser monner lite overfor en befolkning som alt nå lever på krita.

Heller ikke finansverdenen fester tillit til kriseløsningene, fordi det stadig er usikkert hvordan USA skal klare å hoste opp de dollarmengdene som trengs for å berge de skakkjørte finansinstitusjonene og redde dem fra sitt eget utlånsjippo. Paulson-pakka var knapt blitt proklamert som en genial plan før den største sparebanken Washington Mutual klappet sammen og ble overtatt av JP Morgan, som måtte selge 250 millioner aksjer for å finansiere oppkjøpet. JP Morgan er nå det siste privatbaserte halmstrået som markedsteologene håper skal geleide USA ut av krisa.

Valgkamptrøbbel

Folk som står uten tak over hodet som følge av at de ikke klarer renter og avdrag, er tapere uansett. Det er ikke dem som skal reddes gjennom krisepakkene. Det er sterk folkelig motstand mot at finansbaronene ikke bare skal stikke av med millionfallskjermer, men at staten også skal kjøpe opp utlånsblemmene til beløp som ligger opptil den nominelle verdien, og altså ikke den kraftig reduserte markedsprisen. Uheldigvis for Bush-administrasjonen kommer krisa midt under en valgkamp, og det blir derfor vanskeligere enn ellers å fortie og ignorere vanlige amerikaneres raseri over at de blir sittende med svarteper. Regjeringa har samtidig gitt kjappe 25 milliarder dollar i kreditthjelp til de tre store amerikanske bilprousentene General Motors, Ford og Chrysler. Alle tre har gått med underskudd i flere år og blitt utkonkurrert av japanske og europeiske biler. Minst en av gigantkonsernene er trua av konkurs.

Redningsoperasjoner til tross: Verktøykassa til sentralbankene, det være seg Federal Reserve eller Norges Bank, er begrensa. Uansett hva de foretar seg med styringsrentene, blir det feil. Setter de renta ned og dermed stimulerer etterspørselen etter kreditt og øker pengemengden som er i omløp, vil det oppmuntre til ytterligere spekulasjon og svekke valutaen. Setter de renta opp og bremser pengemengden, hemmer det spekulasjonen, men samtidig bremser det opp for produksjonen som følge av dyrere kreditt, og gir synkende eksportinntekter som følge av en styrket valutakurs.

Bankene, som normalt låner ut til hverandre, vil i krisetider tviholde på sine reserver, noe som presser markedsrentene oppover på tross av sentralbankens forsøk på å intervenere. Det er dette vi ser utspiller seg i det norske bankvesenet i disse dager, med de følgene det vil få for boligkjøperne.

Som eneste land i verden kan USA trykke opp en ubegrensa mengde sedler for å dekke inn sine umiddelbare behov, men sjøl i USA vil det nødvendigvis gi seg utslag i en betydelig inflasjon og en svekka dollar. En svakere dollar vil på sin side bidra til å skru oljeprisene oppover, og også gjøre det mindre interessant for asiatiske og arabiske land med store valutabeholdninger å sylte ned sine reserver i amerikanske statsobligasjoner med minimal avkastning. Kina og Japan har lenge kjøpt opp amerikansk offentlig gjeld for å unngå depresisering av dollaren, noe som vil ramme den viktige eksporten deres til USA. Likevel er eksporten allerede hardt rammet, og verre vil det trolig bli. Spørsmålet er hvor lenge Japan vil se seg tjent med å være redningsskøyte for en synkeferdig lekter lastet med dollar. Kina har denne gang ikke forhastet seg med å komme havaristen til ny unnsetning.

Europa og Asia murrer

Sjøl om de europeiske sentralbankene i stor grad har trådt til for å sprøyte milliarder av euro og dollar inn i sine egne hanglende finansinstitusjoner og tilsynelatende gir USA et «håndslag» ved å frigi flere dollar, så er det verdt å merke seg at et land som Kina, med gigantiske dollarbeholdninger, ikke ser noen grunn til å løpe USA til unnsetning. Det samme gjelder Russland, som dessuten har vært nødt til å sprøyte milliarder rubler til sine egne kupongklippere. Av frykt for å oppleve nye krakk som i den katastrofale Jeltsin-perioden sist på 90-tallet, stengte Putin og Medvedev likså godt handelen på Moskvabørsen mens kaoset herjet som verst på Dow Jones og Nasdaq.

De amerikanske investeringsbankene er nå alle historie. Dette er banker som har basert hele sin virksomhet på annet enn tradisjonelle banktjenester. I stedet har de spesialisert seg på oppkjøpsstrategier, fondsplasseringer og økonomisk «rådgivning». Det er blant annet respekterte hus som Lehman Bros, Goldman Sachs og Meryll Lynch som har gitt såvel monopolselskaper som stater rundt om i verden anbefalinger om hvordan de skal ordne sine finanser. Venezuela var et av landa som fikk rødt kort fra Lehman Bros for manglende privatisering og mangelfull økonomisk bærekraft. Ikke rart at Hugo Chávez lot seg friste til å si takk for sist og farvel til Lehman Bros da sistnevnte gikk dukken.

Finansminister Peer Steinbrück i den tyske koalisjonsregjeringa tok bladet fra munnen da han refset USA for «uansvarlighet» fordi amerikanerne har ignorert de europeiske henstillingene om strammere markedsreguleringer. I en åpen utfordring sa Steinbrück at «USA vil miste sin status som supermakta i verdens finanssystem» til fordel for mer kapitalsterke sentra i Asia og Europa. – Verden kommer aldri til å bli den samme igjen, sa han i den tyske Forbundsdagen 25. september. – Om ti år, fortsatte han, – vil vi se på året 2008 som et fundamentalt brudd. Jeg sier ikke at dollaren vil miste sin status som reservevaluta, men den vil bli relativ.

Dette er sjeldent kraftig kost fra en europeisk minister som demonstrerer at EU – som sjøl er alvorlig rammet av krisa – prøver å utnytte situasjonen til å flytte sine posisjoner framover på verdensmarkedet. Det er et risikoprosjekt. Daglig raser det inn meldinger om nye europeiske banker i krise, blant annet i Belgia, Sverige og Danmark. Enkelte spådommer går ut på at krisa kan komme til å slå enda hardere inn i Europa enn i USA.

Farlig tillit

Hvordan tingene utvikler seg på den internasjonale scenen avhenger nå framfor alt av grepene som den amerikanske regjeringa og Kongressen tar. Krisepakka i USA kan bli tilnærmet virkningsløs hvis ikke resten av verdens finanssentra godtar å være med på å finansiere den. Problemet for USA er at dollaren er en kraftig svekka og overpriset verdensvaluta, og økonomiske rivaler bygger seg opp på flere fronter. Den amerikanske økonomien og statsfinansene er nå i en sånn forfatning at dollaren teknisk sett skulle vært parkert som verdensvaluta, og hatt en langt lavere vekslingskurs. Når land som Tyskland og Kina i klartekst påpeker at keiseren er uten klær, ringer alarmklokkene både i det hvite hus og i Pentagon.

Det eneste som sikrer en verdensvaluta er at den har tillit. Papirpenger som ikke en gang kan måles mot en gullstandard, kan bare unntaksvis garanteres gjennom rein økonomisk styrke. Tilliten må trygges gjennom militære muskler. Det er i kraft av USAs overlegne militære kapasitet at dollaren holder stand, for å si det enkelt. En vesentlig bestanddel av dette er dollarens rolle som oljevaluta. Skal USA sikre dollarens framtid, må USA forsikre verden om at dollaren (og altså olja) blir forsvart med militære midler. De mislykka krigseventyrene i Irak og Afghanistan har bare delvis bidratt til det. Derfor innebærer finanskrisa en økende fare for at USA kaster seg ut i nye militære eventyr, for eksempel mot Iran. Innenrikspolitisk kan det også være et gunstig trekk for å fylke amerikanerne på ny under sjåvinismens flagg. Det kan vende oppmerksomheten vekk fra krisevirkningene og gi en «tilleggsforklaring» på skatteplyndringa av vanlige folk.

Norge står for tur

Terra-skandalen, der politikere i åtte kommuner ble lurt trill rundt til å spekulere bort framtidige kraftinntekter, kom ikke i søkelyset på grunn av verken Kredittilsynet eller Finansdepartementet, men takket være undersøkende journalistikk fra Finansavisen. Først da mistet Terra Securities konsesjonen. Dette var en særform for «strukturerte spareprodukter» som i lang tid har herjet landet også på privatmarkedet. Norge har lenge vært på Europatoppen når det gjelder denne «spareformen», som blant annet DnB NOR har prakket på sine kunder.

Et særlig paradoks ved det norske bankvesenet, er at norske banker bruker dollar til lånetransaksjoner seg imellom, og ikke norsk valuta. Dette i motsetning til de aller fleste andre europeiske land, som bruker egen valuta. For å motvirke dollartørke – og som en støtte til Fed – har Norges Bank har opprettet en kredittlinje hos den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve), som gir Norges Bank mulighet til å låne inntil 5 milliarder dollar mot sikkerhet i norske kroner. [Denne ble økt til $15 milliarder to dager seinere – Red.] Dollarene blir så auksjonert ut til forretningsbankene.

Boligskvisen

Alt i oktober i fjor stilte Revolusjon spørsmålet: Når smeller gjeldsbomba? «Kredittinstitusjonene har lenge kasta penger etter folk. Når mange låner til over pipa og har flytende boliglånsrente, vil renteøkninger slå knallhardt ut», skreiv vi blant annet. Analyseselskapet Fitch Ratings hevdet allerede da at det norske boligmarkedet er mest utsatt for gjeldskrise i den vestlige verden.

Grunnrenta er et påslag på den kapitalistiske gjennomsnittsprofitten, som gjør boliger dyrere enn produksjonsprisen. Jordprisen, kapitalisert grunnrente, har en stigende tendens under kapitalismen. Sentraliseringspress og tomtemangel gir monopolgrunnrente i pressområder, og driver boligprisene ytterligere opp. Kombinert med stor tilgang av ledig kreditt og lavt rentenivå, blir utslagene ekstreme. Ut fra noen borgerlige økonomers egne kriterier ligger norske boligpriser for tida ca 30 prosent over «verdien».

Stadig flere nordmenn i gjeldsklemme blir nå tvunget til å selge. På bare to dager fikk Trondheim tingrett inn 30 nye begjæringer om tvangssalg av boliger, skreiv Dagbladet 23. september. Mediene framstiller dette som en «bombe» som nå brutalt går opp for folk. Men det er de samme mediene som i månedsvis har gitt diger spalteplass til økonomiske «eksperter» som har forklart at dette går så bra, så… Og den rødgrønne regjeringa med en finansminister som knapt kan kalles insolvent har knapt foretatt seg noe som helst. Overalt møter vi, sjøl etter boblesprekken på Wall Street, annonser som tilbyr flere hundre tusen kroner i lån på dagen, uten sikkerhet. I motsetning til sin amerikanske kollega og kravene fra en rekke europeiske regjeringer, ser Kristin Halvorsen (SV) ikke en gang noen grunn til å forby spekulantenes short-salg av aksjer.

Kredittkrisa gir høyere markedsrente. Stadig flere kan få namsmannen på døra. Bildet som avtegner seg er et USA i miniatyr: I frykt for at boligen skal ryke på tvangssalg tyr folk til forbrukslån og kredittkort for å betale boliglånet. Samtidig er den truende gjeldsfella på mange måter verre i Norge enn i USA. Pantelån i USA følger boligen, ikke personen. Amerikanerne har dermed den «fordelen» at de ved å gi fra seg husnøklene også kvitter seg med kreditorene. I Norge sitter du som kjent i saksa inntil du har betalt, det hjelper ingen verdens ting om boligen har gått til spottpris på tvangsauksjon. – Vi ser at folk prøver å ordne opp for å slippe å la boligen gå på tvangssalg. Noen satser på forbrukslån en stund. Det er når dette tar slutt vi antakelig får sakene, sier seksjonssjef Reidar Amble-Amundsen ved Oslo Byfogdembete til Dagbladet. (sitert fra dn.no 23.09.2008)

Det har byfogden utvilsomt helt rett i. Mange går en kald vinter i møte.

Situasjonen forverres for hver dag og hver time i de libyske byene Sirte og Bani Walid, som trosser angriperne fra NATO og deres libyske medløpere.

Strømmen av nyhetsmeldinger de siste månedene om at «opprørerne er i ferd med å innta de siste motstandslommene», har gang på gang måttet dementeres. Nå er en ny og angivelig avgjørende offensiv på gang mot Sirte, en by på størrelse med Kristiansand.

Video fra den 23.9. som viser den desperate situasjonen i Sirte.Befolkninga i de to byene har holdt heltemodig stand mot månedslang beleiring, artilleriild og bombing, til tross for at innbyggerne lider under kritisk mangel på strøm, vann og medisiner.

Tunisierne har gått ut på gatene i protest mot amerikansk innblanding både i Tunisia og i nabolandet Libya.

Samtidig som Vesten forbereder militære angrep mot Libya, er USAs utenriksminister Hillary Clinton på visitt i Tunis i et forsøk på å sikre amerikanske interesser etter at folket kjeppjagde diktator Zine El Abidine Ben Ali.

Den 17. desember kunngjorde presidentene Barack Obama og Raúl Castro at USA og Cuba er blitt enige om en diplomatisk og økonomisk tilnærming.

Endelig fri: De fem kubanerne som USA internerte fordi de forhindret terrorvirksomhet.Endelig fri: De fem kubanerne som USA internerte fordi de forhindret terrorvirksomhet.Det er mulig at Raúl Castro og de øvrige lederne i Havanna med sin tilnærming forsøker å forebygge en USA-regissert «fargerevolusjon» på øya når storebror og landsfader Fidel dør, noe som kan være nært forestående. Kursen som Cuba nå har begitt seg inn på, hvor de åpner for «dialog» med USA også når det gjelder nasjonal suverenitet og demokrati, er imidlertid brolagt med farer.

Sør-Afrikas metallarbeiderforbund NUMSA:

– Vi trenger et marxist-leninistisk fortroppsparti og en fagbevegelse på klassekampens grunn

NUMSA-medlemmer foran kontorene til COSATU 8. april 2014 krever at eksklusjonen blir omgjort. NUMSA kjemper nå for å bygge en ny landsorganisasjon. Foto © NUMSA numsa.za.orgNUMSA-medlemmer protesterer foran kontorene til COSATU 8. april 2014.
Foto © NUMSA
Bruddet mellom det sør-afrikanske metallarbeiderforbundet NUMSA og den sør-afrikanske faglige landsorganisasjonen COSATU er nå ugjenkallelig.

I juli i år opprettholdt COSATU vedtaket om å ekskludere sitt største enkeltforbund fordi det forsvarer prinsipper som COSATU og regjeringspartiet ANC har forlatt. Metall- og gruvearbeiderne har fått nok av sviket til ANC, SACP og COSATU-ledelsen.

«Hvis ANC ikke leverer varene må dere gjøre med dem som dere gjorde med apartheid-regimet.»

Nelson Mandela på den ekstraordinære nasjonale kongressen til COSATU i 1993.
Kypros har vært delt i to siden 1974. Britiske baser i rødt.
Kypros har vært delt i to siden 1974. Britiske baser i rødt. Kart fra Wikipedia.
Den 1. oktober markerte Kypros femti års uavhengighet fra den britiske kolonimakta. Tross en stor offisiell markering og hyllest fra EU-kommisjonen, er feststemninga ikke særlig merkbar blant kyprioter flest, verken sør eller nord i den delte øystaten. Noen varig fredsløsning for Kypros er ikke stort nærmere enn da den skjøre forfatninga ble til i 1960.

Hamma Hammami, leder for Tunisias kommunistiske arbeiderparti.Tunisia spilte en viktig rolle som landet som utløste revolusjonære prosesser i flere arabiske land for ett år siden, det som seinere har fått navnet den arabiske våren.

Men det er selvfølgelig ikke bare progressive og demokratiske krefter som har satt seg i bevegelse. Den navngjetne lederen for Tunisias kommunistiske arbeiderparti (PCOT), Hamma Hammami, retter skarpe advarsler mot krefter og regimer som er i sving for å avblomstre den arabiske våren.

Denis Donaldson, et framstående medlem av Belfast-avdelinga av det republikanske partiet Sinn Féin, er ekskludert etter at det er avslørt at han har virket som agent for britisk etterretning i 20 år.
I forrige uke ble siktelsene frafalt overfor tre tiltalte i den såkalte Stormontgate-affæren.

I 2002 ble det påstått at det fantes «ugjendrivelige bevis» for at Sinn Féin skulle ha organisert en «spionring» ved Stormont, politisk og administrativt hovedkvarter til den britiske ministeren for Nord-Irland og for den nordirske parlamentariske forsamlinga. Påstandene førte til at den institusjonelle maktfordelinga som fulgte av Langfredagavtalen av 1999, brøt sammen, og skylda ble lagt på republikanerne.

I en tale i Dublin 16. desember gjorde Sinn Féin-lederen Gerry Adams det klart at kjensgjerningene viser at det er Storbritannia, ikke Sinn Féin, som har ansvaret for sammenbruddet.

«Faktum er at det ikke eksisterte noen republikansk spionring ved Stormont.
Faktum er at dette var en nøye fabrikert løgn plantet av Special Branch (britisk etterretning – red.) for å gi maksimal politisk uttelling.
Faktum er at sammenbruddet av de politiske institusjonene var et direkte resultat av handlingene til enkelte av dem som styrer etterretninga og politisystemet til britene.Faktum er at nøkkelpersonen i sentrum for disse hendelsene var et medlem av Sinn Féin som var britisk agent»
, sa Gerry Adams.

Han framholdt at det er sterke krefter innen britisk politi, militærvesen og etterretning som prøver å underminere Langfredagavtalen, som offisielt blir støttet av både den britiske og den irske regjeringa. Adams la til at Sinn Féin vil fortsette å forsvare og fokusere på Langfredagavtalen.

Kilde: Sinn Féin og An Phoblacht

Kombinasjonen av forbruk på kreditt, lån basert på oppblåste verdier, en overvurdert dollar og en oljepris på 70 dollar fatet, er en eksplosiv blanding under den kapitalistiske økonomien.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har advart mot ei energikrise som kan ramme hele verden, etter at en rekke oljeraffinerier i Mexicogulfen er satt ut av spill etter orkanenes herjinger.

Oljeterminal Sjursøya. Foto: ROlje- og drivstoffprisene har flydd til værs, og det er tvilsomt om toppen er nådd. Den kraftige økningen i etterspørselen fra Kina og de revitaliserte asiatiske økonomiene er én viktig årsak, sammen med redusert produksjon i det okkuperte Irak. Men grunnen til prishoppet er ikke i første rekke mangel på råolje, men manglende raffinerikapasitet for å foredle råolja til bensin, diesel osv. De siste tretti åra har det knapt blitt bygd nye raffinerier, fordi dette er ekstremt kapitalintensive investeringer forbundet med betydelig risiko. Noen vil huske da «en mong» gikk inn i det norske språket som nytt pengemål. Men Statoils skandaleprosjekt på Mongstad er nå blitt kjempebutikk.

Milliarder til vei, mindre til jernbane.Milliarder til vei, mindre til jernbane.Samferdselssektoren, nærmere bestemt veiutbygging og –vedlikehold, er utropt til vinnere etter at regjeringa la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Men den store vinneren er Krigsdepartementet til Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsbudsjettet øker med intet mindre enn 12,1 prosent og blir på 49,1 milliarder kroner. Det skal blant annet finansiere de første nye kampflyene Joint Strike Fighter F-35. Dét er visstnok ansvarlig bruk av oljepenger.