Menneskrettskorsfareren Jan Egeland går fra Norsk utenrikspolitisk institutt til Human Rights Watch, en organisasjon som har rykte for å fremme USAs globale dagsorden bak et banner for menneskerettigheter, spesielt i Latin-Amerika.

I NRK Dagsnytt 4. juli 2011 var det et innslag med den libyske viseutenriksministeren som i høflige diplomatiske vendinger ba Norge og NATO om å slutte med å bombe sivile i hans hjemland.

Den libyske ministeren fikk ikke framføre denne uhyrlige anmodning ustraffet. Daværende NUPI-direktør Jan Egeland kunne nemlig i samme innslag slå fast at norske bomber ikke har drept sivile i Libya, noe han altså vet bedre enn norske fagmilitære som slett ikke utelukker dette.

Videre hevdet Egeland at problemet med å finne en løsning i konflikten i Libya er at «begge parter nekter å forhandle». Det burde være sensasjonelt at en NUPI-direktør kan fremføre to åpenbare usannheter uten å møte motbør. Særlig når Egeland sjøl i sin hyllest av NATOs bombeangrep i Aftenposten 29. mars skrev: «Høyteknologisk luftkrig er lettere å utføre og vise frem enn politisk megling og forsoning. Letter et norsk fly fra Kreta får det mer oppmerksomhet enn de afrikanske statssjefene som ville megle fred, men ikke fikk fly inn i Libya.»

Egeland nevner ikke med ett ord hvem som nektet de afrikanske statslederne å fly inn til Tripoli. Det var ikke Gaddafi, men NATO.

Fredsfyrsten Egeland kan smykke seg med bakgrunn fra Norges Røde Kors og stillinga som visegeneralsekretær i FN. Han var også statssekretær i Utenriksdepartementet på 90-tallet. Den tidligere statssekretæren og Røde Kors-sjefen har laget seg karriere som internasjonal korsfarer i den vestlige «humanismens» navn. Når Egeland kommer på banen, er det ikke bare som forsvarer av NATOs kriger. Han ligger snarere i forkant som humanitær veirydder for NATO-terror, fortrinnsvis med FN-fikenblad. Mannen er også styremedlem i den reaksjonære tankesmia International Crisis Group, en globalistisk tankesmie styrt av blant andre George Soros og Zbigniew Brzezinski.

Ei uke før FN-resolusjon 1973 ble vedtatt (mot avholdende stemmer fra «småstater» som Kina, Russland, Tyskland, Brasil og India) skrev NUPI-direktøren i Aftenposten: «Presset mot Gadafi trappes opp. Sikkerhetsrådet må derfor autorisere iverksettelse av et flyforbud og en marineblokade. Bare FN kan gi den nødvendige myndighet. Bare NATO kan organisere operasjoner som igjen bare bør iverksettes mot et mulig blodbad utført av regimets fly, helikoptre eller marinefartøyer. Våre vestlige politikeres kreativitet må utfordres.» (Hvordan stanse Gaddafi?)

Egelands personlige kreativitet skorter det ikke på. Fra august går Jan Egeland inn som Europasjef i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Det er ett og annet å si om rolla til HRW og hvilke interesser denne organisasjonen oftest tjener. Men fra tid til annen legger de fram rapporter som framstår som balanserte. Både Amnesty og HRW har avsannet propagandafortellingene om påståtte massevoldtekter begått av den libyske hæren samt av en rekke andre mediehistorier. Den 13. juli presenterer HRW en rapport om overgrep og vandalisme begått av de NATO-støttede «opprørsstyrkene» i Libya. De har blant annet vandalisert sykehus og klinikker og terrorisert sivile i byer de har inntatt.

Slike rapporter passer neppe inn i NATO-agendaen til den nye Europasjefen. Ved å ansette en figur som Egeland – med både partibok, karriereløp og Røde Kors-bakgrunn til felles med den krigførende norske utenriksminister Jonas Gahr Støre – setter HRW sin troverdighet på spill.

NUPI har allerede hendene fulle med å gjenopprette sin.

Les flere artikler på kpml.no

6 prosent dyrere trikketur. Foto: RevolusjonEtter den 1. mars 2004 betaler du 6 prosent skatt (merverdiavgift) på billetten når du reiser med buss, ferge, bane eller drosje. Det kommer naturligvis i tillegg til skatten du fra før av har innbetalt til stat og kommune for blant annet å finansiere kollektivtrafikken. Reformen er genialt blitt markedsført som et håndslag til kollektivtrafikken og kommunene. Knapt en eneste røst har hevet seg mot denne «miljøvennlige» handlinga. Noe av bakgrunnen er at momsen ikke fører til nevneverdige takst- og billettøkninger med en gang – av den enkle grunn at trafikkselskapene får en gavepakke for årets 10 siste måneder som gir de fleste betydelig nettogevinst.

Gavepakke til transportselskapene
I sitt brev til fylkeskommunene av 7. november 2003 skriver samferdselsminister Torild Skogsholm (V):
«Regjeringens forslag om å innføre merverdiavgift med lav sats (seks prosent) for persontransport, er beregnet å gi en samlet årlig gevinst for trafikkselskapenes drift av kollektivtransport med om lag 500 millioner kroner». Denne gavepakken blir dandert med lysegrønne ønsker for framtida:
«Det er på denne bakgrunn  all grunn til å vente at en del av gevinsten   (min uth. – J.St.) ved momsreformen tilfaller fylkeskommunene – i form av en årlig gevinst som gir mulighet for å planlegge og utvikle et mer attraktivt kollektivtilbud.» …

Den som lever, får se. Men tross sin kommende innsparingsgevinst i inneværende år, er det få eller ingen av transportselskapene som har satt ned sine priser fra 1. mars. Oslo Sporveier øker for eksmpel satsene på de fleste periodekortene. De fleste drosjesentralene vil legge deler av momsen på toppen av dagens satser. Konkurransetilsynet har gitt følgende vurdering til drosjenæringa: «Tilsynet tar utgangspunkt i at byrden ved en avgift i et marked med fri prissetting normalt fordeles mellom produksjons- og konsumentsiden. Dette finner også god støtte i økonomisk teori. Tilsynet anslår at byrden ved avgiften bør deles likt mellom produsent- og konsumentsiden.»

Momssystemet er skatt for folk, og «lissom-skatt» for kapitalen

For folk flest er moms noe du må betale ekstra hver eneste gang du handler en vare. Etter hvert er denne skatten også blitt lagt på de fleste tjenester. Moms er kort sagt en ekstraskatt, uten noen som helst fradragsmulighet for den vanlige forbrukeren. Dette er bakgrunnen for langvarig politisk konsensus om at persontransport og blant annet kinodrift måtte skjermes, fordi moms på disse områdene ville slå spesielt sosialt urettferdig ut.
Derfor begynner man forsiktig, med bare seks prosent merverdiavgift (mot normalt 24 prosent). Imidlertid er omsetninga innafor disse områdene enorm i form av billettsalg. Oslo Sporveier aleine frakter 162 millioner reisende i året. Med dagens billettpriser snakker vi om rundt regna 195 millioner bare i moms!

Moms er bra for noen
Merverdiavgift (eller moms) er imidlertid ikke et problem for alle. For næringsdrivende med større kapitalinvesteringer og eksterne vedlikeholdsutgifter, betyr moms for de flestes vedkommende gevinst og/eller betalingsutsettelse. Ulempen består i at de får mer administrativt papirarbeid. Når et rørleggerfirma eller en storbedrift i løpet av en periode (såkalt mva-termin) leverer varer for la oss si 10000 kroner, må det legges 24 prosent såkalt utgående moms oppå den egentlige vareprisen. Denne momsen er i prinsippet «skatt til fellesskapet». Men bare i prinsippet. For rørleggerfirmaet har kanskje kjøpt inn rør og pumper for la oss si 8000 kroner. I tillegg kommer momsen, som vil være 24 prosent inngående merverdiavgift, eller 1920 kroner. Den faktiske momsen firmaet dermed betaler til kommunekassereren er:

Milliarder til vei, mindre til jernbane.Milliarder til vei, mindre til jernbane.Samferdselssektoren, nærmere bestemt veiutbygging og –vedlikehold, er utropt til vinnere etter at regjeringa la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Men den store vinneren er Krigsdepartementet til Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsbudsjettet øker med intet mindre enn 12,1 prosent og blir på 49,1 milliarder kroner. Det skal blant annet finansiere de første nye kampflyene Joint Strike Fighter F-35. Dét er visstnok ansvarlig bruk av oljepenger.

På tide å kaste kortene?Nå har også norske Teller, del av BBS, stanset formidling av pengestøtte til Wikileaks, melder Dagens Næringsliv. Det skjer på ordre fra Visa, som igjen er i selskap med MasterCard, PayPal og Bank of America.

Sistnevnte står ifølge hardnakka rykter for tur til å få publisert mengder av hemmelige dokumenter rundt den Wall Street-styrte «redningsaksjonen» for bankene som først Bush, deretter Obama, fikk igjennom.

Børsene fortsetter å falle og vi er på vei inn i neste fase av krisa som startet i 2008. Oslo Børs er ikke noe unntak, og har falt under 350 poeng. En fjerdedel av papirverdiene har fordunstet siden årsskiftet. Dette er et forvarsel om at det er nå den virkelige krisebølgen vil skylle inn, også over «lykkelandet» Norge.

Lav boligbygging forsterker prisspiralen.Lav boligbygging forsterker prisspiralen.Samtidig kommer tallene som viser at aldri før har nordmenn hatt så høy gjeld som nå.

«Den eneste del av den såkalte nasjonalrikdommen som reelt inngår i et moderne folks fellesformue, er statsgjelda.»  – Karl Marx, Kapitalen I, MEW 23, 782

Papirpenger og garantier fra EU og IMF tilsvarende nesten tre norske oljefond skal «redde» Hellas fra konkurs og euroen fra sammenbrudd. De desperate tiltaka for å avverge krisa vil snarere føre til at den skjerpes ytterligere. Kapitalens plan er at de europeiske folkene og arbeiderne skal bære de smertefulle byrdene av velferdskutt og lønnsnedslag. Kong kapital er stortjuven som røver folkets midler og rettigheter, mens han frekt peker over grensene og roper: «Stopp tjuven!»

Pensjoner og  lønninger står for fall hvis kapitalen får vilja si.Tross gigantiske masseprotester har den greske sosialdemokratiske regjeringa, etter pålegg fra EU og IMF, vedtatt krisekutt som innebærer at grekerne får sin levestandard satt tjue år tilbake. Og dette er bare begynnelsen. Land som Portugal, Irland, Spania, Storbritannia og Italia sliter alle med statsgjeld som nærmer seg det greske nivået. Spania har fått beskjed av EU om å kutte i budsjettet med nesten 110 mrd kroner i år og neste år. Dette er et land hvor arbeidsløsheten allerede vipper omkring 20 prosent.

NATO-landet Tyrkia og president Erdoğan har lenge drevet et dobbeltspill i forhold til den fascistiske terrorgruppa Islamsk Stat, som den ser på som en alliert i kampen mot den kurdiske nasjonale bevegelsen i Syria, Irak og Tyrkia. Regjeringa har et hovedansvar for IS-massakren på tyrkisk jord, skriver det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP.

Massakren i Suruc kostet 30 mennesker livet.Konsekvensene av (det tyrkiske regjeringspartiet) AKPs utenrikspolitikk har nå resultert i massakrer. Mens ingenting er kjent rundt eksplosjonene i Reyhanli og Antep så vi generalprøven på en massakre i Diyarbakir under valgkampen, og de reelle gjerningsmennene har fortsatt ikke blitt tatt.

atenprotest150611cAtenprotest juni 2011.I halvannet år har den greske befolkningen fått det verre for hver måned som har gått. Færre jobber, lavere lønn og pensjoner, høyere skatter og avgifter.  Og det verste er at man ikke ser noen lysning i horisonten. Den greske statsledelsen er maktesløs – og er i praksis avsatt av IMF, et par mektige EU-regjeringer og makta på finansmarkedene.

Se også pressemelding fra Nei til EU 2. november: EU frykter folket – angrepene på gresk demokrati må opphøre

I løpet av de første 24 timene av angrepet på Libya, slapp amerikanske B-2 førtifem 900-kilos bomber. Alle disse massive bombene, sammen med krysser-raketter skutt ut fra britiske og franske fly og skip, inneholdt stridshoder av utarmet uran (DU).

Bankene tjener fett uansett. CC-BY-NC-SA
Bankene tjener fett uansett. by-nc-saSaxhoe
9,1 milliarder kr var bankenes resultat etter tap og før skatt i 2. kvartal. Siden siste kvartal i fjor har samlet resultat mer enn firedoblet seg, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

– Det er ingen overraskelse at bankene tjener mer enn noensinne. Bankene bruker den økonomiske krisen helt kynisk og har aldri hatt så stor fortjeneste til tross for avskrivningen, sier Ragnvald Albretsen, eier og styreleder i det stavangerbaserte eiendoms- og shippingselskapet Seabrokers til e24.no.

Leder, Kommunistisk Politik 4, 2009

Fogh fikk rødmaling over seg da han i 2003 fikk Folketinget med på å gå til krig mot Irak.Svært mye tyder på at Anders Fogh Rasmussen både er kandidat og seriøs søker til posten som generalsekretær for NATO. Hvor mye dansker flest enn ville gi for å se Anders Fogh forsvinne langt, langt vekk, bør verden informeres om hva det er for slags mann man vil stille i spissen for klodens sterkeste og best væpnede krigsallianse.

I den vestlige verden er det ikke mange som kjenner Anders Fogh. Internasjonale medier har vist ham med rød maling, da han sendte Danmark i krig mot Irak, og når hans portrett ble brent sammen med det danske flagget av sinte muslimske masser i protest mot Muhammed-karikaturene.

Verdensopinionen bør derfor få kjennskap til visse grunnleggende kjensgjerninger om mannen. Det kunne være følgende:

Anders Fogh Rasmussen (f. 1953) er en dansk politisk kameleon, leder av partiet Venstre, landets største høyreparti. Han er statsminister i en høyre-høyre-høyreregjering, som undertiden later som om den er nesten sosialdemokratisk, men støtter seg på et av de mest framgangsrike fremmedfiendtlige, islamofobiske og krigslystne partier i Europa. [Dansk Folkeparti – o.a.]

Han er gift med fru Anne-Mette, som gikk fra en stilling som uorganisert barnehagepedagog via TV-konkurransen ’Dansefeber’ til en midlertidig stilling som brevkasseredaktør i påvente av nye utenlandstilbud. Politisk har fruen gjort seg bemerket med en enkelt uttalelse: «Jeg orker bare ikke høre om denne finanskrisen. Hvor er den?»

Anders Foghs tidlige politiske karriere omfattet posten som skatte- og økonomiminister (1987-92) i den borgerlige regjering Schlüter. Han ble tvunget til å gå av etter en sak om «kreativ bokføring» i skattedepartementet og for å ha ført Folketinget bak lyset. På denne ministerposten ble han avløst av partifellen Peter Brixtofte, som i 2008 av den danske høyesterett fikk stadfestet en dom på to års fengsel for embetsforsømmelse i forbindelse med hans neste jobb som ordfører i Farum kommune.

Det okkupantregisserte valget i Afghanistan blir forskriftsmessig utropt som en suksess av imperialistene, som skal «lære afghanerne demokrati».
I virkeligheten tyder alt på at valgresultatet er en katastrofe sett med okkupantenes øyne, som minst av alt vil gi den forhåndsutpekte vinneren Karzai noen legitimitet. I noen av provinsene anslås deltakelsen til ti – 10 – prosent. General Petraeus, sjefen for de amerikanske styrkene med forhistorie fra Irak, slår ikke desto mindre fast at valget gikk «etter forholdene bra».

Intervju med Kim Kopperud, talsperson for Stopp NATO.

Kim KopperudKim Kopperud (21) er mangeårig aktivist og talsperson for det nye initiativet Stopp NATO. Revolusjon har bedt ham fortelle hva det går ut på.

– Hvorfor kommer dette initiativet og oppropet akkurat nå?

– NATO driver aktivt og trapper opp nivået på konfliktene med Russland og Kina samt at alliansens medlemsland deltar eller har signalisert at de vil delta i en rekke nye kriger. Vi som står bak dette initiativet mener det er nødvendig å mobilisere for å stoppe aggresjonen til NATO. Kampen mot NATO har blitt ytterligere aktualisert i Norge nå som Jens Stoltenberg har blitt valgt som ny generalsekretær i militæralliansen.

Kombinasjonen av forbruk på kreditt, lån basert på oppblåste verdier, en overvurdert dollar og en oljepris på 70 dollar fatet, er en eksplosiv blanding under den kapitalistiske økonomien.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har advart mot ei energikrise som kan ramme hele verden, etter at en rekke oljeraffinerier i Mexicogulfen er satt ut av spill etter orkanenes herjinger.

Oljeterminal Sjursøya. Foto: ROlje- og drivstoffprisene har flydd til værs, og det er tvilsomt om toppen er nådd. Den kraftige økningen i etterspørselen fra Kina og de revitaliserte asiatiske økonomiene er én viktig årsak, sammen med redusert produksjon i det okkuperte Irak. Men grunnen til prishoppet er ikke i første rekke mangel på råolje, men manglende raffinerikapasitet for å foredle råolja til bensin, diesel osv. De siste tretti åra har det knapt blitt bygd nye raffinerier, fordi dette er ekstremt kapitalintensive investeringer forbundet med betydelig risiko. Noen vil huske da «en mong» gikk inn i det norske språket som nytt pengemål. Men Statoils skandaleprosjekt på Mongstad er nå blitt kjempebutikk.

isNi av ti islendinger stemte nei i lørdagens folkeavstemning. Dermed er planen om å loppe islendingenes lommer for å innfri de utenlandske kreditorenes krav mot finansbaronene i Icesave avvist av et unisont folk. Men det vil komme nye forsøk på å presentere regninga for islendingene, og ikke bare fra Nederland og Storbritannia. I stedet for å hjelpe vårt nabofolk, presser og truer den norske regjeringa Island til å legge seg flat for IMF og EU. Det er en skam.

Den truende krigen mot Jemen er i gang!

Den sjiamuslimske «halvmånen» i Midtøsten.Det er rapportert at 100 saudiske krigsfly har bombet den jemenittiske hovedstaden Sanaa som nylig ble erobret av Houthi-opprørere, og at om lag 150.000 soldater er satt inn i en bakkeoffensiv i det nordlige Jemen.

Krisa herjer Island, halvparten av landets bedrifter er teknisk konkurs og landet er satt under kraftig press fra imperialistiske naboer og internasjonal finanskapital.
Protester i Reykjavik november 2008. Foto: siggimus (flickr).
Fra folkeprotestene på Island november 2008.
by-nc-saSiggimus (flickr)
En klok president Grimsson trosset politikerne, lyttet til sitt eget folk og satte foten ned for ublu krav om at islendingene skal gjøre opp regninga etter borgerklassens finansorgie til en pris av hundre tusen kroner per hode.
Folkeopprøret i høstmånedene 2008 tvang statsministeren og sentralbanksjefen til å gå av. Nye kutt i offentlig velferd og A-trygd kan snart få folket ut på gatene igjen. De største kuttene for å innfri IMF-kravene kommer først til neste år.