Menneskrettskorsfareren Jan Egeland går fra Norsk utenrikspolitisk institutt til Human Rights Watch, en organisasjon som har rykte for å fremme USAs globale dagsorden bak et banner for menneskerettigheter, spesielt i Latin-Amerika.

I NRK Dagsnytt 4. juli 2011 var det et innslag med den libyske viseutenriksministeren som i høflige diplomatiske vendinger ba Norge og NATO om å slutte med å bombe sivile i hans hjemland.

Den libyske ministeren fikk ikke framføre denne uhyrlige anmodning ustraffet. Daværende NUPI-direktør Jan Egeland kunne nemlig i samme innslag slå fast at norske bomber ikke har drept sivile i Libya, noe han altså vet bedre enn norske fagmilitære som slett ikke utelukker dette.

Videre hevdet Egeland at problemet med å finne en løsning i konflikten i Libya er at «begge parter nekter å forhandle». Det burde være sensasjonelt at en NUPI-direktør kan fremføre to åpenbare usannheter uten å møte motbør. Særlig når Egeland sjøl i sin hyllest av NATOs bombeangrep i Aftenposten 29. mars skrev: «Høyteknologisk luftkrig er lettere å utføre og vise frem enn politisk megling og forsoning. Letter et norsk fly fra Kreta får det mer oppmerksomhet enn de afrikanske statssjefene som ville megle fred, men ikke fikk fly inn i Libya.»

Egeland nevner ikke med ett ord hvem som nektet de afrikanske statslederne å fly inn til Tripoli. Det var ikke Gaddafi, men NATO.

Fredsfyrsten Egeland kan smykke seg med bakgrunn fra Norges Røde Kors og stillinga som visegeneralsekretær i FN. Han var også statssekretær i Utenriksdepartementet på 90-tallet. Den tidligere statssekretæren og Røde Kors-sjefen har laget seg karriere som internasjonal korsfarer i den vestlige «humanismens» navn. Når Egeland kommer på banen, er det ikke bare som forsvarer av NATOs kriger. Han ligger snarere i forkant som humanitær veirydder for NATO-terror, fortrinnsvis med FN-fikenblad. Mannen er også styremedlem i den reaksjonære tankesmia International Crisis Group, en globalistisk tankesmie styrt av blant andre George Soros og Zbigniew Brzezinski.

Ei uke før FN-resolusjon 1973 ble vedtatt (mot avholdende stemmer fra «småstater» som Kina, Russland, Tyskland, Brasil og India) skrev NUPI-direktøren i Aftenposten: «Presset mot Gadafi trappes opp. Sikkerhetsrådet må derfor autorisere iverksettelse av et flyforbud og en marineblokade. Bare FN kan gi den nødvendige myndighet. Bare NATO kan organisere operasjoner som igjen bare bør iverksettes mot et mulig blodbad utført av regimets fly, helikoptre eller marinefartøyer. Våre vestlige politikeres kreativitet må utfordres.» (Hvordan stanse Gaddafi?)

Egelands personlige kreativitet skorter det ikke på. Fra august går Jan Egeland inn som Europasjef i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Det er ett og annet å si om rolla til HRW og hvilke interesser denne organisasjonen oftest tjener. Men fra tid til annen legger de fram rapporter som framstår som balanserte. Både Amnesty og HRW har avsannet propagandafortellingene om påståtte massevoldtekter begått av den libyske hæren samt av en rekke andre mediehistorier. Den 13. juli presenterer HRW en rapport om overgrep og vandalisme begått av de NATO-støttede «opprørsstyrkene» i Libya. De har blant annet vandalisert sykehus og klinikker og terrorisert sivile i byer de har inntatt.

Slike rapporter passer neppe inn i NATO-agendaen til den nye Europasjefen. Ved å ansette en figur som Egeland – med både partibok, karriereløp og Røde Kors-bakgrunn til felles med den krigførende norske utenriksminister Jonas Gahr Støre – setter HRW sin troverdighet på spill.

NUPI har allerede hendene fulle med å gjenopprette sin.

Les flere artikler på kpml.no
  • Klikk på høyre fane under for å se og høre erklæringen lest av Hamma Hammami, talsmann for Tunisias kommunistiske arbeiderparti. Hvis du ikke får opp videobildet, klikk her for å se direkte på youtube.
Det er grunn til å ønske grønlenderne til lykke med valget av selvstendighetspartiet Inuit Ataqatigiit til å stå i spissen for landet. IA har en lang tradisjon for anti-kolonialisme og anti-imperialisme.

Valgfolder for Inuit Ataqatigiit.Valget på Grønland den 2. juni var det største politiske omslag i den unge nasjonens historie. Etter 30 år med sosialdemokratisk Siumut-styre, seinest i koalisjon med det borgerlige Atassut, har venstresida i skikkelse av Inuit Ataqatigiit (IA), den tradisjonelle hovedkrafta i kampen mot dansk kolonialisme og amerikansk og europeisk imperialisme, fått et gigantisk tillitsvotum – med 43,7 pst. av stemmene og nå med 14 av ialt 31 plasser i landsstyret.
taliban_waits_latuffFrigjøringsbevegelser kan ikke skisseres opp på skrivebord i vestlige land. Dette fordi frigjøringsbevegelser oppstår som følge av kulturelle og samfunnsmessige omgivelser i landene som opplever okkupasjon. Frigjøringsbevegelser oppstår ikke i et vakuum og kan ikke vurderes ut ifra europeiske forhold. De vil alltid være et produkt av tid og sted.
Dokumentasjon Den 15. april var det 25 år siden president Ronald Reagan i 1986 lanserte et rakettangrep mot Tripoli og Benghazi, som blant annet rammet boligen til Muammar Gaddafi og hans familie. Hans vesle adoptivdatter ble drept i angrepet, andre familiemedlemmer ble såret.
Den 8. april i år publiserte Muammar Gaddafi et «testamente» som vi offentliggjør et oversatt utdrag fra.

Gaddafi på besøk i Damaskus. Foto: Ammar Abd Rabbo, flickrTestamentet avslører oberstens oppskrudde selvbilde og hans særegne arabiske retorikk, men også en statsleder som tross alle sine krumspring har hatt et bevisst og konsekvent standpunkt i forhold til å forsvare landets uavhengighet fra imperialisme og kolonialisme, og som har bidratt til en sosial velferdsstat på mange områder – kombinert med brutal politisk undertrykking av indre opposisjon.

Sånn sett ligner Libya på Irak før krigen mot Iran (1980), sanksjonene på 90-tallet og den amerikanskstyrte invasjonen i 2003. På lignende vis som i Saddam Husseins Irak har staten i Libya garantert for høy grad av sosial velferd. Og staten har hatt overordnet kontroll med oljesektoren.

Denne typen vingeklipping av «det private initiativ» har imperialistmaktene og deres organer som IMF og Verdensbanken aldri kunnet akseptere. Nå bombes enda en arabisk velferdsstat i grus, i «humanismens» navn.

Hamma Hammami representerer Folkefronten og Tunisias Arbeiderparti.I et intervju med As-Safir, Libanon, offentliggjort i al Monitor, kommenterer Hamma Hammami den siste utviklinga i Tunisia og perspektiver for landets fremtid.

Intervjuet ble gjort noen uker før det tunisiske parlamentet vedtok en ny forfatning den 25. januar i år. Tunisias arbeiderparti vurderer forfatninga i hovedsak som et stort framskritt –  ikke bare i forhold til Ben Alis gamle grunnlov, men også fordi de reaksjonære tilføyelsene som islamistene i Ennahda og deres forbundsfeller forsøkte å få inn i lovteksten, ble slått tilbake gjennom brei folkelig mobilisering. Tunisias Arbeiderparti er medlem av Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner. Red

 

 

«Etter å ha blitt støttet og oppmuntret av Tyrkia, Saudi-Arabia og Qatar, øker ISIS sin innflytelse i regionen gjennom daglige massakrer og angrep.»

Selma Gürkan, leder av EMEP

EMEP demonstrerer i Istanbul. Foto: EMEPEMEP demonstrerer i Istanbul. Foto: EMEPBlodtørsten til bandene fra ISIS* er uslokkelig. Gjenger som påstår at de er etablert i Allahs og religionens navn nekter både ikke-sunnier og sunnier som er uenige med dem, livets rett. De framelsker en kultur for massakrer, tortur og halshogging, de spiller fotball med avkuttede hoder osv.

DnB NOR lider ingen nød under krisa. Foto: ROm næringslivet og boligkjøpere opplever nedgang, tvangssalg og finansieringstrøbbel, så er det tilsynelatende alt annet enn krise for det norske bankvesenet.

I andre kvartal i år fikk bankene et samla overskudd på åtte og en halv milliarder kroner, eller mer enn 90 millioner kroner om dagen. For første halvår under ett er profitten 14,7 milliarder kroner. Dette er det beste bankresultatet noensinne. Tallene er resultat etter skatt, og er enda bedre enn tallene for 2009.

Det «frie og demokratiske» Vesten gjør nå felles sak med al-Qaida for å styrte et relativt sekulært regime.

Troll A plattformen 1995. Foto: Statoil
Den varsla fusjonen mellom Statoil og olje- og gassdivisjonen til Norsk Hydro har avstedkommet nærmest unison anerkjennelse i borgerskapets leir, akkompagnert av en dagsomsetningseksplosjon på Oslo Børs på over 20 milliarder.

Den frenetiske aksjehandelen før fusjonen ble kunngjort, har fått Kredittilsynet til å innlede granskning. Uten at noen tror at det vil rokke ved noe som helst.

Glemt er alt snakk om betydninga av «fri konkurranse» på sokkelen og mishagsytringene da privateide Saga Petroleum ble fusjonert inn i Hydro i 1999.
Glemt er alle vakre ord om at minst to store norske aktører er et vilkår for teknologisk nyvinning og norsk konkurranseevne.
Glemt er tilsynelatende også Høyres tradisjonelle motstand mot at staten skal være hovedeier i norsk olje- og gassindustri.
Og glemt er innvendingene om at et til de grader dominerende økonomisk lokomotiv kan komme til å få «uheldig påvirkning på de politiske beslutningstakerne».

Lånekontoret neste?Arbeidsløshetskøen vokser daglig. Mens regjeringa øser nye hundre milliarder ut til bankene for å «styrke egenkapitalen», må de som mister jobben eller blir permitterte vente i flere måneder for å få utbetalt dagpenger fra NAV.

Sju av ti i Oslo får ikke dagpenger før etter tre uker. Deres egenkapital er det tydeligvis ikke så farlig med.

Situasjonen forverres for hver dag og hver time i de libyske byene Sirte og Bani Walid, som trosser angriperne fra NATO og deres libyske medløpere.

Strømmen av nyhetsmeldinger de siste månedene om at «opprørerne er i ferd med å innta de siste motstandslommene», har gang på gang måttet dementeres. Nå er en ny og angivelig avgjørende offensiv på gang mot Sirte, en by på størrelse med Kristiansand.

Video fra den 23.9. som viser den desperate situasjonen i Sirte.Befolkninga i de to byene har holdt heltemodig stand mot månedslang beleiring, artilleriild og bombing, til tross for at innbyggerne lider under kritisk mangel på strøm, vann og medisiner.

Movimiento Popular Democrático (Den demokratiske folkebevegelsen) gjentar sin oppfordring til det indianske partiet Pachacutik og til andre sosialistiske krefter og partier, om å inngå et formalisert valgsamarbeid for å bidra til å endre den politiske situasjonen i Ecuador.

MPDBakgrunnen er den politiske krisa i landet, som har slått ut i lys lue de siste månedene, særlig på grunn av den sittende regjeringas underkastelse for USA og planen om å inngå en ny frihandelsavtale (TLC).

MPD sier at det er nødvendig å finne en vei ut av krisa, som betyr å bli kvitt det imperialiststøtta oligarkiet og dets nyliberale talsmenn. Det er disse kreftene som sinker landets utvikling, som gjennomsyrer Ecuador med kapitalistisk utbytting, korrupsjon og drap, og som gjør det store flertallet av folket til permanente ofre, sier partiet.

– Det er bare vi som kan sørge for ei djuptgripende, radikal forandring, erobring av makta for ei folkeregjering som har sosialisme som mål. Ei regjering som gjør ende på plyndringa av våre naturressurser og som gjenvinner vår suverenitet, som sosialiserer de svære (private) eiendommene slik at de kan komme til folkets beste i arbeid, helse, utdanning og bolig, sier partiet i sin appell til de andre progressive kreftene.

Samtidig understreker MPD at ei regjering av denne typen fordrer ekte kadre og velprøvde kjempere fra venstresida, ikke kappesvingere og folk som bare ønsker å sminke kapitalismens grimme ansikt.

MPD viser også til inspirasjonen fra de revolusjonære vindene som feier over Latin-Amerika i sin oppfordring til sosialistiske partier, Pachakutik og andre krefter uten egne valglister til å gå sammen for å framskynde ei revolusjonær endring.

En lang rekke partier og organisasjoner, hovedsakelig fra Latin-Amerika, samles årlig til et seminar i Quito som drøfter veien framover for revolusjonær omforming av kontinentet. Deltakerlisten i år var større enn noensinne. Nedenfor følger slutterklæringa fra seminaret som ble avholdt i juli 2013.

 

Slutterklæring fra det 17. internasjonale seminaret Revolusjonens utfordringer i Latin-Amerika

Vårt mål er sosialisme, vi slåss for en ekte samfunnsmessig revolusjon!

Modernisert kapitalisme eller sosial revolusjon?

Fra det 17. internasjonale seminaret i Quito, Ecuador.Fra det 17. internasjonale seminaret i Quito, Ecuador.Fem år etter at den økonomiske krisa i det kapitalistiske systemet brøt ut, er dens virkninger fortsatt til stede i ulike land i verden, i noen land med større intensitet enn i andre.

Mest framtredende de siste månedene er responsen fra arbeiderne, ungdommen og folkene i forhold til de økonomiske tiltakene fra regjeringer og internasjonale finansinstitusjoner som tok sikte på å overvinne krisa på folkets bekostning. Borgerskapet finner det stadig vanskeligere å legge byrden av krisa på ryggen til arbeiderne, fordi arbeiderne har fått en klarere forståelse av at de som forårsaket krisa skal betale regninga.

Finansminister Kristin Halvorsen kan fortelle at «det ser litt lysere ut». Børsen har krøpet opp til 300 poeng fra bunnivået rundt 200 i vinter. Styringsrenta er rekordlav og boligmarkedet har fått et formidabelt oppsving. Lørdagshandelen går unna og folk bestiller ferieturer.

SemitrailerMen stopp en hal. Samtidig raser det en konkursbølge som spenner fra håndverk og industri til media- og underholdningsbransjen. Ti av landets fylker har hatt mer enn en fordobling av konkurstallene i første kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i 2008. Investeringene går jamt nedover i såvel industri som detaljhandel. Nybilsalget er ned med 30 prosent, salget av lastebiler og busser er over 40 prosent lavere enn våren 2008.

I sin tale til FNs generalforsamling kalte Venezuelas president Hugo Chávez Frias USA for en «terroriststat» og sa at FN-hovedkvarteret bør flyttes fra New York.

Han gjorde det klart for generalforsamlinga at USA «er et land som ikke respekterer resolusjonene fra denne forsdamling», og høstet stor applaus. – USA framfører doble standarder, sa Chàvez. – Den amerikanske regjeringa forsvarer terrorisme. De taler om kampen mot terrorisme, men de utfører terrorisme, statsterrorisme, framholdt han. På den etterfølgende pressekonferansen viste han til USAs krigshandlinger og bruk av napalm i Irak, drapsoppfordringene mot Chávez fra predikant Pat Robertson og USAs vern av Luis Posadq Carriles, som er ettersøkt for terrorbombing av et cubansk passasjerfly.

Også Cubas Fidel Castro fulgte opp anklagene fra Chávez. Bush-administrasjonen har på sin side kjørt en beinhard retorikk mot Venezuela, med anklager om at Caracas har en «destabiliserende innflytelse» i Latin-Amerika. Den amerikanske regjeringa hadde på forhånd lagt hindringer i veien for sikkerhetsfolkene og helseteamet til Chávez, ved å nekte dem visum. I forbindelse med Katrina-orkanens ødeleggelser, tilbød Venezuela USA forskjellige former for assistanse. Også Cuba tilbød en brigade av 1500 leger og helsepersonell. USA har ignorert disse tilbudene.

Feiring av Newroz i DiyarbakirI Tyrkia er det i virkeligheten fortsatt det Nasjonale Sikkerhetsrådet MGK som styrer og som leder den skitne krigen mot kurderne og andre progressive og demokratiske krefter.

I hele Nord-Kurdistan  og i mange tyrkiske storbyer som Istanbul, Izmir og Ankara, feira folk nasjonaldagen Newroz i tusentall og krevde en demokratisk løsning av det kurdiske spørsmålet. De største markeringene fant sted i byen Diyarbakir.

Blant talerne var også Levent Tuzel fra Arbeidets Parti (EMEP). – Først når Tyrkia har løst sitt eget kurdiske problem og innledet forhandlinger med de virkelige representantene for det kurdiske folket, kan Tyrkia bli et virkelig demokratisk og sjølstendig land som kan stå opp mot USA, sa han blant annet, og fordømte sjåvinismen og provokasjonene som de militære og APK-regjeringa iverksetter mot det kurdiske folket.

Demonstrasjonene var i utgangspunktet fredelige, og geriljaen HPG hadde erklært ensidig våpenhvile under feiringa. Men det tyrkiske regimet blei skremt av masseomfanget, og gikk til offensiv med 10.000 soldater like etterpå. Soldatene brukte høyteknologiske og kjemiske våpen, og begikk nye krigsforbrytelser. 14 geriljasoldater ble drept.

Gravfølge angrepet

Da titusener av rasende kurdere skulle begrave sine martyrer den 27. mars, blei gravfølget angrepet med tåregass og kuler i byene Amed, Adana og Siirt. Hundrevis ble arrestert og flere såra. Til sammen har fem demonstranter og to barn blitt drept av politi, militære og fascistiske bander.

Folket krever at de fascistiske morderne fra Susurluk and Semdinli blir tiltalt og straffet, og de krever oppklaring av tusenvis av hemmelige operasjoner, bortføringer og forsvinninger samt lokalisering av massegraver etter sjåvinistbandenes og de militæres massakrer.

En av disse fascistorganisasjonene kaller seg Özel Buro (Spesialbyrået), og skryter av at de skal knuse PKK. De sender også trusler via internett til progressive internasjonale organisasjoner og aviser som de anser som støttespillere for den kurdiske og/eller den revolusjonære tyrkiske bevegelsen, og kunngjør at de nøye overvåker nettrafikken.

Maner til enhet mellom arbeiderne og folkene

EMEP og andre partier på den revolusjonære venstresida i Tyrkia maner til kampenhet mellom de forskjellige folkene og nasjonene i Tyrkia, og oppfordrer til å slåss mot den kemalistiske sjåvinismen og nasjonalisme.

– Tro ikke på løgnene til fascistgeneralene med sine amerikanske medaljer på brystet. Kolonikrigen som blir ført mot vårt kurdiske folk er en skitten ugjerning som er en skamplett på tyrkernes nasjonale ære, sa partiet MLKP i et opprop.

Fram til 1995 var feiring av Newroz totalforbudt i det sjåvinistiske NATO-Tyrkia. Gjennom NATO bidrar Norge med våpen og teknologi til det tyrkiske regimet.