Menneskrettskorsfareren Jan Egeland går fra Norsk utenrikspolitisk institutt til Human Rights Watch, en organisasjon som har rykte for å fremme USAs globale dagsorden bak et banner for menneskerettigheter, spesielt i Latin-Amerika.

I NRK Dagsnytt 4. juli 2011 var det et innslag med den libyske viseutenriksministeren som i høflige diplomatiske vendinger ba Norge og NATO om å slutte med å bombe sivile i hans hjemland.

Den libyske ministeren fikk ikke framføre denne uhyrlige anmodning ustraffet. Daværende NUPI-direktør Jan Egeland kunne nemlig i samme innslag slå fast at norske bomber ikke har drept sivile i Libya, noe han altså vet bedre enn norske fagmilitære som slett ikke utelukker dette.

Videre hevdet Egeland at problemet med å finne en løsning i konflikten i Libya er at «begge parter nekter å forhandle». Det burde være sensasjonelt at en NUPI-direktør kan fremføre to åpenbare usannheter uten å møte motbør. Særlig når Egeland sjøl i sin hyllest av NATOs bombeangrep i Aftenposten 29. mars skrev: «Høyteknologisk luftkrig er lettere å utføre og vise frem enn politisk megling og forsoning. Letter et norsk fly fra Kreta får det mer oppmerksomhet enn de afrikanske statssjefene som ville megle fred, men ikke fikk fly inn i Libya.»

Egeland nevner ikke med ett ord hvem som nektet de afrikanske statslederne å fly inn til Tripoli. Det var ikke Gaddafi, men NATO.

Fredsfyrsten Egeland kan smykke seg med bakgrunn fra Norges Røde Kors og stillinga som visegeneralsekretær i FN. Han var også statssekretær i Utenriksdepartementet på 90-tallet. Den tidligere statssekretæren og Røde Kors-sjefen har laget seg karriere som internasjonal korsfarer i den vestlige «humanismens» navn. Når Egeland kommer på banen, er det ikke bare som forsvarer av NATOs kriger. Han ligger snarere i forkant som humanitær veirydder for NATO-terror, fortrinnsvis med FN-fikenblad. Mannen er også styremedlem i den reaksjonære tankesmia International Crisis Group, en globalistisk tankesmie styrt av blant andre George Soros og Zbigniew Brzezinski.

Ei uke før FN-resolusjon 1973 ble vedtatt (mot avholdende stemmer fra «småstater» som Kina, Russland, Tyskland, Brasil og India) skrev NUPI-direktøren i Aftenposten: «Presset mot Gadafi trappes opp. Sikkerhetsrådet må derfor autorisere iverksettelse av et flyforbud og en marineblokade. Bare FN kan gi den nødvendige myndighet. Bare NATO kan organisere operasjoner som igjen bare bør iverksettes mot et mulig blodbad utført av regimets fly, helikoptre eller marinefartøyer. Våre vestlige politikeres kreativitet må utfordres.» (Hvordan stanse Gaddafi?)

Egelands personlige kreativitet skorter det ikke på. Fra august går Jan Egeland inn som Europasjef i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Det er ett og annet å si om rolla til HRW og hvilke interesser denne organisasjonen oftest tjener. Men fra tid til annen legger de fram rapporter som framstår som balanserte. Både Amnesty og HRW har avsannet propagandafortellingene om påståtte massevoldtekter begått av den libyske hæren samt av en rekke andre mediehistorier. Den 13. juli presenterer HRW en rapport om overgrep og vandalisme begått av de NATO-støttede «opprørsstyrkene» i Libya. De har blant annet vandalisert sykehus og klinikker og terrorisert sivile i byer de har inntatt.

Slike rapporter passer neppe inn i NATO-agendaen til den nye Europasjefen. Ved å ansette en figur som Egeland – med både partibok, karriereløp og Røde Kors-bakgrunn til felles med den krigførende norske utenriksminister Jonas Gahr Støre – setter HRW sin troverdighet på spill.

NUPI har allerede hendene fulle med å gjenopprette sin.

Les flere artikler på kpml.no

Norge ut av NATO. Foto: Revolusjon CC/BYNATO går til toppmøte i Lisboa den 19. november for å legge det som kalles en ny strategi, NATO 2020. Sist NATO reviderte sin strategi, for elleve år sida, var det starten på et bomberegn over Jugoslavia som siden har fortsatt out-of-area østover og eskalert i takt med «krigen mot terror».

Strategiutvalget, som er ledet av tidligere utenriksminister Madeleine Albright, legger opp til en «allianse som er tilpasningsdyktig og fleksibel i denne perioden med usikkerhet i det 21. århundret». Det meste av denne usikkerheten skyldes nettopp et stadig mer aggressivt NATO, men det inngår ikke i analysen.

Krigsalliansen NATO har samlet sine undersåtter på toppmøtet i Warszawa.

Stopp NATODet er også besluttet at Norge skal sende soldater til Øst-Europa som en del av krigsforberedelsene mot Russland. Erna Solberg mener at Russland ikke har noen grunn til å bli misfornøyd over at Norge nok en gang viser fingeren østover. Hun sier til NRK: «Det er viktig for NATO-solidariteten at alle land i NATO føler at NATO faktisk kan hjelpe dem med sikkerheten, og kan i en gitt krisesituasjon komme med hjelp.»

Også Danmark er i den sørgelige situasjon at det er et enstemmig parlament som slutter opp om imperialistenes bombekrig mot Libya. Forskjellen er at dér sitter Rødt sitt søsterparti, Enhedslisten, representert. Også Enhedslisten stemte villig vekk for krig og dansk aggresjon.

Det offisielle Norge tar sterk avstand fra æresdrap. Ikke desto mindre lærer norske soldatbarn å se på drap i NATO-regi på fremmed jord som ærerike handlinger.

Dette er barnepakka Forsvaret tilbyr ungene som utenlandspersonellet etterlater hjemme..En del av sortimentet i barnepakka Forsvaret tilbyr de mindreårige «hjemmeheltene».Forsvaret har lenge drevet aktiv verving for å lokke ungdom ut i tjeneste for NATO. Rekrutteringa foregår regelmessig med svære annonsekampanjer og glansa magasiner der kvinner og menn blir fortalt at de kan «gjøre en innsats for Norge» ved å sette militærstøvlene på fremmed jord.

Om de «alliertes» planer for en antisovjetisk krig i 1945

Den røde fana vaier over Berlin. Men de «allierte» deltok ikke i seiersparaden …Den 8.mai 1945 (9. mai i Moskva) undertegna Tyskland en avtale om kapitulasjon. Dette hendte flere dager etter at den sovjetiske Røde Hær inntok Berlin, og også knuste flere store tyske troppestyrker i Ungarn, Pommern og Tsjekkoslovakia. Alle vet dette, alt virker så enkelt: De allierte slo fascismen og nazismen og redda med det menneskeheten.

Men dette er en svært pynta versjon av historia om seieren. Og denne versjonen har lite å gjøre med det som egentlig hendte. Sovjetunionen måtte handskes med banditter – de herskende eliter i Vesten – som Sovjetunionen var i stand til å trekke med seg inn i krigen mot Hitler. Vestmaktene skapte Hitler for å ødelegge SSSR – de planla også et bakholdsangrep på Sovjetunionen med en gang den 2. verdenskrigen var slutt. Videre er det et faktum at Vestmaktene planla å benytte restene av de tyske nazi-styrkene som en hjelp i dette planlagte bakholdsangrepet på Sovjetunionen.

En skarpskyttermedalje fra Nobelkomiteen? Tegning: Carlos Latuff.• Barack Obama er øverstkommanderende for de brutale okkupasjonshærene i Afghanistan og Irak.
• Obama viderefører krigspolitikken til George Bush, han har til og med beholdt Bush sin krigsminister, Robert Gates.
• Det første president Obama gjorde etter at han fikk fredsprisen, var å godkjenne at 30.000 nye soldater skal sendes til Afghanistan.

Det er skapt et bilde av Barack Obama som den nye Messias. Men Obama reproduserer politikken til Bush, bare pakket inn med andre ord. Forandring – change – var slagordet som president Barack Obama gikk til valg på. En svart president i USA er i seg sjøl historisk. Men bortsett fra det består forandringen i forhold til regimet til George Bush stort sett i retorikk fra en begavet orator.

{tab=Motdemonstrasjon kl 1800}Møt opp ved Jernbanetorget torsdag 10. desember og vis hva du mener om Nobelpristildelinga. Appeller ved bl.a. Cindy Sheehan, amerikansk fredsaktivist og Palestinakomiteen. En rekke organisasjoner, blant dem Kommunistisk plattform og ML-gruppa Revolusjon, slutter opp om arrangementet som har parolefrihet. Oslo blir beleiret, makta kan finne på å stanse busser, tog og T-baner – vær ute i god tid!

{tab=Våre paroler}• «Amerikansk lederskap?» Nei takk!
• Ingen fredspris til krigsforbrytere!
• USA ut av Afghanistan og Irak!
• Alle norske soldater ut av Afghanistan nå!
• Støtt den irakiske og afghanske motstanden!

{tab=Unntakstilstand}2.600 norske politifolk og flere hundre amerikanske sikkerhetsvakter og agenter i følget til Obama beleirer Oslo under presidentbesøket. Byen kommer til å være i unntakstilstand, retten til å bevege seg fritt eller demonstrere vil bli svært begrensa. Folk vil bli forsøkt skremt til å holde seg unna sentrum. Ikke bare får vi innskrenka  ytrings- og bevegelsesfrihet, det norske folket vil også få skatteregninga på minst 100 millioner kroner.

Da Sovjetunionen og Warszawapakten invaderte Tsjekkoslovakia den 21. august 1968 var det den endelige bekreftelsen på at Sovjetunionen hadde skifta farge og blitt ei imperialistisk supermakt.

Tsjekkoslovakia var det landet i Sentral- og Øst-Europa med de sterkeste revolusjonære og kommunistiske historiske tradisjonene. Partiet sto sterkt og arbeiderklassen hadde opplevd viktige sosiale og politiske framganger i de første åra etter frigjøringa fra nazistenes åk. I 1948 gjorde de reaksjonære kreftene et forsøk på å undergrave kommunistenes sterke stilling ved å trekke sine minstre fra regjeringskoalisjonen Den nasjonale fronten i protest mot forestående nasjonaliseringer. Det skjedde straks før et forestående parlamentsvalg. Dette var det virkelige kuppforsøket. Etter omfattende massedemonstrasjoner der millioner av arbeidere gikk ut i gatene med støtte fra kommunistpartiet, fagbevegelsen og det sosialdemokratiske partiet, godkjente (den ikke-kommunistiske) president Edvard Beneš den nye samlingsregjeringa idet han viste til at «Det er klart for meg at statsminister vil bli formannen for det største parti, herr Klement Gottwald. Det er òg klart for meg at et liv i sosialisme er det liv storparten av vårt folk ønsker». Gottwald fortsatte som statsminister med sosialdemokraten Zdenek Fierlinger som visestatsminister.

Det reaksjonære kuppforsøket falt altså til jorden i Tsjekkoslovakia, men ble likevel brukt i massiv propaganda i Vesten til å innlede klappjakt på kommunister og til å berede grunnen for tilslutning til den aggressive NATO-alliansen som var på trappene. I Norge blant annet gjennom sentrale folk som Einar Gerhardsen og OSS-agenten, MilOrg-sjefen og DNA-eminensen Jens Christian Hauge (OSS var forløperen til CIA).

I løpet av 50-åra gjennomgikk Tsjekkoslovakia den samme revisjonistiske degenereringa som i Sovjetunionen og andre land i Øst-Europa. Den såkalte Praha-våren i 1968 falt sammen med ungdomsopprøret i Paris og resten av Vest-Europa, men den hadde mange egne særtrekk. I seg sjøl var det lite progressivt ved Praha-våren, men den hadde nasjonale og demokratiske overtoner som kom til uttrykk fordi de østeuropeiske folkedemokratiene var blitt redusert til nasjonale lydriker og vedheng til den nye sovjetiske ledelsens supermaktsambisjoner i «fredelig kappestrid» med USA.

Marxist-leninistene var forlengst renska ut av det degenererte tsjekkiske partiet, mens revisjonistene var delt i opportunistiske fløyer der den ene mekanisk så sine klasseinteresser best tjent med å holde seg inne med Moskva, mens en annen forsøkte å surfe på vest-inspirerte «demokratiske» stemninger i folket. Praha-våren ble delvis utløst og delvis støttet av den mest pro-kapitalistiske fløyen i det tsjekkiske partiet, med slovaken Alexandr Dubček som fanebærer. Revisjonistene som overtok etter kommunisten Klement Gottwald hadde allerede i mer enn et tiår ført Tsjekkoslovakia inn på et spor som ledet vekk fra sosialismen, med økonomisk stagnasjon og en passivisert arbeiderklasse som resultat. Revisjonistenes resept var, som i Sovjetunionen, innføring av kapitalistiske reformer og elementer av det som seinere har fått navnet kapitalistisk markedsøkonomi. Ota Sik var en av de økonomiske teoretikerne bak reformene av 1965. Den interne maktkampen i den tsjekkoslovakiske ledelsen gikk i liten grad på dette (Kosygin innførte lignende kapitalistiske reformer i Sovjetunionen i 1964), men bare på graden av desentralisering av økonomien og framfor alt: på om de borgerlige økonomiske prinsippene også skulle innebære politisk åpning for borgerlig pluralisme. Dubček sin fløy var i flertall, og han ble valgt som førstesekretær i Tsjekkoslovakias kommunistiske parti.

De sovjetiske revisjonistene hadde kvittet seg med den uberegnelige Krustsjov. Med Leonid Bresjnev i spissen strammet de grepet om utenrikspolitikken og la om til en mer «marxistisk» retorikk. Dubček åpna de strengt bevokta grensene til Vest-Europa og oppfordra til pluralisme av borgerlig karakter. Bresjnev fryktet at fri flyt av spioner og en flora av borgerlige partier ville gi USA-imperialismen og NATO et springbrett for å undergrave det tsjekkiske regimet og dermed også det økonomiske samarbeidsorganet Comecon og den sovjetiske supermaktas nære «interessesfære». Tsjekkoslovakia var blant de viktigste industrinasjonene, gjennom Comecon var den tsjekkiske økonomien gjort om til ei melkeku for det imperialistiske Sovjet, i Bresjnev-klikkens terminologi het det «sosialistisk arbeidsdeling». Kjerna i denne «arbeidsdelinga» var ikke lenger sosialistisk internasjonalisme, men at de nye høvdingene i Kreml holdt taktstokken og piska sine undersåtter til lydighet.

NATOs aggressive kurs og oppbygginga av et revansjistisk Vest-Tyskland skremte de sovjetiske lederne fra det som kunne bli en ytterligere svekkelse av Warszawapakten – som ble opprettet i 1955 som et motsvar til NATO og som en respons på Jugoslavias «alliansefrie» overgang til imperialistenes leir. NATO var blitt oppretta i 1949 og trua åpent med å bruke atomvåpen mot de sosialistiske landa. Men de sovjetiske byråkratkapitalistene hadde ikke lenger noen interesse av å forsvare sosialismen som de sjøl hadde lagt i grus. Warszawapakten blei i stedet forvandla til et militærpolitisk redskap for imperialistisk undertrykkelse og ekspansjon, kamuflert bak «sosialistiske» slagord. Nå dreide det seg for Moskva om å holde kustus og å hindre at en imperialistisk rival fikk innpass.

Russerne prøvde å holde den tsjekkiske ledelsen i sjakk, og tvinge den til å nøye seg med begrensa kapitalistiske reformer som samtidig sikra fortsatt politisk styring under Moskvas kontroll. Det lyktes dårlig. De vestlig influerte intellektuelle forsterka sine krav om borgerlige «friheter», samtidig som folkemassene og arbeiderne innså at de «sosialistiske» proklamasjonene nå bare var blitt tomme ord, hvor arbeiderklassens vinninger i den første sosialistiske oppbyggingsfasen etter krigen hadde stagnert og delvis blitt reversert. Det var samtidig blitt klart at den sovjetiske broderhjelpen og det sosialistiske fellesskapet som var bygd opp på 50-tallet, ikke lenger var et internasjonalistisk samarbeid til gjensidig nytte. Revisjonistene som hadde overtatt makta i Kreml etter Stalins død brukte tvert om sin maktposisjon til å tyne de unge folkedemokratiene, som ble utsatt for ei nasjonal undertrykking som ledd i Sovjetunionens ambisjoner om å rivalisere med USA-imperialismen om innflytelsessfærer.

Derfor var Praha-opprøret grunnleggende rettferdig. Sjøl om det langt ifra var noe sosialistisk opprør, var det en kamp for nasjonal sjølstendighet og ikke antikommunistisk i sin karakter. I utgangspunktet var det heller ikke retta mot Tsjekkoslovakias medlemskap i Warszawapakten og Comecon.

Ikke desto mindre reagerte russerne ved å mobilisere divisjoner fra fem Warszawapaktland som toget inn i Tsjekkoslovakia den 21. august 1968. Dubček ble en pappfigur og kort etter fjernet som førstesekretær til fordel for klakkøren Gustav Husak. Den sosialistiske folkerepublikken Albania, som i realiteten hadde brutt med Sovjetunionen og revisjonistene allerede i 1960, svarte umiddelbart på overfallet ved formelt å melde seg ut av Warszawapakten. Romania avviste for sitt vedkommende å sende egne divisjoner mot Praha.

Fordømmelsen av den sovjetiske invasjonen var unison i Vesten, også i det meste av den opprørske studentbevegelsen. Det var på denne tida den unge ml-bevegelsen vokste fram i en rekke land i Vest-Europa, blant annet i Norge. Fram til 1968 rådde det fortsatt betydelige illusjoner om at Sovjetunionen fortsatt var sosialistisk, men med «store feil», og at den sovjetiske utenrikspolitikken for en stor del var «progressiv» fordi den utfordra USA. Det var bare den unge ml-bevegelsen som konsekvent slo fast at Sovjetunionen nå var blitt ei imperialistisk supermakt som måtte bekjempes, og at det var umulig å forsvare og kjempe for sosialisme uten at en samtidig brennmerka denne nye sosialimperialismen. Denne erkjennelsen var et vendepunkt i avsløringa av den moderne revisjonismen og et viktig ledd i det teoretiske og politiske grunnlaget for gjenreisinga av et kommunistisk parti i Norge.

 

Nasjonaliteter i USSR.
1917–2007     90 ÅR SIDEN OKTOBERREVOLUSJONEN

Russland før 1917 gikk under betegnelsen «nasjonenes fengsel». De undertrykte nasjonene og nasjonalitetene i det veldige russiske imperiet var utsatt for storrussisk sjåvinisme i tillegg til det alminnelige tsaristiske despotiet. Jødene ble dessuten utsatt for særlig forfølgelse og pogromer.

Globaliseringskonferansen som gikk av stabelen i Oslo i helgen, hadde lørdag stormøte om krigen i Afghanistan. Det ble en dårlig dag for SVs representant i panelet.

I løpet av de første 24 timene av angrepet på Libya, slapp amerikanske B-2 førtifem 900-kilos bomber. Alle disse massive bombene, sammen med krysser-raketter skutt ut fra britiske og franske fly og skip, inneholdt stridshoder av utarmet uran (DU).

Den truende krigen mot Jemen er i gang!

Den sjiamuslimske «halvmånen» i Midtøsten.Det er rapportert at 100 saudiske krigsfly har bombet den jemenittiske hovedstaden Sanaa som nylig ble erobret av Houthi-opprørere, og at om lag 150.000 soldater er satt inn i en bakkeoffensiv i det nordlige Jemen.

8. juni var det 75 år siden  arbeiderklassen i Skien og Porsgrunn gikk til kamp mot Norsk Hydros streikebryteri på Menstad.

Det var storstreik og arbeidskjøperne gikk til enda større lockout dette året. På mange måter rådet det en revolusjonær situasjon.

Løpeseddel fra KPml og Revolusjon i anledning antikrigsmarkeringa den 14. juni

En krigsgal regjering og et blodtørstig Storting

Flyer om krigen mot Libya | 14. juni 2011.Den 7. juni oppgir NATO at krigsalliansen har gjennomført over 10 000 tokt over Libya, hvorav 3860 angrepstokt, siden den 31. mars (da USA overlot ansvaret til NATO).

Norge har hatt seks kampfly i døgnkontinuerlig aktivitet siden midten av mars. De har stått for mellom 10 og 15 prosent av angrepstoktene. Fram til 7. juni hadde norske fly sluppet 388 bomber, mange av disse i og rundt millionbyen Tripoli. Regjeringa besluttet den 10. juni «å videreføre det norske kampflybidraget med fire F-16 kampfly fra 24. juni til 1. august 2011». Altså mer av det samme.

10 års terrorkrig. Løpeseddel fra Fredsinitiativet.Markeringer 7. oktober. Se også fredsinitiativet.no Erling Borgens nye dokumentar «Døden i Camp Delta» hadde premiere den 5. oktober.

Georgi Dimitrov døde for femti år siden. Dimitrov var leder av Komintern og bannerfører i kampen mot fascismen, elsket av verdens arbeidere og hatet av fascister og trotskister.

Dimitrov Den beskjedne, men urokkelige Georgi Dimitrov (1882-1949) var fra første stund del av den klassen han kom til å vie hele livet sitt til. Allerede som 16-åring ble den fryktløse unggutten tillitsmann for typografarbeiderne i Sofia. Den revolusjonære aktiviteten i åra som fulgte førte med seg arrestasjoner, et liv i illegalitet og to utstedte dødsdommer fra 20-tallets bulgarske fascisme.

Leipzig-prosessen

Prosessen i Leipzig gjorde at Dimitrovs navn kom på alles lepper. Nazistene trodde de skulle få lett spill da de stilte ham for retten i et forsøk på å gi kommunistene skylda for Riksdagsbrannen i 1933. Søm kjent vendte den «tiltalte» hele rettssaken til en prosess mot fascismen og nazismen, og gjorde Hitler og Göring til latter for hele verden.

Ingen har bedre enn Dimitrov forklart hvordan kampen mot fascismen må føres og hvordan arbeiderklassens enhetsfront må bygges og utvikles. Hans beretningsframlegg til Kominterns 7. verdenskongress i 1935 om kampen mot krig og fascisme fikk voldsom historisk betydning. Dens analyser og anvisninger er – dessverre – igjen blitt aktuelle og anvendelige, nå som fascismen på ny truer med å bli et massefenomen i deler av Europa.

En klassekjemper

Dimitrov var en arbeider som visste å anvende marxismen på virkeligheten, i den revolusjonære praksisen. Han avskydde svulstigheter, skryt og borgerlig levesett - fenomener som etterhvert viste seg i flere av de sosialistiske og folkedemokratiske landa.

Etter seieren over fascismen etter andre verdenskrig, tok Dimitrov fatt på å bygge det nye Bulgaria. Sammen med Stalin var han den internasjonale kommunistiske bevegelsens mest sentrale skikkelse.  Dimitrov døde samtidig med at den moderne revisjonismen begynte sin ødeleggende offensiv innafor de kommunistiske partiene, men rakk å være med på Kominforms fordømmelse av det titoistiske forræderiet. I kampen mot opporumismen var det aldri tvil om hvilken side granittsøylen Dimitrov sto på.

Heller ikke 50 år etter sin død er Dimitrov noe lett bytte for de kontrarevolusjonære. Antikommunistene forsøkte å sprenge i stykker mausoleet i Sofia i sommer, men lyktes ikke. Kamerat Dimitrov har nemlig aldri gitt seg uten kamp!

Fra Revolusjon nr 17, høsten 1999

Et lite folkehav på et par tusen mennesker stilte opp ved avdukinga av skulpturen «Knus nazismen» foran Østbanehallen i Oslo 1. mai.

Monumentet «Knus nazismen» er en hyllest til Asbjørn Sunde og sabotørene. Foto: © CC-BY Revolusjon/JRS«Knus nazismen» er en hyllest til Asbjørn Sunde og sabotørene. Foto: © CC-BY Revolusjon/JRSDet ble en mektig og verdig foreløpig avslutning på en årelang kamp for å hedre dem som ga det aller største bidraget i den militære motstanden mot nazismen i okkupasjonsåra.

Avdukinga av det symboltunge monumentet var også et stort øyeblikk for de gjenlevende medlemmene av «Osvald-gruppa» som var til stede som hedersgjester: Marie Malmo, Harry Sønsterud, Lars Bottols og Signe Raassum.

De heltemodige sabotørene har inntil helt nylig blitt fortidd og mistenkeliggjort av norske myndigheter. «Osvald» var dekknavnet som Spaniakjemperen, kommunisten og sabotørlederen Asbjørn Sunde brukte.