Menneskrettskorsfareren Jan Egeland går fra Norsk utenrikspolitisk institutt til Human Rights Watch, en organisasjon som har rykte for å fremme USAs globale dagsorden bak et banner for menneskerettigheter, spesielt i Latin-Amerika.

I NRK Dagsnytt 4. juli 2011 var det et innslag med den libyske viseutenriksministeren som i høflige diplomatiske vendinger ba Norge og NATO om å slutte med å bombe sivile i hans hjemland.

Den libyske ministeren fikk ikke framføre denne uhyrlige anmodning ustraffet. Daværende NUPI-direktør Jan Egeland kunne nemlig i samme innslag slå fast at norske bomber ikke har drept sivile i Libya, noe han altså vet bedre enn norske fagmilitære som slett ikke utelukker dette.

Videre hevdet Egeland at problemet med å finne en løsning i konflikten i Libya er at «begge parter nekter å forhandle». Det burde være sensasjonelt at en NUPI-direktør kan fremføre to åpenbare usannheter uten å møte motbør. Særlig når Egeland sjøl i sin hyllest av NATOs bombeangrep i Aftenposten 29. mars skrev: «Høyteknologisk luftkrig er lettere å utføre og vise frem enn politisk megling og forsoning. Letter et norsk fly fra Kreta får det mer oppmerksomhet enn de afrikanske statssjefene som ville megle fred, men ikke fikk fly inn i Libya.»

Egeland nevner ikke med ett ord hvem som nektet de afrikanske statslederne å fly inn til Tripoli. Det var ikke Gaddafi, men NATO.

Fredsfyrsten Egeland kan smykke seg med bakgrunn fra Norges Røde Kors og stillinga som visegeneralsekretær i FN. Han var også statssekretær i Utenriksdepartementet på 90-tallet. Den tidligere statssekretæren og Røde Kors-sjefen har laget seg karriere som internasjonal korsfarer i den vestlige «humanismens» navn. Når Egeland kommer på banen, er det ikke bare som forsvarer av NATOs kriger. Han ligger snarere i forkant som humanitær veirydder for NATO-terror, fortrinnsvis med FN-fikenblad. Mannen er også styremedlem i den reaksjonære tankesmia International Crisis Group, en globalistisk tankesmie styrt av blant andre George Soros og Zbigniew Brzezinski.

Ei uke før FN-resolusjon 1973 ble vedtatt (mot avholdende stemmer fra «småstater» som Kina, Russland, Tyskland, Brasil og India) skrev NUPI-direktøren i Aftenposten: «Presset mot Gadafi trappes opp. Sikkerhetsrådet må derfor autorisere iverksettelse av et flyforbud og en marineblokade. Bare FN kan gi den nødvendige myndighet. Bare NATO kan organisere operasjoner som igjen bare bør iverksettes mot et mulig blodbad utført av regimets fly, helikoptre eller marinefartøyer. Våre vestlige politikeres kreativitet må utfordres.» (Hvordan stanse Gaddafi?)

Egelands personlige kreativitet skorter det ikke på. Fra august går Jan Egeland inn som Europasjef i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Det er ett og annet å si om rolla til HRW og hvilke interesser denne organisasjonen oftest tjener. Men fra tid til annen legger de fram rapporter som framstår som balanserte. Både Amnesty og HRW har avsannet propagandafortellingene om påståtte massevoldtekter begått av den libyske hæren samt av en rekke andre mediehistorier. Den 13. juli presenterer HRW en rapport om overgrep og vandalisme begått av de NATO-støttede «opprørsstyrkene» i Libya. De har blant annet vandalisert sykehus og klinikker og terrorisert sivile i byer de har inntatt.

Slike rapporter passer neppe inn i NATO-agendaen til den nye Europasjefen. Ved å ansette en figur som Egeland – med både partibok, karriereløp og Røde Kors-bakgrunn til felles med den krigførende norske utenriksminister Jonas Gahr Støre – setter HRW sin troverdighet på spill.

NUPI har allerede hendene fulle med å gjenopprette sin.

Les flere artikler på kpml.no

LO og NHO vil ha et nytt «solidaritetsalternativ» for å hjelpe kapitalen ut av krisa.

LO og NHODet var under årskonferansen til NHO at LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-direktør Kristin Skogen Lund omdøpte moderasjonslinja til «et kollektivt løft».

Alle solemerker tyder på at tospannet legger opp til et nulloppgjør og et råttent pensjonsforlik allerede før forbundene i LO har vedtatt sine krav foran hovedoppgjøret. Også for bransjer der profitten øker.

Pilotene i Norwegian fører en rettferdig kamp mot sosial dumping og streikebryteri i luftfarten.

Mange kansellerte avganger. Foto: JSPilotene i Norwegian har reist seg mot ledelsen i et selskap som har sosial dumping som innbakt del av sin selskapsstrategi. Alle innenriksflyvninger er innstilt etter at streiken ble trappet opp fra onsdag, og de kabinansatte har varslet sympatiaksjoner.

Bjørn Kjos og Norwegian-ledelsen har svart med å opprette en rekke nye datterselskaper – midt under en pågående konflikt. Norsk Flygerforbund kaller det en voldtekt av spillereglene i arbeidslivet, mens den svenske statsministeren Stefan Löfven kaller bruken av streikebrytere for «usselt».

Både de streikende pilotene og de kabinansatte er organisert i Parat (YS). De får støtte fra både LO, Den europeiske transportarbeiderføderasjonen og piloter fra en lang rekke land og konkurrerende selskaper.

hˍolaussen05– Nå må regjeringen ta på seg hanskene og komme seg inn i bokseringen, sier Heming Olaussen, leder i Nei til EU.

Regjeringen har i dag lagt fram sin posisjon til det nye utkastet til EUs tjenestedirektiv.

– Regjeringen fremstår som noe naive. De forestiller seg at norske, nasjonale regler skal kunne opprettholdes som i dag med direktivet. Men hele poenget med tjenestedirektivet er jo å fjerne reguleringer og handelsbarrierer. Det regjeringen kaller sikkerhetsstandarder og forbrukerbeskyttelse, anses i direktivets logikk som en barriere for den frie handelen, sier Olaussen.

transportterminal_300pxTransportarbeidere og reinholdsarbeidere er i streik for garantibestemmelser og mot lønnsdumping. Det er en kamp for hele klassen og for hele fagbevegelsen.

Transportarbeiderforbundet har tatt en rekke godsterminaler ut i konflikt, og streiken trappes opp. Bedriftene det gjelder er blant andre DHL, Tollpost og Schenker. Det er overenskomsten for terminalarbeiderne kampen hovedsaklig dreier seg om. Arbeidskjøperne prøver seg allerede med aktivt streikebryteri og fagforeningsknusing gjennom å gi «kompensasjon› til uorganiserte som blir permitterte.

Tunge løft og mye slit i omsorgssektoren. Illustrasjonsfoto fra flickr CC/BY/SA
Arbeiderkorrespondanse
Feminismen har forvitret til at vi skal kjempe for alle kvinners rettigheter. Til tross for at statsfeministene i Norge snakker om at vi er kommet så langt med likestillinga, er det slik at vi har en kvinnelig arbeiderklasse som ikke kan leve av sin egen lønn. Kanskje det er på tide vi begynner å kalle dette klassekamp, ikke feminisme? Det skriver Tara i denne situasjonsrapporten fra hverdagen til kvinnene som jobber i omsorgssektoren.

Kampen om vikarbyrådirektivet spisser seg til. Ap-toppen er hardt pressa av en samla fagbevegelse, som krever at regjeringa bruker reservasjonsretten mot at direktivet blir norsk lov.

Privatisering, deltidsarbeid og vikarbruk rammer særlig kvinnene.Også koalisjonspartnerne SV og Sp anbefaler veto, det samme gjør en rekke av Arbeiderpartiets egne lokallag. Dermed har den sosialdemokratiske eliten havna i en skvis. De blir nødt til å alliere seg med åpent arbeiderfiendtlige partier som Høyre dersom de skal klare å tvinge direktivet igjennom før snøballen i eget parti ruller for langt.

Etter tap i første rettsrunde og med toppene i Fagforbundet på parti med motparten, trekker tidligere foreningsleder Are Saastad nå søksmålet mot Oslo Universitetssykehus (OUS).

Are Saastad har i trekvart år kjempet mot Norges største helseforetak.
Are Saastad har i trekvart år kjempet mot Norges største helseforetak og Fagforbundets Ap-topper.

– Etter en helhetsvurdering har jeg kommet til at det nå er riktigst å trekke saken. Dette har tatt veldig på. Jeg har i realiteten slåss med Norges største helseforetak og Norges største forbund samtidig i tre kvart år. Hadde jeg vunnet ville det derfor vært oppsiktsvekkende, på tross av det som i utgangspunktet er en sterk sak, sier Are Saastad.

Alle tog i Norge står stille i tre timer mandag 15. juni i protest mot jernbanereformen.

– Norsk jernbane vil enten bli mye dyrere eller mye dårligere. Eller begge deler.
Rolf Jørgensen, forbundsleder NLF.

Togene står stille den 15. juni, også her på Oslo S. Foto: © CC-BY RevolusjonRegjeringens universalmedisin synes å være privatisering, oppdeling, konkurranseutsetting og anbud. Nå er det jernbanen som står for tur, til tross for at land som Sverige og England kan skilte med svært dårlige erfaringer fra sine forsøk på det samme. I Sverige har jernbanen blitt stykket opp og privatisert. Det har vært mislykket.

bryggesolidarity

En ny kraftfull markering mot det omfattende streikebryteriet på Tromsø havn pågår denne helga.

Klubber og foreninger fra resten av landet slutter opp for å vise sin solidaritet med sjauerkameratene i Tromsø som har vært i konflikt i over et halvt år.

Faglig kommentar

Samtidig som den norske krona er sterkere enn noensinne og «Norge går så det suser», kommer masseoppsigelsene på løpende bånd. Alt sammen for å «skape større aksjonærverdier», som det skamløst heter fra den ene konsernledelsen etter den andre.
Illustrasjonsfoto.Illustrasjonsfoto.Havnekonflikten har gått inn i en ny fase. Norsk Transportarbeiderforbund har iverksatt boikott av containerhavna i Oslo etter at den nye operatøren Yilport nekter å inngå tariffavtale om lossing og lasting.

Norge ut av NATO. Foto: Revolusjon CC/BYNATO går til toppmøte i Lisboa den 19. november for å legge det som kalles en ny strategi, NATO 2020. Sist NATO reviderte sin strategi, for elleve år sida, var det starten på et bomberegn over Jugoslavia som siden har fortsatt out-of-area østover og eskalert i takt med «krigen mot terror».

Strategiutvalget, som er ledet av tidligere utenriksminister Madeleine Albright, legger opp til en «allianse som er tilpasningsdyktig og fleksibel i denne perioden med usikkerhet i det 21. århundret». Det meste av denne usikkerheten skyldes nettopp et stadig mer aggressivt NATO, men det inngår ikke i analysen.

I mer enn førti år har situasjonen på Kypros vært fastlåst. Nå har EU fått hastverk med å snekre en plan for en føderasjon hvor også Nord-Kypros blir integrert i EU. Øystaten er et avgjørende forhandlingskort når EU skal kjøpslå med Tyrkia om flyktningkrisa.

Hovedstaden Nicosia har vært delt i mer enn 40 år. Her fra grensekontrollen i Leda Street. CC BY-SA JRSHovedstaden Nicosia har vært delt i mer enn 40 år. CC BY-SA JRSRepublikken Kypros er med i EU, mens okkupasjonssonen i nord – Den tyrkiske republikken Nord-Kypros – er internasjonalt isolert. For Tyrkia er de diplomatiske og politiske omkostningene ved å ha 40 000 soldater stasjonert på øya, betydelige. For Ankara vil en løsning i form av et føderalt Kypros framfor alt bety at den største stabbesteinen som hindrer tyrkisk EU-medlemskap ryddes av veien, samtidig som man har fått delvis gjennomslag for taksim – deling av øya.

EU forventer til gjengjeld at Tyrkia stagger strømmen av flyktninger på vei til Europa.

Uttalelse fra Nei til EUs råd 27.-28.10.07   

For to år siden ble befolkningen i Frankrike og Nederland bedt om å ta stilling til EU-grunnloven, og ga et entydig nei tilbake. To år  senere er grunnloven tilbake etter et overfladisk fasadearbeid, og denne gangen tør ikke EU-eliten la sine befolkninger gå tilfolkeavstemning.

Med vedtaket i Lisboa har EUs toppsjefer nådd et foreløpig  historisk høydepunkt i arroganseutøvelse. Enkelte begreper er endret, men i substans er traktaten nesten identisk med det som ble avvist i folkeavstemningene for to år siden.

Medlemmer av Fellesforbundet på Rockefeller/John Dee er i streik. Årsaken er at Rockefeller-ledelsen nekter å undertegne tariffavtale!

15.12.2010  SISTE: De streikende på Rockefeller har vunnet takket være egen innsats og solidaritet fra resten av fagrørsla, ikke minst fra ølkjørerne i NNN-klubben hos Ringnes.

Nå er altså både ansatte v/Becken og Strøm og Rockefeller i streik grunnet ledere som nekter –  i 2010 – å inngå en tariffavtale! Krav om tariffavtale er også sendt til Sentrum scene. Dette er streiker det er nødvendig å vinne.

Ungdom mot EU stiller krav til SV og SP

Ungdom mot EUs Landsstyre har enstemmig vedtatt følgende hilsen til de to neipartiene på vei inn til regjeringsforhandlingene:

Image
Nei til EU og EØS

«Ungdom mot EU forventer at en rødgrønn regjering med nei-partiene Senterpartiet og SV endrer Norges passive holdning i EØS-spørsmål», sier leder i Ungdom mot EU, Hedda Haakestad.

«De to neipartiene bør være garantister for en mer kritisk EØS-debatt og ta til orde for å bruke vetoretten når det er påkrevd,” sier Haakestad videre. EØS har blitt avtalen som alle klager på, men få er villig til å diskutere. Nå mener Ungdom mot EU at en ny stortingsperiode med to EØS-kritiske partier i regjering bør markere slutten på dette.

«Ungdom mot EU forventer at første skritt på veien er at SP-leder Åslaug Hagas forslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen, følges opp», sier en håpefull UmEU-leder.

Flere av de nye direktivene fra Brussel angriper arbeidsfolks rettigheter. Ett eksempel er tjenestedirektivet som legger til rett for sosial dumping og svekkelse av fagbevegelsen.

«SP og SV må stå i spissen for krav om å legge ned veto mot tjenestdirektivet og andre usosiale direktiv. Videre ser vi fram til gjeninnføring av den differensierte arbeidsgiveravgifta, noe de tre regjeringspartiene tidligere har lovet», sier Haakestad.