Menneskrettskorsfareren Jan Egeland går fra Norsk utenrikspolitisk institutt til Human Rights Watch, en organisasjon som har rykte for å fremme USAs globale dagsorden bak et banner for menneskerettigheter, spesielt i Latin-Amerika.

I NRK Dagsnytt 4. juli 2011 var det et innslag med den libyske viseutenriksministeren som i høflige diplomatiske vendinger ba Norge og NATO om å slutte med å bombe sivile i hans hjemland.

Den libyske ministeren fikk ikke framføre denne uhyrlige anmodning ustraffet. Daværende NUPI-direktør Jan Egeland kunne nemlig i samme innslag slå fast at norske bomber ikke har drept sivile i Libya, noe han altså vet bedre enn norske fagmilitære som slett ikke utelukker dette.

Videre hevdet Egeland at problemet med å finne en løsning i konflikten i Libya er at «begge parter nekter å forhandle». Det burde være sensasjonelt at en NUPI-direktør kan fremføre to åpenbare usannheter uten å møte motbør. Særlig når Egeland sjøl i sin hyllest av NATOs bombeangrep i Aftenposten 29. mars skrev: «Høyteknologisk luftkrig er lettere å utføre og vise frem enn politisk megling og forsoning. Letter et norsk fly fra Kreta får det mer oppmerksomhet enn de afrikanske statssjefene som ville megle fred, men ikke fikk fly inn i Libya.»

Egeland nevner ikke med ett ord hvem som nektet de afrikanske statslederne å fly inn til Tripoli. Det var ikke Gaddafi, men NATO.

Fredsfyrsten Egeland kan smykke seg med bakgrunn fra Norges Røde Kors og stillinga som visegeneralsekretær i FN. Han var også statssekretær i Utenriksdepartementet på 90-tallet. Den tidligere statssekretæren og Røde Kors-sjefen har laget seg karriere som internasjonal korsfarer i den vestlige «humanismens» navn. Når Egeland kommer på banen, er det ikke bare som forsvarer av NATOs kriger. Han ligger snarere i forkant som humanitær veirydder for NATO-terror, fortrinnsvis med FN-fikenblad. Mannen er også styremedlem i den reaksjonære tankesmia International Crisis Group, en globalistisk tankesmie styrt av blant andre George Soros og Zbigniew Brzezinski.

Ei uke før FN-resolusjon 1973 ble vedtatt (mot avholdende stemmer fra «småstater» som Kina, Russland, Tyskland, Brasil og India) skrev NUPI-direktøren i Aftenposten: «Presset mot Gadafi trappes opp. Sikkerhetsrådet må derfor autorisere iverksettelse av et flyforbud og en marineblokade. Bare FN kan gi den nødvendige myndighet. Bare NATO kan organisere operasjoner som igjen bare bør iverksettes mot et mulig blodbad utført av regimets fly, helikoptre eller marinefartøyer. Våre vestlige politikeres kreativitet må utfordres.» (Hvordan stanse Gaddafi?)

Egelands personlige kreativitet skorter det ikke på. Fra august går Jan Egeland inn som Europasjef i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Det er ett og annet å si om rolla til HRW og hvilke interesser denne organisasjonen oftest tjener. Men fra tid til annen legger de fram rapporter som framstår som balanserte. Både Amnesty og HRW har avsannet propagandafortellingene om påståtte massevoldtekter begått av den libyske hæren samt av en rekke andre mediehistorier. Den 13. juli presenterer HRW en rapport om overgrep og vandalisme begått av de NATO-støttede «opprørsstyrkene» i Libya. De har blant annet vandalisert sykehus og klinikker og terrorisert sivile i byer de har inntatt.

Slike rapporter passer neppe inn i NATO-agendaen til den nye Europasjefen. Ved å ansette en figur som Egeland – med både partibok, karriereløp og Røde Kors-bakgrunn til felles med den krigførende norske utenriksminister Jonas Gahr Støre – setter HRW sin troverdighet på spill.

NUPI har allerede hendene fulle med å gjenopprette sin.

Les flere artikler på kpml.no

En Marcha er sentralorgan for PCMLEValgseieren til Evo Morales var ikke uventa, men det endelige resultatet lå langt over prognosene og målingene som spådde at kandidaten fra Bevegelsen fram mot Sosialisme (MAS) ville få 38% av stemmene.

Denne seieren er del av den demokratiske, progressive og venstreorienterte bølgen i latinamerikanske land, slik det har vist seg i forskjellige valgprosesser og i utviklinga av kampen til arbeiderne og folkene som kjemper for forandring. Den er et svar på tre tiår med strukturtilpasningspolitikk påtvunget av Det internasjonale pengefondet (IMF) og av regjeringenes underkastelse for USAs politikk, en politikk som i høy grad har innvirket på bolivianernes livs- og leveforhold.

Stopp for boligbygginga?Prisstigninga på norske boliger fra 2006 til 2007 var den høyeste i Vest-Europa. Norske boligkjøpere tar opp lån med høy risiko, og det er større misforhold  mellom boligpris og inntekt enn i andre land. Eller for å si det med Kredittilsynet: «Store grupper er i ferd med å få en gjeld som overstiger tre ganger inntekten, og vil være utsatt etter hvert som renten blir ”mer normal”.» Ifølge analyseselskapet Fitch Ratings er det norske boligmarkedet mest utsatt for gjeldskrise i den vestlige verden.

Regjeringa i Ecuador liker å framstille seg som progressiv og radikal på den internasjonale arenaen. Virkeligheten er en annen.

President Rafael Correa annullerte i august avtalen som skulle verne nasjonalparken Yasuni mot grensa til Peru mot oljeutvinning og miljøødeleggelser. Dermed har hans regjering også på dette området bøyd av for de internasjonale monopolene og ofret ecuadorianernes, ikke minst urbefolkningens, interesser.

Politiet i Quito går løs på demonstranter som vil forsvare Yasuni 27. august 2013.Yasuni er unikt i verdensmålestokk på grunn av områdets biologiske mangfold. Derfor har det vært nasjonal enighet om at området måtte vernes mot gruvedrift og oljeutvinning. Ecuadors tidligere beslutning om å skjerme Yasuni har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og med støtte fra FN har en rekke utenlandske stater og donorer lovet å bidra med opp mot tre og en halv milliard dollar for å kompensere for tapet av oljeinntekter.

Når Correa har opphevet fredningen, begrunner han dette med manglende pengebidrag fra donorene. Men ecuadorianerne aksepterer ikke dette knefallet for de multinasjonale selskapene, og har siden slutten av august gått til protestaksjoner i mange deler av landet.

Protester i Quito og andre steder har blitt slått ned på med hard hånd av det erklært «venstreorienterte» regimet. Correa har de siste årene tatt i bruk stadig hardere maktmidler og stempler all sosial protest fra urbefolkningen, fattigbønder og studenter som «terrorisme»(!) Minst et 40-talls aktivister fra blant annet Den demokratiske folkebevegelsen MPD og det revolusjonære ungdomsforbundet (JRE) sitter fengslet uten lov og dom.

Rikelig fett for politiet og krigsmakten, proteinfri lavkarbo for oss andre.

Politiet i storbyene er eneste «budsjettvinner». Foto:RPolitiet i storbyene er eneste «budsjettvinner». Foto: RStatsbudsjettet for 2012 har passert en billion (tusen milliarder) kroner. Likevel er de eneste «budsjettvinnerne» militærapparatet og politiet, mens taperne er kommunene og vanlige folk.

I god tid før forslaget til statsbudsjett ble lagt fram – og like etter nye gigantfunn i Nordsjøen som vil forlenge oljealderen til den styrtrike norske staten med flere tiår – gikk statsminister Stoltenberg aktivt ut for å «skru ned forventningene».

Tom lommebok Kreditt er ein integrert del av kapitalismen og har vore det sidan starten. Med kreditt kan produktivkraftene auka, og dimed produsera meir enn elles hadde vore mogleg, meir enn det er marknad for. Og kreditten kan nyttast til å kunstig auka etterspurnaden, den kan «skapa ein marknad» der det elles ikkje hadde vore grunnlag. Men konsumpsjonen har grenser, og vi får ei overproduksjonskrise. Når marknaden stoppar opp, trekk kreditten seg attende. Kva som då skjer med bransjar og verksemder som har basert seg på kreditt, er lett å skjøna.

Erklæring fra det 13. internasjonale seminaret om revolusjonens utfordringer i Latin-Amerika
Quito, Ecuador 13 –17. juli 2009

PCMLEEcuadors marxist-leninistiske kommunistiske parti (PCMLE) og den demokratiske folkefronten MPD var for 13. gang vertskap for det årlige seminaret som får stadig større oppmerksomhet og tilslutning fra hele det latin-amerikanske kontinentet.

Feiring av Newroz i DiyarbakirI Tyrkia er det i virkeligheten fortsatt det Nasjonale Sikkerhetsrådet MGK som styrer og som leder den skitne krigen mot kurderne og andre progressive og demokratiske krefter.

I hele Nord-Kurdistan  og i mange tyrkiske storbyer som Istanbul, Izmir og Ankara, feira folk nasjonaldagen Newroz i tusentall og krevde en demokratisk løsning av det kurdiske spørsmålet. De største markeringene fant sted i byen Diyarbakir.

Blant talerne var også Levent Tuzel fra Arbeidets Parti (EMEP). – Først når Tyrkia har løst sitt eget kurdiske problem og innledet forhandlinger med de virkelige representantene for det kurdiske folket, kan Tyrkia bli et virkelig demokratisk og sjølstendig land som kan stå opp mot USA, sa han blant annet, og fordømte sjåvinismen og provokasjonene som de militære og APK-regjeringa iverksetter mot det kurdiske folket.

Demonstrasjonene var i utgangspunktet fredelige, og geriljaen HPG hadde erklært ensidig våpenhvile under feiringa. Men det tyrkiske regimet blei skremt av masseomfanget, og gikk til offensiv med 10.000 soldater like etterpå. Soldatene brukte høyteknologiske og kjemiske våpen, og begikk nye krigsforbrytelser. 14 geriljasoldater ble drept.

Gravfølge angrepet

Da titusener av rasende kurdere skulle begrave sine martyrer den 27. mars, blei gravfølget angrepet med tåregass og kuler i byene Amed, Adana og Siirt. Hundrevis ble arrestert og flere såra. Til sammen har fem demonstranter og to barn blitt drept av politi, militære og fascistiske bander.

Folket krever at de fascistiske morderne fra Susurluk and Semdinli blir tiltalt og straffet, og de krever oppklaring av tusenvis av hemmelige operasjoner, bortføringer og forsvinninger samt lokalisering av massegraver etter sjåvinistbandenes og de militæres massakrer.

En av disse fascistorganisasjonene kaller seg Özel Buro (Spesialbyrået), og skryter av at de skal knuse PKK. De sender også trusler via internett til progressive internasjonale organisasjoner og aviser som de anser som støttespillere for den kurdiske og/eller den revolusjonære tyrkiske bevegelsen, og kunngjør at de nøye overvåker nettrafikken.

Maner til enhet mellom arbeiderne og folkene

EMEP og andre partier på den revolusjonære venstresida i Tyrkia maner til kampenhet mellom de forskjellige folkene og nasjonene i Tyrkia, og oppfordrer til å slåss mot den kemalistiske sjåvinismen og nasjonalisme.

– Tro ikke på løgnene til fascistgeneralene med sine amerikanske medaljer på brystet. Kolonikrigen som blir ført mot vårt kurdiske folk er en skitten ugjerning som er en skamplett på tyrkernes nasjonale ære, sa partiet MLKP i et opprop.

Fram til 1995 var feiring av Newroz totalforbudt i det sjåvinistiske NATO-Tyrkia. Gjennom NATO bidrar Norge med våpen og teknologi til det tyrkiske regimet.

Afef Redifi fra Tunisias arbeiderparti og partiets nystifta kvinneorganisasjon var en av talerne ved 8. marsmarkeringa i Bergen, der rundt tusen mennesker var møtt fram.

Dagen etter innledet hun på et bra besøkt seminar i Oslo i regi av Norges sosiale forum og Ladyfest.

Videoen er fra arrangementet i Bergen, der Gerd-Liv Valla var hovedtaler. Redifis appell starter etter ca. 21 minutter. Klikk på pila.

Les videre for vårt intervju med Redifi.

«Arbeideravisa»Allereie meir enn eit halvt tiår har det nordlege Kaukasus vore ein flammande arnestad for samanstøytar mellom ulike grupper russisk storkapital for kontroll over ulike råstoffkjelder, hovudsakeleg olje og oljetransport.

De mexicanske kommunistene i PCM-ML oppsummerer hendelsene i Oaxaca, der Fox-regimet har tydd til fascistisk undertrykking for å slå ned folkeprotesten.

Aksjeraset i Kina, etterfulgt av blodrøde børser i USA og Europa, kommer etter langvarig stagnasjon i verdensøkonomien. Det bærer bud om at en ny og enda verre krise er i emning.

Aksjeras er forvarsel om ny krise.Verdens industriproduksjon stagnerte i 2014. Veksten i bruttonasjonalproduktet var på samme nivå som i 2013 (3,3 %), men i de fleste landa viste den nedgang. Om en sammenlikner perioden 2003-2008 med perioden 2011–2014, så har 4/5 av verdensøkonomien nå en lavere vekstrate.

Det økonomiske senteret Shanghai med nakketak på USAs økonomiDe kinesiske valutareservene har passert den svimlende sum av tusen milliarder (en billion) dollar, eller rundt 6,5 billioner norske kroner. Reservene fortsetter å vokse med omlag 20 mrd dollar hver eneste måned.

Den voldsomme kinesiske akkumulasjonen av valuta skyldes landets enorme eksportinntekter i kombinasjon med en kunstig lav vekslingskurs på kinesiske yuan, som brukes som et middel for å utvide eksporten ytterligere.

Det er grunn til å ønske grønlenderne til lykke med valget av selvstendighetspartiet Inuit Ataqatigiit til å stå i spissen for landet. IA har en lang tradisjon for anti-kolonialisme og anti-imperialisme.

Valgfolder for Inuit Ataqatigiit.Valget på Grønland den 2. juni var det største politiske omslag i den unge nasjonens historie. Etter 30 år med sosialdemokratisk Siumut-styre, seinest i koalisjon med det borgerlige Atassut, har venstresida i skikkelse av Inuit Ataqatigiit (IA), den tradisjonelle hovedkrafta i kampen mot dansk kolonialisme og amerikansk og europeisk imperialisme, fått et gigantisk tillitsvotum – med 43,7 pst. av stemmene og nå med 14 av ialt 31 plasser i landsstyret.

En lang rekke partier og organisasjoner, hovedsakelig fra Latin-Amerika, samles årlig til et seminar i Quito som drøfter veien framover for revolusjonær omforming av kontinentet. Deltakerlisten i år var større enn noensinne. Nedenfor følger slutterklæringa fra seminaret som ble avholdt i juli 2013.

 

Slutterklæring fra det 17. internasjonale seminaret Revolusjonens utfordringer i Latin-Amerika

Vårt mål er sosialisme, vi slåss for en ekte samfunnsmessig revolusjon!

Modernisert kapitalisme eller sosial revolusjon?

Fra det 17. internasjonale seminaret i Quito, Ecuador.Fra det 17. internasjonale seminaret i Quito, Ecuador.Fem år etter at den økonomiske krisa i det kapitalistiske systemet brøt ut, er dens virkninger fortsatt til stede i ulike land i verden, i noen land med større intensitet enn i andre.

Mest framtredende de siste månedene er responsen fra arbeiderne, ungdommen og folkene i forhold til de økonomiske tiltakene fra regjeringer og internasjonale finansinstitusjoner som tok sikte på å overvinne krisa på folkets bekostning. Borgerskapet finner det stadig vanskeligere å legge byrden av krisa på ryggen til arbeiderne, fordi arbeiderne har fått en klarere forståelse av at de som forårsaket krisa skal betale regninga.

Raul Reyes

«Vi fordømmer denne kriminelle, servile og provokatoriske handling fra regjeringa til Álvaro Uribe Vélez»

Kommunistene i Ecuador fordømmer på det skarpeste den colombianske regjeringa sitt brutale mord på den sentrale FARC-lederen Raul Réyes (bildet) og hans kamerater, drap begått etter at colombianske militære krenket Ecuadors territorielle suverenitet.

Kart over Elfenbenskysten (fra Wikipedia/CIA Factbook).En lang rekke vest- og nordafrikanske partier og masseorganisasjoner maner til afrikansk samhold og motstand mot imperialistenes planer for intervensjon og reaksjonær borgerkrig i Elfenbenskysten.

Vi gjengir uttalelsen nedenfor i vår oversettelse. Red.