«Tilbaketrekkinga» fra Irak er snarere en omgruppering, skriver Jan R. Steinholt fra Komiteen for et fritt Irak.

Den amerikanske forsvarssjefen Leon Panetta har offisielt avsluttet den snart ni år lange militære okkupasjonen av Irak. Slik oppfyller president Obama tilsynelatende avtalen som i sin tid ble inngått av hans forgjenger George Bush, den såkalte SOFA-avtalen.

Slutten? Ill.: Carlos LatuffUnder seremonien i Bagdad 16. desember hadde Panetta mage til å hevde at «drømmen om et uavhengig og suverent Irak nå er en realitet». Hadde dét vært sant, ville irakerne og krigsmotstandere verden over hatt grunn til å juble. Men realiteten er en ganske annen. Irak vil ikke være en uavhengig og suveren stat fra årskiftet, fordi okkupasjonen blir videreført i nye former.

En okkupantmakt som har til hensikt å avstå fra videre innblanding i en annen stats indre anliggender, ville neppe ta seg bryet med å opprette verdens største ambassade med 17 000 funksjonærer og sikkerhetsfolk. Ambassadeområdet i Den grønne sonen i Bagdad er arealmessig nesten på størrelse med Vatikanstaten. I tillegg har hvert av «konsulatene» i Basra, Kirkuk og Mosul tusen egne ansatte. Alle disse 20 000 vil ha diplomatisk immunitet.

Formelt fikk Irak suverenitet over eget luftrom i oktober i år. Problemet er bare at det irakiske flyvåpenet ikke har et eneste fly og er fullstendig prisgitt amerikanerne når det gjelder materiell, opplæring og bakkekontroll. I september betalte Irak de første avdragene på ca 18 milliarder kr for å kjøpe 18 F-16-jagere. I alt er det snakk om å inngå rundt 400 avtaler om våpenleveranser fra USA til en verdi av anslagsvis ti milliarder dollar. NATO, og dermed Norge, er også involvert gjennom en treningsmisjon som vil bli stående i landet fram til minst 2013.

Den morderiske krigen og okkupasjonen har kostet USA dyrt. Pengene og soldatene trengs andre steder i de forestående krigsprosjektene for å destabilisere og stokke om på regimer og grenser over hele regionen som strekker seg fra Nord-Afrika i vest til grensa mot Kina i øst.

«Tilbaketrekkinga» fra Irak er snarere en omgruppering. Et betydelig antall soldater vil bli forflyttet over grensa til Kuwait og Jordan, hvor det i disse dager pågår en ny militær opptrapping fra USA og NATO. Syria, og deretter Iran, er i kikkertsiktet og faren for nye kriger er overhengende.

Retorikken mot Iran ligner mer og mer til forveksling den som ble brukt overfor Irak og Saddam Hussein etter 2001. Angrepsplanene mot Iran har ligget på bordet helt siden 2004, de inkluderer mulig bruk av taktiske atomvåpen. I et slikt mulig krigsscenario vil et inneklemt Irak, med en «regjering» som står under uoffisiell fellesadministrasjon fra både Washington og Teheran, på den ene eller andre måten komme til å spille en nøkkelrolle.

Eller som USAs utenriksminister Hillary Clinton sa til journalister i oktober: «Ingen, og aller minst Iran, bør gjøre feilberegninger når det gjelder våre fortsatte og fremtidige forpliktelser overfor og sammen med irakerne.»

Jan R. Steinholt
Komiteen for et fritt Irak

Også publisert på frittirak.no

Dette debattinlegget er sendt en rekke aviser. Refusert av Aftenposten, Dagsavisen, Dagbladet og VG.

Les flere artikler på kpml.no
Oljeprisen daler og krona skrumper. Det er slutt på tida da norske kroner blei ansett for å være en trygg og sikker havn i urolige europeiske finansmarkeder.

1kr reversI løpet av det siste året har norske kroner falt med rundt 15 prosent mot euro. I fjor kosta en euro om lag kr 7,50 mens den nå er i ferd med å nærme seg 9-tallet. Svekkelsen mot amerikanske dollar er enda større.

Oljefondet har plassert midler i minst 40 ulike land.Nordmenn må være et usedvanlig sindig folkeferd. Når Oljefondet spiller vekk «pensjonssparing» tilsvarende et helt statsbudsjett, er ikke det nok til å utløse masseopptøyer, bare et og annet frustrert leserinnlegg.

Norges Bank har «forvaltet» vekk 650 milliarder kroner i 2008 på styrtende aksjekurser. I tillegg kommer et par hundre miliarder i tap de første månedene av 2009. I januar tilsvarte tapene 5,5 milliarder kroner – hver dag!

Denne artikkelen er lang, bruk artikkelindeks.

Tre danske okkupantsoldater ble i går drept i Afghanistan. Krigsherren Lars Løkke Rasmussen var ute med de store ord og sa at de døde for «fred, frihet, demokrati og dansk sikkerhet».

Imperialistenes innblanding i Ukraina gjør situasjonen i Europa stadig farligere. USA truer med å sende våpenhjelp til regimet i Kiev, mens flere NATO-land vurderer det samme.

Demonstrasjon i Berlin mai 2014 i protest mot krigen i Ukraina. Foto: Uwe Hiksch. CC-BY-NC-SA Demonstrasjon i Berlin mai 2014 i protest mot krigen i Ukraina. Foto: Uwe Hiksch. CC-BY-NC-SA

Samtidig er den tyske forbundskansleren Angela Merkel og den franske presidenten Francois Hollande på visitt i Moskva for å drøfte en våpenstillstand i Ukraina for å gi Kiev-regimet et pusterom.

Fredsbevegelsen i Tsjekkia har startet en internasjonal underskriftkampanje mot rakettskjoldet i Tjekkia og Polen. Foreløpig har mer enn 100.000 tsjekkere skrevet under, og 34.000 utenfor Tsjekkia. Ved å skrive under oppropet, protesterer du samtidig mot den norske regjeringa sitt hykleri og løftebrudd.

Skriv under her

Det økonomiske senteret Shanghai med nakketak på USAs økonomiDe kinesiske valutareservene har passert den svimlende sum av tusen milliarder (en billion) dollar, eller rundt 6,5 billioner norske kroner. Reservene fortsetter å vokse med omlag 20 mrd dollar hver eneste måned.

Den voldsomme kinesiske akkumulasjonen av valuta skyldes landets enorme eksportinntekter i kombinasjon med en kunstig lav vekslingskurs på kinesiske yuan, som brukes som et middel for å utvide eksporten ytterligere.

Kristin Halvorsen. Pressefoto.Den kapitalistiske vokterorganisasjonen OECD er fornøyd med liberaliseringene og regjeringas økonomiske politikk, men mener at de norske velferdsordningene, ikke minst trygde- og sjukelønnsordningene, er altfor «slakke».

Finansminister Halvorsen fra SV er glad for omfavnelsen, og takker for støtten til regjeringas  planlagte «reformer i velferdspolitikken» og den forestående våroffensiven mot  tidligpensjonen (AFP).

Ifølge krigspropagandaen er imperialistene opptatt av å «forsvare sivilbefolkningen». I Libya, i Irak og i Afghanistan.

Det amerikanske magasinet The Rolling Stone har nå offentliggjort bilder fra The Kill Team, ei drapsgruppe i kompani Bravo i Afghanistan, som henretter ubevæpna afghanere på bestialsk vis og skjender likene etterpå. Bildene har vært sensurert av Pentagon, og offentliggjøringa har skapt panikk i Washington.

Den såkalte pensjonsreformen rammer alle som er født etter 1950 – unntatt borgerklassen og høytlønte intellektuelle.

Pensjonskrav - forsvar besteårsregelen!  © Foto:RevolusjonFolk med vanlige inntekter og de som går av før fylte 67 år blir de store taperne med ei omlegging av den typen pensjonskommisjonen legger opp til. Det er vanlige arbeidsfolk i industri og hotell- og restaurant, renholdere, bussjåfører  og omsorgsarbeidere som må betale. De tjener dårligere og blir tidligere utslitte. Hvis forslaget går igjennom, betyr det 9 000 kroner mindre i pensjon for en industriarbeider. En ingeniør med lønn på 450 000 øker derimot sin årlige pensjon med 36 000, ifølge utregninger fra LOs samfunnspolitiske avdeling.

Verst for kvinner

Kvinnene vil komme ekstra ille ut, fordi det er flere lavlønte kvinner enn menn, fordi det er flest kvinner som jobber deltid og fordi kvinnene gjennomgående har kortere eller mer oppstykka yrkeskarrierer. I tillegg er det særlig kvinnene som har fordel av de offentlige tjenestepensjonsordningene som nå er under angrep.
De som vinner i den foreslåtte pensjonsreformen er i all hovedsak borgerskapet og privelegerte intellektuelle med lange yrkeskarrierer. For eksempel de som sitter i pensjonskommisjonen…

Kapitalisme er bruk og kast av mennesker

Over en million mennesker i arbeidfør alder er uføretrygda, langtidssjukemeldte, deltidsarbeidende eller arbeidsledige. Logisk sett burde alle skjønne at det er noe fundamentalt galt med et samfunn som gjør dette mot sine egne innbyggere. Men dette fenomenet interesserer kapitalen og dens stat bare av en eneste grunn: det er for dyrt. Kapitalens svar er å kutte i trygdene og tvinge de som er i stand til det, til å jobbe enda lenger enn til de er 67. Resten skal leve på eksistensminimum og tjene som kapitalens reservearmé.

Den økonomiske verdenskrisa skrur seg til. Panikken herjer aksjemarkedene. Igjen. Oslo Børs har falt fra rundt 450 til 350 poeng.

Gullklokka tikker mot tolv.Det bratteste fallet har vært i de første ukene av august. Ei og en halv uke etter at kursraset startet fredag 31. juli, hadde børsen falt mer enn 21 prosent. Definisjonen på et krakk er når børsene faller tjue prosent eller mer over et kort tidsrom.

Intervju med Kim Kopperud, talsperson for Stopp NATO.

Kim KopperudKim Kopperud (21) er mangeårig aktivist og talsperson for det nye initiativet Stopp NATO. Revolusjon har bedt ham fortelle hva det går ut på.

– Hvorfor kommer dette initiativet og oppropet akkurat nå?

– NATO driver aktivt og trapper opp nivået på konfliktene med Russland og Kina samt at alliansens medlemsland deltar eller har signalisert at de vil delta i en rekke nye kriger. Vi som står bak dette initiativet mener det er nødvendig å mobilisere for å stoppe aggresjonen til NATO. Kampen mot NATO har blitt ytterligere aktualisert i Norge nå som Jens Stoltenberg har blitt valgt som ny generalsekretær i militæralliansen.

Den truende krigen mot Jemen er i gang!

Den sjiamuslimske «halvmånen» i Midtøsten.Det er rapportert at 100 saudiske krigsfly har bombet den jemenittiske hovedstaden Sanaa som nylig ble erobret av Houthi-opprørere, og at om lag 150.000 soldater er satt inn i en bakkeoffensiv i det nordlige Jemen.

Aksjeraset i Kina, etterfulgt av blodrøde børser i USA og Europa, kommer etter langvarig stagnasjon i verdensøkonomien. Det bærer bud om at en ny og enda verre krise er i emning.

Aksjeras er forvarsel om ny krise.Verdens industriproduksjon stagnerte i 2014. Veksten i bruttonasjonalproduktet var på samme nivå som i 2013 (3,3 %), men i de fleste landa viste den nedgang. Om en sammenlikner perioden 2003-2008 med perioden 2011–2014, så har 4/5 av verdensøkonomien nå en lavere vekstrate.

Tom lommebok Kreditt er ein integrert del av kapitalismen og har vore det sidan starten. Med kreditt kan produktivkraftene auka, og dimed produsera meir enn elles hadde vore mogleg, meir enn det er marknad for. Og kreditten kan nyttast til å kunstig auka etterspurnaden, den kan «skapa ein marknad» der det elles ikkje hadde vore grunnlag. Men konsumpsjonen har grenser, og vi får ei overproduksjonskrise. Når marknaden stoppar opp, trekk kreditten seg attende. Kva som då skjer med bransjar og verksemder som har basert seg på kreditt, er lett å skjøna.

Også Danmark er i den sørgelige situasjon at det er et enstemmig parlament som slutter opp om imperialistenes bombekrig mot Libya. Forskjellen er at dér sitter Rødt sitt søsterparti, Enhedslisten, representert. Også Enhedslisten stemte villig vekk for krig og dansk aggresjon.

Den danske foreningen Oprør har erklært at de nå etter å ha samlet inn penger for colombianske FARC og palestinske PFLP og oppfordret andre europeiske organisasjoner til å gjøre det samme, har blitt tiltalt i et siste steg i heksejakten fra krigsforbryterne i den danske regjeringen.

I følge Oprør ble «Patrick Mac Manus i dag arrestert og tiltalt etter straffelovens paragraf 114, den såkalte terrorloven. Siktelsen kommer på bakgrunn av Opprørs internasjonale appell til organisasjoner og enkeltpersoner om å støtte firgjøringskamper rundt om i verden.» Les mer på www.opror.net

Dette er den foreløpig siste omdreining på den danske statens «terrorskrue». Tidligere i sommer ble det lansert en vill kampanje for å kriminalisere den danske solidaritetskomiteen Komiteen for et frit Irak – www.fritirak.dk