Feiring av Oktoberrevolusjonen i 1917 på Caféteatret i Oslo lørdag 4. november! Noen av våre beste historikere, faglige aktivister og røde kulturperler inngår i menyen. Hold av datoen!

20071104 festmoete

Du som tenker at dette blir en mimrefest for gamle raddisser som drømmer seg tilbake til fortida, må tro om igjen. Det historiske bakteppet er sjølsagt viktig å ha med seg. Men festmøtet handler vel så mye om hva disse «ti dager som rystet verden» i 1917 har betydd og betyr for norsk fag- og arbeiderbevegelse i dag.

Hvilke lærdommer kan vi trekke, hva kan vi dra nytte av i dag? Er tida for sosialistiske revolusjoner forbi, eller er det nettopp en sosialistisk revolusjon som trengs for å gjøre slutt på et akterutseilt, urettferdig, ødeleggende og kriseridd økonomisk og politisk system?

Hendelsene i vårt naboland i øst for hundre år sia førte ikke til revolusjon i Norge, sjøl om det var noen tilløp – som Hammerfestkommunen. Likevel: Ville den norske velferdsstaten ha vært mulig uten Oktoberrevolusjonen? Ville fagbevegelsen ha greid å presse gjennom sosiale reformer uten det nye Sovjetsamveldet som modell og «ris bak speilet» for kapitalistene? Hvilken innflytelse har Oktoberrevolusjonen hatt på kvinnekampen? Ville fascismen og nazismen blitt knust uten arbeiderstaten som oppsto fra oktoberdagene i 1917?

Historikerne Harald Berntsen og Lars Borgersrud og lokfører og faglig aktivist Janne Lisesdatter Håkonsen er blant de som vil forsøke å gi oss svar på disse og mange andre spørsmål.

Et festmøte er ikke et festmøte uten kultur. Blant innslagene er den kjente amerikanske visesangeren David Rovics og hip-hop'erne fra Gatas Parlament.

Gled deg til festmøtet! Sett et rødt kryss i kalenderen for lørdag 4. november!

Endelig program vil foreligge god tid i forveien.

Arrangør er tidsskriftet med et navn som forplikter: Revolusjon! Dette er et stort løft for oss. Vi setter stor pris på all økonomisk støtte fra venner og lesere. Spesielt takker vi for den økonomiske støtten vi allerede har fått fra Oslo Grafiske forening og Heismontørenes fagforening. Flere foreninger har meldt at de vil bidra til et vellykket arrangement.

Får vi tilstrekkelig økonomisk støtte kan vi tilby fri entré. Om vi klarer det, er blant annet opp til deg. Stiftelsen Fritt Ord har avslått søknaden vår, uten nærmere begrunnelse.

Til sjuende og sist vet vi at vi nå som alltid må stole på egne krefter og alle gode venner og støttespillere. Du kan gi ditt bidrag til:

Kontonummer 9235 32 26489 eller
Vipps til 114366 (Tidsskriftet Revolusjon).

Du kan også bruke PayPal-knappen du finner på sidene våre. Merk gjerne bidraget med «Oktoberarrangement». Tusen takk for din støtte til denne viktige markeringa!