Kurdiske arbeidere skutt av iranske grensestyrker

Kolbarene frakter tunge lass gjennom trange fjellpass.Kolbarene frakter tunge lass gjennom trange fjellpass.
Foto fra Kurdistanmedia.

Østkurdiske arbeidere, ofte kalt «kolbarer», ble tidligere i april angrepet i byen Sardasht av militærstyrker fra Den islamske republikken Iran.

Kolbarer er blant de aller fattigste i Iran. De har spesialisert seg på å frakte tunge lass til fots over de ugjestmilde fjellovergangene mellom Iran og irakisk og tyrkisk Kurdistan. Kolbarene velger ofte illegale ruter for å unngå iranske grensevakter.

Fredsavtale i Colombia

FARCDen colombianske regjeringa og geriljaorganisasjonen FARC-EP har undertegnet en fredsavtale. Det betyr at Latin-Amerikas eldste geriljabevegelse vil legge ned våpnene i løpet av de nærmeste 240 dagene. Men først blir det holdt en folkeavstemning hvor det colombianske folk skal stemme for eller imot avtalen.