Kommuniké: IKMLPO har avholdt sitt 22. verdensmøte

ikmlpo ny2

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) har gjennomført sitt 22. plenum. Møtet fant sted i Danmark i oktober 2016.

Det vellykka plenumsmøtet var preget av en sterk politisk og ideologisk enhet og en revolusjonær optimistisk ånd. Det kunne oppsummere mange framskritt i partienes og organisasjonenes arbeid, på tross av de uavlatelige antikommunistiske angrepene fra de herskende klasser, deres lakeier og deres medier.

IKMLPO har avholdt sitt 21. plenumsmøte

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) avholdt i oktober sitt 21. plenumsmøte. Møtet fant sted i Quito med Ecuadors marxist-leninistiske kommunistiske parti, PCMLE, som vertskap.

logo cipoml70Møtet drøftet konferansens plattform, dens normer og opptakskrav og vedtok flere uttalelser og resolusjoner, herunder solidaritet med broderpartiene i Tyrkia og Burkina Faso som kjemper under harde betingelser.

Om unntakstilstanden i Tunisia

Tunisias Arbeiderparti (TAP) er en ledende kraft i Folkefronten, den tredje største partigruppa i den tunisiske nasjonalforsamlinga.


tunisia pcot500px

TAP er også medlemsparti i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO).

Etter terrormassakren i feriebyen Sousse er det innført unntakstilstand i Tunisia. Tunisias arbeiderparti (TAP) advarer i denne uttalelsen mot en unntakstilstand og andre tiltak som truer resultatene av folkeoppstanden i 2011 som utløste «den arabiske våren».

Uttalelse fra Tunisias Arbeiderparti (TAP/POT)

Regjeringssjefen i Tunisia har den 4. juli erklært unntakstilstand i hele landet for en periode på 30 dager med grunnlag i dekret nr. 50 av 26. januar 1978, en dag som er kjent som den «Svarte torsdagen».*

Denne beslutninga, som ikke er hjemlet i grunnloven, kom etter en tale fra regjeringssjefen som utdypet den forverra sosiale situasjonen, den økonomiske krisa og svekkelsen av sikkerheten som har skjedd med de to terrorattentatene ved Bardo-museet og i Sousse.

Kommuniké fra europeiske ML-partier

I juni 2015 avholdt europeiske partier og organisasjoner som er medlemmer av Den internasjonale konferansen av marxist-leninister partier og organisasjoner (IKMLPO) sitt regionale møte i Frankrike.

frede klitgard 2005juan marte PCTJuan Marte fra PCT.Delegatene hedret minnet om de modige kameratene Frede Klitgård (t.v.) fra APK i Danmark og Juan Marte fra Arbeidets kommunistiske parti (PCT) i Den dominikanske republikk, som begge døde for kort tid tilbake. Møtet ble tilegnet disse trofaste marxist-leninistene, med løfte om å videreføre deres lysende eksempel.

Danske kommunister til kamp mot militarisering og nedskjæringer

apk faneArbejderpartiet Kommunisterne (APK) avholdt nylig sin 6. kongress. Den fant sted omtrent samtidig med at statsminister Helle Thorning-Schmidt (Sosialdemokratene) skrev ut nyvalg til Folketinget den 18. juni.

APK vender tommelen ned for både «rød» og blå blokk, som i bunn og grunn står for den samme nedskjærings- og krigspolitikken.

Enhet, kamp og organisasjon 1. mai!

«La oss på første maidagen og ved 70-årsmarkeringa av fascismens nederlag gjennomføre store demonstrasjoner mot de imperialistiske krigsforberedelsene!»

ikmlpo ny2Proletarer og arbeidere, undertrykte folk i alle land!

1. mai – den internasjonale kamp- og solidaritetsdagen for proletarer i alle land – står vi overfor en voksende imperialistisk offensiv.

Under lange kriseår som har ruinert et stort antall arbeidere, lovet de borgerlige regjeringene og institusjonene til kapitalen en økonomisk oppgang som skulle gi jobber, velstand og et godt liv.

Men lidelsene til arbeiderne og folkene er ikke over. Krisetiltaka som er vedtatt av regjeringene pålegger oss nye forsakelser.

Underkategorier

Resolusjoner og dokumenter
Uttalelser, resolusjoner, kunngjøringer og hilsener fra Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.
Antall artikler:
62
Tidsskriftet Unity & Struggle (Enhet og kamp)

Unity & Struggle er organ for den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.

Antall artikler:
5