propagandaFake news har bestandig vært normalen, ikke unntaket. Falsk, villedende og forvrengt nyhetsformidling har vært et fenomen i årtier. 

Det som er nytt er at folk har mistet tilliten til mainstream-mediene og borgerklassens forvrengte verdensbilde.

Omskrivningene, fortielsene og sensuren som i generasjoner har vært mediestandarden, kan i dag enkelt gjennomskues av den som gidder å undersøke kildene. Det kan vi takke internett for – og millioner av frivillige som deler av sin kunnskap. Derfor er mainstream-mediene i fritt fall, både når det gjelder tillit og opplagstall.

Alternative nyhetskilder har ofte vist seg å gi et langt sannere bilde av virkeligheten enn de etablerte og «anerkjente» nyhetsbyråene som Associated Press, Reuters, BBC, AFP osv. Alle de sistnevnte har tette forbindelser til – og er ofte finansiert av – de imperialistiske statene de opererer ut fra. Derfor kommer de hysteriske angrepene på «fake news».

Falske nyheter er enkelt sagt blitt et problem fordi borgerlighetens tradisjonelle medier ikke lenger har monopol på å formidle dem. I «gode gamle dager», før internett og twitter, lot de etablerte medienes påstander seg vanskeligere motbevise. Og det fantes knapt andre kanaler for å få ut motinformasjon. Sånn er det som kjent ikke lenger.

En flom av (des)informasjon

Bildets bakside er at internett er en grenseløs boltreplass også for all verdens okkulte, reaksjonære og konspiratoriske aktører med en fascistisk ideologisk og politisk agenda. Men det liberale borgerskapet har aldri vært interessert i å utøve sensur overfor fascistisk, rasistisk og nazistisk propaganda.

En propagandaarena som verdensveven blir også naturligvis massivt misbrukt av imperialistenes etterretningstjenester i øst og vest; tjenester som har underavdelinger som utelukkende har desinformasjon og «psykologiske operasjoner» (PSYOPS) som sin oppgave.

Derfor er det alltid grunn til å være kritisk og til å kryssjekke påstander fra ulike kilder. Til forskjell fra tidligere er det i dag langt enklere å gjennomføre en slik dobbeltsjekk. Det betyr dessverre ikke nødvendigvis at det skjer. Jo lettere det er blitt å undersøke, jo færre er det som faktisk tar seg bryet, kan man få inntrykk av. Når en med et fingertrykk kan dele et oppslag på facebook som ved første øyekast virker interessant og troverdig, blir spredningseffekten deretter.

Sensur i form av fortielse

Nyhetsflommen er voldsom og nær sagt uendelig. Kjerna i nyhetsformidling er å sile ut mengden av nyhetsmeldinger. Allerede i denne prosessen ligger former for sensur innbakt, enten det skjer bevisst eller ubevisst fra nyhetsdesken og redaksjonene. Sensuren er ikke direkte og nyhetene trenger ikke være falske.

Men nyheter og fakta som ikke blir formidlet kan i mange tilfeller ha en funksjon som ligner faretruende på regelrett falskneri.

La oss ta NRK Dagsrevyen som eksempel. Vi skal ikke beskylde NRK Dagsrevyen for å spre fake news i alminnelighet. Men Dagsrevyen har alltid formidla maktas røst, og i særdeleshet NATOs røst. Det var neppe tilfeldig at det var TV2-nyhetene, ikke Dagsrevyen, som avslørte den amerikanske ambassadens massive overvåking av demonstranter og amerikansk bestikkelse av tidligere PST-folk.

Når Stortinget skal behandle forslag til opprustning og masseovervåking i form av «digitalt grenseforsvar», er det nesten garantert at Dagsrevyen kan avsløre rapporter om alarmerende økning i russisk etterretningsaktivitet mot Norge, eller at Jens Stoltenberg dukker opp for å melde om urovekkende opptrapping av russiske militærøvelser. Hovedproblemet med f.eks. Dagsrevyen er hva som ikke blir formidlet til seerne og hvordan sendingene vinkles.

Falske nyhetsspredere roper på sensur

De vestlige medienes dekning av intervensjonskrigen i Syria har for eksempel vært en systematisk spredning av falske nyheter helt siden 2011. Al Qaida-terrorister er «frihetskjempere» og den CIA-finansierte medieskapningen White Helmets har vært «nødhjelpsarbeidere» og Nobelpriskandidater. Hovedkilden for «informasjonene» har i stor grad vært et enmannsbyrå plassert i London kalt Syrian Observatory of Human Rights.

Det er nesten søtt når den amerikanske propagandasentralen Radio Free Europe melder om at EU er bekymret over «fake news».Det er nesten søtt når den amerikanske propagandasentralen Radio Free Europe melder om at EU er bekymret over «fake news» fra Russland.EU-kommisjonen og EU-parlamentet har krevd aktive tiltak mot såkalte falske nyheter, som angivelig i første rekke blir spredd av Russland og islamistiske bevegelser. Selvfølgelig deltar det imperialistiske Russland i propagandakrigen med sine egne mediekanaler, som for eksempel Sputnik News. Men EU og NATO slår på skjækene og mener merra. Det de frykter er nyheter som avslører rolla til Vesten generelt og EU spesielt, og som dermed bidrar til å «svekke og splitte EU».

Et næringslivsorgan som Deutsche Wirtschafts Nachrichten er blant nettavisene som er anklaget av EU fordi den ved flere anledninger ha satt kritisk søkelys på blant annet tysk utenrikspolitikk.

Kravet om sensur har også nådd facebook, som i og for seg var «tidlig ute» da de sensurerte det historiske bildet av den vietnamesiske napalm-jenta. Facebook-samfunnet skulle skjermes fra å se ofrene for USAs kjemiske krigføring i Indo-Kina. Begrunnelsen var at jenta var – naken.

Blind hane finner korn av sannhet

Ironisk nok er det president Donald Trump, en mann som ellers forsvarer både sensur og tortur, som har satt kjepper i hjulene for sensuroffensiven fra det europeiske monopolborgerskapet. Hans angrep på Washington Post og CNN som falske nyhetsspredere, har tatt brodden av det liberale borgerskapets nye våpen. Til stor bekymring for EU og NATO-Jens.

Dermed kan en henvgjerrig amerikansk president etter medienes svertekampanje mot ham, legge en demper på den europeiske sensuriveren. Men selvsagt bare for en stakket stund.

Den falske nyhetspropagandaen kommer til å fortsette, og hovedformidlerne vil i overskuelig framtid fortsatt være de dominerende mediehusene i Europa og USA.

tidsskriftet mcashVar denne artikkelen nyttig? Sett inn en slant på konto 9235 32 26489 eller bruk Donér-knappen. Du kan også scanne koden ved siden av og bruke mCASH.

Tusen takk for bidraget!

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML

EMEP logo Dessverre velger de herskende kreftene i Tyrkia ikke å se på de kurdiske representantene i parlamentet som en mulighet for fred. I denne konteksten stemte Parlamentet (507-191) i favør av å gi regjeringa en ettårig fullmakt til å beordre de militære til å krysse grensa inn i Irak.

Før avstemningen oppfordret statsminister Erdogan alle til å støtte forslaget, mens alle som gikk imot ble anklaget for å støtte opp om «terrorisme».

KPml oppmoder alle som kan om å vera med på fakkeltoget mot krigen frå Jernbanetorget i Oslo torsdag 7. oktober 2010, kl. 17.
Demonstrasjonen er arrangert av Fredsinitiativet og Hent soldatene hjem.Det er òg demonstrasjon på Torgalmenningen i Bergen samme dag og tid.

AFGHANISTAN FOR AFGHANARANE!
NOREG OG NATO UT!

NATO-landet Tyrkia og president Erdoğan har lenge drevet et dobbeltspill i forhold til den fascistiske terrorgruppa Islamsk Stat, som den ser på som en alliert i kampen mot den kurdiske nasjonale bevegelsen i Syria, Irak og Tyrkia. Regjeringa har et hovedansvar for IS-massakren på tyrkisk jord, skriver det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP.

Massakren i Suruc kostet 30 mennesker livet.Konsekvensene av (det tyrkiske regjeringspartiet) AKPs utenrikspolitikk har nå resultert i massakrer. Mens ingenting er kjent rundt eksplosjonene i Reyhanli og Antep så vi generalprøven på en massakre i Diyarbakir under valgkampen, og de reelle gjerningsmennene har fortsatt ikke blitt tatt.

Paroler mot krigen i Afghanistan var godt synlige i motdemonstrasjonen. Foto: Revolusjon.
Foto: Revolusjon.
Om lag to tusen mennesker samlet seg til en fredelig protest mot tildelinga av fredsprisen til Barack Obama i Oslo den 10. desember. Dermed ble det skapt ei nødvendig motvekt til Obamania-rusen som har preget mediebildet de siste dagene.

Et trettitalls organisasjoner hadde tilsluttet seg arrangementet, blant dem KPML og ML-gruppa Revolusjon. Den amerikanske fredsaktivisten Cindy Sheehan var en av appellantene før avmarsj fra Jernbanetorget. Etter toget var det konsert på Smuget og på Blitz.

Flere bilder fra demoen på fronlinjer.no

Lytt til sangen og se videoen her.

Luftangrepet mot Jemen er brudd på internasjonal lov og en aggresjonshandling!

Saudi-Arabia er USA-imperialismens forlenga arm i Midtøsten, som nå har gått løs på Jemen og slakter arabere i navnet til arabere. Det skriver de iranske marxist-leninistene i denne uttalelsen.

toufanOnsdag 25. mars fikk Saudi Arabia grønt lys av de amerikanske imperialistene og med støtte fra stater som Jordan, Kuwait, Bahrain, De forente arabiske emirater, Qatar … til å starte bombardementet av flere byer, flyplasser og militærbaser kontrollert av sjiamuslimske Houthi (Zaidi) under navnet Operation Decisive Storm. Påskuddet var at det var nødvendig å hindre framrykkinga til «sjiamuslimske terrorister».

Dokumentasjon Som en motvekt mot den imperialistiske krigspropagandaen, bringer vi her et utdrag fra Talibans melding fra slagmarken i Afghanistan.


I navnet til Allah, den nådige og barmhjertige.

De siste to ukene har en hær på 15.000 mann fra NATO, Storbritannia og USA gjennomført militære operasjoner i det lille området rundt Marjah, som ligger i Nad Ali-distriktet [kart]. En rekke fiendtlige bombefly, inkludert ubemannede droner og 60 kamphelikoptre deltar i operasjonen. Utenom dette har fienden også satt inn sine store og mest avanserte stridsvogner, Abraham og Shifton, som veier ca 65 tonn stykket.

Men til tross for forberedelser, skryt og propagandastunt har fienden vært ute av stand til å gjøre framskritt mot en liten gruppe av Mujahedin, som ikke teller mer enn 1000 væpnede menn og har våpen som ikke kan sammenlignes med fiendens. Men likevel, den selvoppofrende og dedikerte mujahedin har modig og vellykket stengt veien for okkupantene.

Faksimile fra Aftenposten 5. september 2009.Hun drepte på oppdrag fra Stortinget. Faksimile fra Aftenposten 5. september 2009.

NOU 2016:8 Rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget ledet av tidligere forsvars- og utenriksminister Bjørn Tore Godal slår fast at 14 år med norsk krigføring i Afghanistan har vært en fiasko.

Situasjonen i landet har vært en sammenhengende katastrofe for befolkningen, i den grad at den ser på Taliban som et mer sivilisert alternativ enn NATO/ISAF og USA. Det eneste målet som er nådd er at Norge har vist seg fram som «en god alliert for USA og NATO i kampen mot internasjonal terror».

Oppdatering 15. januar: De første marinesoldatene ankommer Stjørdal. De er ikke velkomne!

Marinesoldater i aksjon. Illustrasjonsfoto.

USA og regjeringa vil at 300 amerikanske US Marines skal stasjoneres permanent i Trøndelag. Dette er et dramatisk brudd med den norske basepolitikken fra 1949.

Forslaget fra regjeringa er kommet på amerikansk initiativ, og uten at Stortingets forsvarskomité var orientert.

Også Danmark er i den sørgelige situasjon at det er et enstemmig parlament som slutter opp om imperialistenes bombekrig mot Libya. Forskjellen er at dér sitter Rødt sitt søsterparti, Enhedslisten, representert. Også Enhedslisten stemte villig vekk for krig og dansk aggresjon.

Titusener av krigsmotstandere har de siste dagene samla seg i Istanbul, Tyrkia, for å protestere mot planene om militær inngripen i Syria.

Krigsprotester i Tyrkia.Demonstrasjonen fant sted like etter at flertallet fra Rettferdspartiet (AKP) i parlamentet ga statsminister Recep Tayyip Erdogan utvida fullmakter til å sende soldater «utenlands». Demonstrantene ble møtt med tåregass.

Sampol-konferansen i Bergen arrangeres av masterstudenter i Sammenliknende politikk ved UiB. Årets tema var «kampen mot terror», og da var det visst naturlig at den norske statsterrorismens frontfigur, Grete Faremo, åpnet konferansen …

Nei til terrorkrig.Aktivister fra KPml var på plass utenfor konferanselokalene og delte ut  en løpeseddel med klar melding om at Norge skal ut av krigene i Afghanistan og Libya, og at Faremo må stilles til ansvar for norske krigsforbrytelser.

USS Abraham Lincoln. Foto: Wikipedia/US Navy.
Styrkeoppbygging: USS Abraham Lincoln på tokt med støttefartøyer. Foto: Wikipedia/US Navy.
USA slår stadig kraftigere på krigstrommene mot Iran. Argumentene ligner til forveksling de som ble brukt mot Irak før det fatale angrepet i 2003.

FN skjerper tonen med nye sanksjoner, uten at Kina eller Russland legger ned veto i Sikkerhetsrådet. De imperialistiske rivalenes ettergivenhet og Obamas dalende popularitet i det kriseherja USA, gjør ny aggresjon fristende – sjøl om alle innser at det ville være den rene galskap.

Det pågår en enorm styrkeoppbygging i og rundt Persiabukta. USA har nettopp utplassert sin fjerde ubåt i Gulfen, tre andre ubåter vaker fra før av utenfor kysten av Bahrain. Hangarskipene USS Abraham Lincoln og franske Charles de Gaulle er dirigert til området. Abraham Lincoln blir eskortert av en krysser og fire destroyere. Totalt tretti kampfartøyer befinner seg i regionen, inklusive de som tilhører Storbritannia og Frankrike. I tillegg kommer en lang rekke støttefartøyer.

Den truende krigen mot Jemen er i gang!

Den sjiamuslimske «halvmånen» i Midtøsten.Det er rapportert at 100 saudiske krigsfly har bombet den jemenittiske hovedstaden Sanaa som nylig ble erobret av Houthi-opprørere, og at om lag 150.000 soldater er satt inn i en bakkeoffensiv i det nordlige Jemen.

syriaflaggDet som så ut til å bli en reprise på krigen mot Irak i 2003, er foreløpig satt på vent. Men krigsmotstandere må ikke la seg lure: USA og Vesten venter bare på et påskudd på å gå til krig.

{jcomments off}

Moder Agnès Mariam de la Croix forteller om den sekteriske volden og «Den frie syriske hærens» overgrep mot kristne og andre minoriteter med støtte fra Vesten.

– La oss og det syriske folket være i fred. Dere bringer ikke annet med dere enn vold. Slutt med å forsyne opprørere utenfra, appellerer hun til de vestlige stormaktene.