Meninger om ymse. Ytringer står for forfatterens regning.

Tittel Opprettet Skribent Treff
Nazisme er organisert kriminalitet! 20. juni 2017 Av Dagbjørn Skipnes, talsperson for KPML Treff: 278
Bløff om «skånsom» terrorbombe 24. april 2017 Av Gunnar Kolstad Treff: 168
Den russiske revolusjon – ein siger for arbeidarklassen 16. februar 2017 Av Steinar Eraker Treff: 1216
«Sendero Luminoso» – terror mot folket 12. januar 2017 Av Steinar Eraker Treff: 1354
Klargjøringer om krigen i Syria 16. januar 2017 Av Trond Ali Lindstad Treff: 426
Demokratiet under radaren 30. august 2016 Av Bård Wormdahl Treff: 1202
Uforutsigbare Trump: En PR-ekspert! 28. mars 2016 Av Kristoffer Andersen Treff: 1011
Taxinæring i grøfta 29. november 2015 Av Jan R. Steinholt Treff: 1391
M.a.o. antikommunisme 02. oktober 2015 Av Dagbjørn Skipnes, talsperson KPML Treff: 1123
En Bjørnsonpris som blottstiller det ynkelige Norge 05. september 2015 Av E. Holemast Treff: 1449

Likte du det du leste? Sett inn en slant på konto 9235 32 26489 
Vipps noen kroner til #114366 eller bruk Donér-knappen nedenfor.

Tusen takk for bidraget!

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML
Tunge løft og mye slit i omsorgssektoren. Illustrasjonsfoto fra flickr CC/BY/SA
Arbeiderkorrespondanse
Feminismen har forvitret til at vi skal kjempe for alle kvinners rettigheter. Til tross for at statsfeministene i Norge snakker om at vi er kommet så langt med likestillinga, er det slik at vi har en kvinnelig arbeiderklasse som ikke kan leve av sin egen lønn. Kanskje det er på tide vi begynner å kalle dette klassekamp, ikke feminisme? Det skriver Tara i denne situasjonsrapporten fra hverdagen til kvinnene som jobber i omsorgssektoren.

Den 6. august for 70 år siden slapp amerikanske B-29-fly atombomben Little Boy over den japanske byen Hiroshima. Mer enn 150 tusen mennesker døde som følge av denne ene redselsbomba. Nagasaki fulgte tre dager etter, med nesten like mange ofre. I månedene og åra som fulgte døde titusener flere på grunn av radioaktiv stråling og brannskader.

To generasjoner seinere sitter stormaktene på enorme arsenaler av disse masseutryddelsesvåpnene. Kombinert med den pågående opprustninga og en stadig villere imperialistisk krigsretorikk, er dette den største umiddelbare trusselen menneskeheten står overfor.

 

Videoen viser opptak fra Hiroshima og Nagasaki som ble hemmeligholdt av det amerikanske forsvarsdepartementet i 20 år.
Ingen av de store amerikanske TV-kanalene ville vise dokumentarfilmen om de ufattelige ødeleggelsene.

Er det slik at Oslo Havn KF står over alle lover og regler vi har her i landet? «Bryggersjauerfrua» redegjør nedenfor for hva som foregår etter konkursbegjæringa i Oslo Losse- og Lastekontor, en styrt konkurs for å frata havnearbeiderne tariffesta arbeid. Red.

LOs holdning er avgjørende for om regjeringa legger ned veto mot EUs forslag til tjenestedirektiv. Det er derfor en delseier når representantskapet krever mer konsekvensutredning.

Stopp Bolkestein (Tjenestedirektivet) Presset fra en lang rekke fagforbund, partier og andre organisasjoner har ikke vært uten resultat. På sitt representantskapsmøte den 27. februar krevde LO enstemmig mer utredning og en konsekvensanalyse:
«LO krever at Regjeringen foretar en grundig konsekvensanalyse av hvilke virkninger tjenestedirektivet vil få i Norge med henblikk på arbeidsrettslige spørsmål og aktuelle tiltak mot sosial dumping samt mulighetene for å løse samfunnsmessige oppgaver gjennom offentlig sektor.

LO forutsetter at tjenestedirektivet sendes ut til ny og endelig høring etter at konsekvensanalysen er offentliggjort og før Regjeringen tar standpunkt til direktivet», sier representantskapet blant annet i sin uttalelse.

Dette var et bra vedtak sett i lys av LO-toppens mislykka forsøk på å kuppe gjennom et ja til direktivet den 20. november i fjor.

LO i Trondheim mener virkningene av Vikarbyrådirektivet vil være negativt for norsk arbeidsliv og mener direktivet ikke må implementeres som norsk lov. Vi krever derfor at det må nedlegges veto mot dette direktivet.

FANEMARKERING 1. DES. KL. 11.00

Det blir overrekkelse av krav til Stortingets arbeids- og sosialkomite som skal behandle direktivet. Vi oppfordrer fagforeninger til å stille opp med faner.

Representantskapet i LO i Oslo vedtok den 30. oktober enstemmig en uttalelse som krever at regjeringen nedlegger veto mot EUs tjenestedirektiv.

Dermed fastholder representantskapet sin motstand, sjøl om direktivet er blitt «moderert» i forhold til det opprinnelige forslaget som ga opphav til enorme protester over hele Europa sist vinter (bildet).

Faglig kommentarEt enstemmig forhandlingsutvalg i LO skryter av et «historisk godt» mellomoppgjør. I NHO kan de sprette champagnekorkene for at de slapp til de grader billig midt under en høykonjunktur uten sidestykke.

Med lav prisstigning kunne 4,5 prosent lønnstillegg ha vært et noenlunde akseptabelt resultat, hvis det hadde vært realiteten. Men det faktiske generelle tillegget er ikke på mer enn ca en og en halv prosent.

Profittene er eventyrlige, mens lønnstillegene er lavere enn snittet for de siste ti åra. Ikke rart at borgerklassen fryder seg!

«Det eneste som kan hinde borgerskapet i å le seg skakke på vei til og fra banken i 2006, er at arbeiderklassen tar igjen så det monner i de forbundsvise oppgjørene og i de lokale lønnsforhandlingene», skrev Revolusjon i en tariffkommentar våren 2006.

Boomen fortsetter, mens LO preker moderasjon

2006 ble eiernes år

Men dette skjedde i beskjeden grad. Og nå ler borgerskapet åpenlyst, etter at de frekt beskyldte bygningarbeiderne for grådighet under den kortvarige streiken i byggfaga. - 2006 ble eiernes år i næringslivet, skriver Aftenposten den 2. januar . - Tidene er svært gode, likevel ser lønnsveksten ut til å bli godt under gjennomsnittet for de siste ti årene, melder avisa tilfreds.

Kapitalen forlanger innsyn i sosiale medier, men vil ha personvern for streikebrytere.

CargoNet og Arbeidsretten krevde og fikk innsyn i ei lukket facebookgruppe opprettet av noen lokomotivførere for å finne «bevis» for brudd på fredsplikten. Dette åpner for en praksis der klassedomstolen kan tømme postkassa til fagorganiserte som anklages for «ulovlige» aksjoner.

Skandalene rundt vikarbyråene og deres tyning av de ansatte vil ingen ende ta. Og virksomheten er slett ikke begrensa til privat eldreomsorg, den begynner å bli altomfattende.

Stadig flere offentlige virksomheter, kommuner og ikke minst skolene, baserer sin daglige drift på kjøp av tjenester fra såkalte bemanningsbyråer av Adecco-typen. Dels er dette ledd i det reaksjonære mantraet om New Public Management, dels skyldes det at offentlige virksomheter har så stramme budsjetter at de er redde for å ansette folk i faste stillinger med de arbeidsgiverforpliktelsene som automatisk følger med.

Politisk streik den 18. januar: Det ble en mektig mønstring onsdag ettermiddag da tusenvis av fagorganiserte krevde at regjeringa legger ned veto mot at vikarbyrådirektivet til EU blir innført i Norge.

Den politiske streiken ble rundet av i Oslo med et entydig krav om veto fra den faglige mønstringa foran Stortinget 18. januar.I Oslo ble den politiske streiken mot vikar-byrådirektivet rundet av foran Stortinget.I Oslo trosset fire tusen fagorganiserte snøkavet på Youngstorget, i byparken i Stavanger demonstrerte to tusen til tross for regn og møkkavær, i Trondheim stilte 1600 på torget. Og så videre landet rundt.

Det samla tallet på streikende var langt, langt større enn dette. Det er en historisk sterk faglig protest mot EU-tilpasninga og trusselen mot faglige rettigheter som følger av denne politikken.

Likevel har det vært påfallende medietaust i NRK, TV2 og de store borgeravisene. Man skulle tro de alle hadde fått referatforbud.

Josef V. Stalin (Dsjugasvili)

5. mars 1953 døde Josef Stalin etter å ha vært sjuk ei tid. Sorgen var stor i arbeiderklassen verden over, i Sovjetunionen og den daværende sosialistiske leiren – og gleden tilsvarende stor i kapitalismens leir.

Personen Stalins store betydning for sosialismen blei omgående bekrefta gjennom de vesentlige endringene som blei iverksatt så å si før han var kommet i grava.

Det er resultatet av forhandlingene mellom LO og NHO i mellomoppgjøret. Det tilsvarer 3900 kroner i året.

I tillegg kommer et lavtlønnstillegg på ei krone for overenskomstområder som ligger under 90 prosent av industrisnittet, ca 340 000 kroner.

I 2009 gikk LO-toppen med på en klausul om at lønnstillegget kunne forhandles vekk lokalt. Det førte til mye forbannelse i klubber og foreninger rundt om. Det ser ut til at LOs forhandlingsutvalg ikke har tatt sjansen på en sånn reprise i år.

Pioneren står på Youngstorget i OsloArbeidernes Faglige Landsorganisasjon ble stiftet 1. april 1899. Hensikten var å samle den organiserte arbeiderklassen i en felles faglig organisasjon.

Viktige saker de første årene var foruten arbeidernes lønninger, deres arbeidstid og feriekravet, kampen om forhandlingsretten og kampen mot voldgift. Statens stadige inngripen i klassekampen ble en av de viktigste kampsakene for Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (AFL – seinere bare LO). 

Parat/YS vil ha en gjennomgang og regelendringer for å bekjempe streikebryteri i framtida. Bakgrunnen er rimeligvis det omfattende streikebryteriet som pågikk under Norwegian-konflikten. Intensjonen er god, men virkemidlene som blir foreslått, er kortsynte og prega av illusjoner om kapitalen og dens stat.

– Vi mangler verktøyene for å motarbeide streikebryteri, sier Vegard Einan, nestleder i Parat. - See more at: http://www.klassekampen.no/article/20150311/ARTICLE/150319969#sthash.uhjhzzfz.dpuf
ImageMens profittene er rekordhøye, går LO ut med «krav» foran tariffoppgjøret som om norsk økonomi var i djup krise.

Avsporinga er den klassiske: man moraliserer over at toppsjefene i næringslivet bevilger seg lønnsøkninger og andre frynsegoder i millionklassen, og ikke viser «samfunnsansvar» og «moderasjon». Som underforstått er den ideelle resepten for oss alle…