USA sender mange beskjeder samtidig. Tegning: Carlos Latuff.Det er ironisk at Syria med sin uforsonlige kamp mot fremmedkrigerne fra IS (Islamsk Stat), al-Nusra og al-Qaida framstår som sivilisasjonens skanse i Levanten. Like ironisk er det at USA kan finne på å utnytte sin «kamp mot IS» til å gå til fornyet intervensjon mot nettopp Syria.

NATO med sine allierte Saudi-Arabia og Qatar har fostret monsteret Islamsk Stat (IS) som nå sprer død og terror i Irak og Syria. I Irak er IS på offensiven, men i Syria er de mange steder tvunget på retrett, takket være den standhaftige motstanden fra det sekulære regimet til al-Assad i Damaskus.

Syria er sivilisasjonens skanse i Levanten i dag, det samme regimet som USA og NATO var en hårsbredd fra å bombe tilbake til steinalderen for ett år siden. Det ble forhindret takket være verdensopinionen og russisk diplomati. Påstandene fra den syriske regjeringa om at den væpna opposisjonen har vært dominert av fremmedkrigere og jihadister og finanisert og understøttet av Saudi-Arabia, Qatar og Tyrkia har blitt hånlig avvist i vestlige media. Men så viser det seg at Damaskus har vært de mest etterrettelige i propagandaflommen fra krigssonen.

Vestens, Nato-Tyrkias og saudiernes støtte til de ekstreme jihadistene i Syria har pågått siden 2011. (Se The Independent og The New York Times.)  Også de libyske ekstremistene i Libya Islamist Fighting Group ble utdannet og væpnet av USA via Saudi-Arabia, Qatar og Emiratene i forkant av NATOs bomberaid mot Tripoli og drapet på Gaddafi. Disse er siden blitt eksportert i hundretall til Syria.

Norge viste seg fram som NATOs mest effektive drapsmaskin forhold til folketallet da Libya skulle «frigjøres». For dette belønnes Jens Stoltenberg med vervet som ny generalsekretær i NATO den 1. oktober.

Etter den amerikanske invasjonen i Irak i 2003 har al-Qaida – og fra 2013, avleggeren IS – kunnet spire i fruktbar jord, gjødslet av okkupantene og av Iran-vennlige og sekteriske sjiamilitsers brutalitet. Men helt siden invasjonen er det andre krefter som har stått for den kontinuerlige motstanden, blant annet Naqshbandi-hæren. Dette er krefter med røtter i det gamle Ba’ath-partiet og andre nasjonale strømninger med solide støttepunkter i det vestlige, sentrale og nordlige Irak. Erfarne offiserer fra Saddam Husseins gamle hær dominerer den militære ledelsen. Det som ser ut til å være en taktisk allianse mellom disse nasjonale og delvis sekulære kreftene og IS i kamp mot den felles fienden i Bagdad, vil aldri kunne vare over tid. Men USAs bomber og propaganda kan forlenge denne uhellige alliansen.

Statsminister al-Maliki i Irak, innsatt av amerikanerne i 2006, oppviste stadig større lydhørhet overfor Iran og mindre overfor USA. Hans dager er nå talte. Men han rakk å trygle USA om å vende tilbake til Irak for å bombe regimets fiender. Alternativet ville være at Teheran ville føle seg tvunget til å intervenere militært – i siste instans for å beskytte egne grenser, noe som kunne undergrave USAs militære kontroll i regionen.

Iran skal holdes i tømme, til tross for at landet er de facto alliert med USA når det gjelder å støtte makthaverne i Bagdad. Saudi-Arabia fører krig mot sin regionale rivaler i Teheran med salafi-jihadister som stedfortredere. Den saudiske statsreligionen wahhabismen er ideologisk basis for fascistiske salafist-grupper verden over. I Norge er Profetens Ummah en slik avlegger som burde forbys på linje med facistisorganisasjoner av typen NDL/EDL dersom Norge hadde tatt sine forpliktelser etter FNs Rasediskrimineringskonvensjon på alvor, inkludert forbudskravet i konvensjonens artikkel 4.

PST ser sitt snitt til å be om total
masseovervåking av norske borgere.

Isteden ser PST sitt snitt, med IS og «terroralarmen» som bakteppe, til å be om total masseovervåking av samtlige norske borgere. Forslaget har så langt blitt møtt med avvisning fra det politiske miljøet, men hvor lenge varer det?

Nå er USA tilbake for fullt i Irak, denne gang som kurdernes og yezidienes «beskytter» i kampen mot salafi-jihadistene i IS. Mens peshmergaene forsvarer de kurdiske områdene, bombarderer USA byer og posisjoner i Irak under reell eller påstått IS-kontroll sammen med restene av den irakiske hæren. I disse bombardementene er det på ingen måte bare fanatiske IS-ere, men tusener av sivile som får unngjelde. Innbyggerne i en by som Falluja, der IS fikk et første fotfeste fordi de støttet byens innbyggere i deres forsvarskamp mot regimet i Bagdad, har blitt terrorbombet helt siden januar.

Kurdernes stilling og Israels rolle kompliserer situasjonen enda mer, og gjøder grunnen for mer kaos. Israel har gitt militær og annen støtte til den autonome kurdiske provinsen i Nord-Irak, samtidig som Israel og Tyrkia har pleid en berg-og-dalbane-allianse. Israels statsminister gikk i juni, straks før bomberegnet mot Gaza tok til, frekt ut og talte varmt for kurdernes uavhengighet. Kurderne har ifølge Netanyahu vist politisk besluttsomhet og er «en nasjon av krigere som har gjort seg fortjent til uavhengighet».Analogien til det palestinske folkets kamp og historie ligger opp i dagen, et folk som Netanyahu åpenbart ikke mener har gjort seg fortjent til noe tilsvarende. 

KirkukCeyhan oil pipelineSikring av posisjoner i Kurdistan og Tyrkia er helt avgjørende for oljetransport til Israel via rørledningen fra Kirkuk i Irak til Ceyhan i Tyrkia. Kurderne har presset både irakiske regjeringsstyrker og IS ut av det vitale Kirkuk, en by med like mange arabere og turkmenere som kurdere. For å holde tyrkerne, irakerne og iranerne i age, unnlater Netanyahu å definere grensene for en uavhengig kurdisk stat. Storparten av den kurdiske nasjonen befinner seg innenfor Tyrkias grenser, samt i Iran og Syria.

Den nye amerikanske intervensjonen i Irak, om enn aldri så brutal, høster minimal internasjonal kritikk. En hel verden ser på de ekstreme islamistenes framferd med en blanding av vantro og avsky. IS har gjort bestialske massedrap til sitt varemerke, og bruker fascistisk terror i «islamsk» drakt som psykologisk våpen for å skremme sine motstandere på flukt eller til underkastelse. Det har vært en overmåte vellykka strategi fram til nå, sett fra IS sin side.

Men det har det også vært sett fra imperialistenes ståsted, fordi den blodige framrykkinga til IS tilveiebringer stor folkelig og politisk oppslutning om ideen om at «verdenssamfunnet», nykonstruert synonym for USA og Nato, må gripe inn med alle midler for å knekke de morderiske barbarene. I praksis har de gitt seg sjøl frie tøyler, med samtykke fra store deler av verdensopinionen, helt i tråd med Brzezinski-doktrinen om å skape mest mulig kaos for dernest å gå inn og «skape orden». Dette er en doktrine som sikrer permament tilstedeværelse i Midtøsten og som passer hånd i hånske med sioniststaten Israels strategi. I dagens situasjon kan den nye militære intervensjonen mot IS bli brukt til å provosere fram direkte amerikanske angrep på Syria, den eneste kraften som hittil har evnet å slå hardt tilbake mot IS, nå sist i Raqqa. Det er dette som kan ligge i kortene når den amerikanske stabssjefen og toppgeneralen Martin Dempsey sier at IS-krigerne ikke kan beseires uten angrep på basen deres i Syria. Han «utelukker ikke» amerikanske luftangrep også mot Syria.

Norge stiller i første omgang med et Herculesfly som ledd i denne stadig eskalerende militære operasjonen som blir markedsført som rein humanisme. Allerede før flyet var på vingene gikk Per Sandberg (FrP) ut med krav om at Norge må være med på å væpne kurderne som FrP og USA for noen uker siden mente var terrorister. Skulle det være noen logikk i å væpne noen parter i regionen, måtte det være å støtte den syriske regjeringshæren med alle midler mot de ekstreme jihadistene. Eller i det minste å sette stopp for den massive støtten til de syriske «opprørerne». Det vil naturligvis ikke skje, for Syria tilhører sammen med Iran ondskapens akse, mens terrorismens bakmenn som Saudi-Arabia, Tyrkia og Israel er våre venner.

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML

Norge trekkes nå med i en brutal krig mot Libya, til tross for at den norske regjeringa tidligere mente at «det er viktig at libyerne må lage sin egen revolusjon» og har advart mot vestlig innblanding.

I løpet av de første 24 timene av angrepet på Libya, slapp amerikanske B-2 førtifem 900-kilos bomber. Alle disse massive bombene, sammen med krysser-raketter skutt ut fra britiske og franske fly og skip, inneholdt stridshoder av utarmet uran (DU).

Løpeseddel fra KPml og Revolusjon i anledning antikrigsmarkeringa den 14. juni

En krigsgal regjering og et blodtørstig Storting

Flyer om krigen mot Libya | 14. juni 2011.Den 7. juni oppgir NATO at krigsalliansen har gjennomført over 10 000 tokt over Libya, hvorav 3860 angrepstokt, siden den 31. mars (da USA overlot ansvaret til NATO).

Norge har hatt seks kampfly i døgnkontinuerlig aktivitet siden midten av mars. De har stått for mellom 10 og 15 prosent av angrepstoktene. Fram til 7. juni hadde norske fly sluppet 388 bomber, mange av disse i og rundt millionbyen Tripoli. Regjeringa besluttet den 10. juni «å videreføre det norske kampflybidraget med fire F-16 kampfly fra 24. juni til 1. august 2011». Altså mer av det samme.

Lytt til sangen og se videoen her.

G8-lederne får en varm velkomst fra 200.000 demonstranter når imperialisthøvdingene møtes i Edinburgh. Blairs politi er sjølsagt på tå hev, og fant det best å arrestere alle som hadde kledd seg ut i klovnedrakt...

Norske NATO-styrker fører ikke bare militær krig mot afghanerne, de driver også massiv psykologisk krigføring (psyops) i ISAF-regi.
«Gjennom militære aviser, radiokanaler og tv-sendinger spiller psykologisk krigføring en stadig viktigere rolle i internasjonale operasjoner. Forsvaret har ingen betenkeligheter med å bruke egne medier til å påvirke lokalbefolkningen.»
Klar tale fra Forsvarets Forum.Dette meldte Forsvarets Forum allerede i 2006.

Egen psyops-kapasitet

Det norske Forsvaret har i flere år jobbet med å bygge ut en psyops-kapasitet, og Forsvarets skole i etterretning og sikkerhet har hatt en liten seksjon for «fagområdet», som er blitt gitt stadig høyere prioritet. Den er særlig aktiv i Afghanistan.

Imperialistenes innblanding i Ukraina gjør situasjonen i Europa stadig farligere. USA truer med å sende våpenhjelp til regimet i Kiev, mens flere NATO-land vurderer det samme.

Demonstrasjon i Berlin mai 2014 i protest mot krigen i Ukraina. Foto: Uwe Hiksch. CC-BY-NC-SA Demonstrasjon i Berlin mai 2014 i protest mot krigen i Ukraina. Foto: Uwe Hiksch. CC-BY-NC-SA

Samtidig er den tyske forbundskansleren Angela Merkel og den franske presidenten Francois Hollande på visitt i Moskva for å drøfte en våpenstillstand i Ukraina for å gi Kiev-regimet et pusterom.

Den danske foreningen Oprør har erklært at de nå etter å ha samlet inn penger for colombianske FARC og palestinske PFLP og oppfordret andre europeiske organisasjoner til å gjøre det samme, har blitt tiltalt i et siste steg i heksejakten fra krigsforbryterne i den danske regjeringen.

I følge Oprør ble «Patrick Mac Manus i dag arrestert og tiltalt etter straffelovens paragraf 114, den såkalte terrorloven. Siktelsen kommer på bakgrunn av Opprørs internasjonale appell til organisasjoner og enkeltpersoner om å støtte firgjøringskamper rundt om i verden.» Les mer på www.opror.net

Dette er den foreløpig siste omdreining på den danske statens «terrorskrue». Tidligere i sommer ble det lansert en vill kampanje for å kriminalisere den danske solidaritetskomiteen Komiteen for et frit Irak – www.fritirak.dk

Leigehær for USA med lidingar for det syriske folket som resultat.

Folkets forsvarseenheter (YPG) i kamp mot Nusrafronten i Ras al-Ayn. Foto fra Wikipedia.Folkets forsvarseenheter (YPG) i kamp mot Nusrafronten i Ras al-Ayn. Foto fra Wikipedia.Noreg si rolle i Syria-krigen vil gå frå politisk støttespelar for å få til regimeskifte i Syria, til ei aktiv, om enn lita, militær rolle.

Sampol-konferansen i Bergen arrangeres av masterstudenter i Sammenliknende politikk ved UiB. Årets tema var «kampen mot terror», og da var det visst naturlig at den norske statsterrorismens frontfigur, Grete Faremo, åpnet konferansen …

Nei til terrorkrig.Aktivister fra KPml var på plass utenfor konferanselokalene og delte ut  en løpeseddel med klar melding om at Norge skal ut av krigene i Afghanistan og Libya, og at Faremo må stilles til ansvar for norske krigsforbrytelser.

Ifølge krigspropagandaen er imperialistene opptatt av å «forsvare sivilbefolkningen». I Libya, i Irak og i Afghanistan.

Det amerikanske magasinet The Rolling Stone har nå offentliggjort bilder fra The Kill Team, ei drapsgruppe i kompani Bravo i Afghanistan, som henretter ubevæpna afghanere på bestialsk vis og skjender likene etterpå. Bildene har vært sensurert av Pentagon, og offentliggjøringa har skapt panikk i Washington.

Luftangrepet mot Jemen er brudd på internasjonal lov og en aggresjonshandling!

Saudi-Arabia er USA-imperialismens forlenga arm i Midtøsten, som nå har gått løs på Jemen og slakter arabere i navnet til arabere. Det skriver de iranske marxist-leninistene i denne uttalelsen.

toufanOnsdag 25. mars fikk Saudi Arabia grønt lys av de amerikanske imperialistene og med støtte fra stater som Jordan, Kuwait, Bahrain, De forente arabiske emirater, Qatar … til å starte bombardementet av flere byer, flyplasser og militærbaser kontrollert av sjiamuslimske Houthi (Zaidi) under navnet Operation Decisive Storm. Påskuddet var at det var nødvendig å hindre framrykkinga til «sjiamuslimske terrorister».

– Vi tar et stort skritt mot Natos mål om at forsvarsbudsjettene skal være i nærheten av to prosent av brutto nasjonalprodukt, skrøt statsminister Erna Solberg da regjeringa la fram Forsvarets langtidsplan fredag 17. juni.

Heimevernsøvelse Porsangmoen. © Foto Marte Brohaug/ForsvaretHeimevernet er i opprør. Her fra en øvelse på Porsangmoen. © Foto Marte Brohaug/ForsvaretKrigsbudsjettene skal trappes opp med ytterligere 165 milliarder kroner de neste 20 åra. Gjennom sin megafon Jens Stoltenberg presser USA europeerne i NATO til å betale en større del av regninga for den globale krigsstrategien til Washington. Norske myndigheter lar seg ikke be to ganger.

Omlegginga til enda mer angrepskrig fører til avvikling av norske hæravdelinger og baseanlegg. Det er opprør i Heimevernet og lokalsamfunn kysten rundt.

10 års terrorkrig. Løpeseddel fra Fredsinitiativet.Markeringer 7. oktober. Se også fredsinitiativet.no Erling Borgens nye dokumentar «Døden i Camp Delta» hadde premiere den 5. oktober.

Det er et så altfor velkjent refreng som spilles ut etter terroren i Paris: Makthavernes svar på terroren fostret av Vestens kriger er enda mer krig ute og mer undertrykking hjemme.

hollande paris isisRetorikken fra den franske presidenten Francois Hollande og andre statsledere ligner til forveksling den til daværende president George Bush da han etter 11. september 2001 lanserte sin «krig mot terror» og gikk løs først på Afghanistan, deretter Irak.

NATO-Jens følger ivrig opp: – Det er simpelthen ikke noe alternativ å ikke bruke militær makt nå, sier han.

LO i Oslo krever at den NATO-ledede militære operasjonen mot Libya nå stanses og at Norge tar initiativ til at FN bidrar eller innkaller til forhandlinger mellom de krigførende partene.

Arbeid til alle, faglige rettigheter, bekjemping av fattigdom og innføring av demokrati kan ikke bombes fram.

Uansett hvordan en stiller seg til FN-vedtaket om flyforbudssone, vil fortsatte bombetokter gå ut over målet om å beskytte sivilbefolkningen. Videre militæroperasjoner og eventuelle våpenleveranser vil bety en direkte støtte til den ene siden i en borgerkrig. Det er ikke i henhold til FN- mandatet.

Norge må derfor medvirke til at FN snarest innkaller partene i konflikten eller bidrar til samtaler for å få i stand en politisk løsning på konflikten.

  • Stans bombingen av Libya!
  • Støtt opp om våpenhvile og forhandlinger!

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos styremøte 4. april 2011
Uttalelsen ble vedtatt mot en stemme.