onsdag 23 juni 2021

Kamp nytter: Vi nekter å betale kriseregninga for de rike!

busser alnabru kuttetBussene står over det meste av landet etter det siste streikeuttaket. Her på Alnabru i Oslo. Foto: Revolusjon

Hovedoppgjøret har så langt vært et tilnærma nulloppgjør for de fleste overenskomstområdene. Den latterlig lave økonomiske «ramma» etter frontfagoppgjøret er spist opp av prisstigning på mat- og forbruksvarer nesten før oppgjøret er i havn. For LO-toppene er det hensynet til den norske eksportindustriens profitter og ikke hva medlemmene skal leve av, som veier tyngst. Sånn er logikken i det systematiserte klassesamarbeidet kalt «den norske modellen».

Les mer: Kamp nytter: Vi nekter å betale kriseregninga for de rike!

Norge ut av NATO!

kpml150

NATO blei stifta 4 april 1949 og er i år 70 år.  Eit jubileum som allianselanda grundig har markert.

Norge er  auge og øyre og ein viktig lyttepost mot Russland i nordområda. NATO er årsaka til det nye våpenkappløpet og ein garantist for atomvåpna sin eksistens. Dei rustar til krig og er dermed det største trugsmålet mot freden i Europa og Norden.

Uttale frå landsmøtet i Kommunistisk plattform, april 2019

Les mer: Norge ut av NATO!