2 mars 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller bruk betalingskort

For lesere av Revolusjon er det neppe noen overraskelse at ytringsfriheten ikke er lik for alle, at Hovedavtalen og arbeidstvistloven er redskaper for arbeidskjøperne. Det er likevel ikke så ofte at arbeidsretten brukes direkte for å kneble faglige tillitsvalgte og dømme deres organisasjoner.

Dommen mot Norsk flygelederforening.Dommen mot Norsk flygelederforening.Men 5. november i fjor falt dommen mot Norsk Flygelederforening for brudd på hovedavtalen mellom fagforeninga og arbeidsgiverforeninga Spekter. Der dømmes Norsk Flygelederforening til å avsette en tillitsvalgt og å betale arbeidsgivernes saksomkostninger på 375 000 kroner.

Hva har så flygelederne gjort? Jo, en av deres tillitsvalgte har uttrykt misnøye med et lønnsoppgjør og gitt utrykk for at misnøyen ville kunne få noen konsekvenser. Dette hadde han angivelig ikke lov til å gjøre. For faglige tillitsvalgte er det ikke uvanlig at arbeidskjøperne truer med at hvis et oppgjør blir for dyrt for bedriften vil det få konsekvenser, men det har aldri vært gjort til en sak at slike uttalelser må bety at ledere og bedriftseiere må avsettes.

Flygelederne er godt organiserte, og de er organisert i en profesjonsfagforening. De er også kjent for å bruke sin faglige styrke til å ivareta lønns- og arbeidsvilkår. Det er da verdt å merke seg at dette provoserer arbeidsgiverforeningen Spekter så sterkt at de bruker arbeidsretten til å gå løs på en tillitsvalgt som har uttrykt misnøye med et lønnsoppgjør. Dette må betegnes som et angrep på ytringsfriheten og enda et skritt for å kneble tillitsvalgte. Enda en gang viser arbeidsretten seg som en klassedomstol. Det er verdt å merke seg at blant de oppnevnte dommerne i arbeidsretten var tidligere LO-topper som Kjell Bjørndalen fra Fellesforbundet og Tove Stangnes fra Fagforbundet.

Norsk Flygelederforening fortjener full støtte i denne saken. Fagorganiserte og tillitsvalgte, enten de er innafor eller utafor LO, må slå ring om faglige rettigheter og ikke la seg kneble av verken domstoler eller arbeidsgiverforeninger.

Faglig kommentar i tidsskriftet Revolusjon nr. 42, januar 2013.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre