søndag 29 november 2020

Kommunistisk plattform (KPml) og Kommunistisk gruppe inviterer til ope seminar i Bergen laurdag 28. mars under overskrifta «Ny imperialistisk verdsorden».
Det vert tre hovudinnleiingar som mellom anna tek opp den økonomiske krisa, stoda i Nepal og kampen i Palestina. Klikk på biletet for å forstørra.

Plakat for seminaret i Bergen 28. mars.