mandag, 18 11 2019

Bergen: Punktmarkering mot bombing av Libya

Torgallmenningen lørdag 18. juni kl. 1400 Vi fortsetter vår protest mot NATOs angrep på Libya og Norges deltakelse i ugjerningene.
Appeller ved: IKFF (Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet), Kommunistisk plattform (m-l) - KPml og Rødt.