mandag 8 august 2022

Green Fascism

Økofascismen vokser og henter næring fra dagens voldsomme fokus på klima og naturødeleggelser.

PST og svenske SÄPO vier økofascismen oppmerksomhet i ferske rapporter om høyreekstremisme. Økofascismen henter næring fra dagens voldsomme fokus på klima og naturødeleggelser. De bruker gjerne «livsrunen» som symbol. Terroristen som drepte 51 mennesker på New Zealand i 2019 kaller seg økofascist og har inspirert flere etterfølgere.

Økofascismen er egentlig ikke annet enn vaskeekte nazisme, der «rasen» har mytiske og naturgitte bånd til jorda. «Blut und Boden» er et gammel nazistisk valgspråk.

«Den fascistiske tenkemåten sniker seg inn gjennom naturfokuset.»
Kristian Bjørkelo, Universitetet i Bergen

Den fascistiske «antikapitalismen» er i form en lengten tilbake til førkapitalistiske og føydale forhold. De bruker gjerne «livsrunen» som symbol. Derfor appellerer den særlig til frustrerte småborgere og bønder som moderne kapitalistisk industrialisme truer med ruin. Den vinner altså også gjenklang i ytterkanten av dagens klima- og miljøbevegelse. Påstått overbefolkning av kloden, som igjen truer den hvite rasen, er for dem den store «klimatrusselen».

Det er et langt stykke fra XR (Extinction Rebellion) og MDG til økofascistene. En fellesnevner er likevel at de mener despotiske grep må til for å redde oss fra klimaundergangen og naturkatastrofer. Det gir borgerskapet et nytt våpen i hendene.