mandag 8 august 2022

Skjendingen av 8. mai er en nasjonal skandale som det må protesteres mot.

8. mai-markeringen i Bergen i 2014. Foto: © Lyubava Malysheva8. mai-markeringen i Bergen i 2014. Foto: LMMinnedagen for frigjøringen fra den tyske fascismen skal viskes ut - det vil iallfall det norske borgerskapet.

Frigjøringsdagen 8. mai er gjort om til en «veterandag» hvor man skal etter sigende skal hedre alle som har kjempet for Norge. Så er man frekk nok til å sidestille heltene fra 2. verdenskrig med de som i nyere tid har reist til Afghanistan og Libya for å delta i aggresjonskriger på vegne av det norske og amerikanske borgerskapet. Dermed flyttes fokuset fra kamp mot fascisme og aggresjon, og over på generell deltagelse i krigshandlinger på Norges vegne. En slik tilgrising av Frigjøringsdagen vil vi ikke akseptere!

Både i Bergen og Oslo ble det i fjor arrangert alternative 8. mai-markeringer med fokus på fred og frigjøring. Dette vil bli gjentatt i år.