mandag 8 august 2022

Den 31. august 2010 krysset den siste divisjonen med amerikanske kampstyrker grensen til Kuwait. Men reduksjonen av antall okkupasjonsstyrker er ikke en uønsket utvikling i imperialistenes øyne, og imperialistene har ikke gitt opp deres ønske om å kontrollere Iraks ressurser og landets videre utvikling.
Rundt 50.000 soldater og et uspesifisert antall private entreprenører samt andre imperialistiske agenter, vil bli igjen for å sikre interessene til den amerikanske kapitalismen og deres partnere i det globale imperialistiske system. Også den norske statskapitalismen tjener på den fortsatte okkupasjonen.

Samme okkupasjon – nytt navn

Den 7. februar ble det sendt ut en uttalelse fra kontoret til forsvarsminister Robert Gates som samtykket i ønsket om å endre navnet på okkupasjonen av Irak fra Operation Iraqi Freedom til Operation New Dawn. Det er verdt å merke seg at dette også var navnet på beleiringen av Fallujah i 2004, en operasjon som fortsatt etterlater ofre som følge av den giftige ammunisjonen. Det eneste «nye» ved den nåværende okkupasjonen er at det blir mindre regelmessig bekjempelse med tropper og mer privat virksomhet.

En monolitt til det amerikanske imperiet

Et annet tegn på at USAs krigsmaskin ikke har noen planer om å forlate deres hegemonistiske ønske i Irak, er den amerikanske ambassaden som er under arbeid i Bagdad (som vil bli den største amerikanske ambassaden i verden). Byggingen av et så stort og kostbart anlegg innenfor Iraks grenser, betyr at okkupasjonen i en eller annen form er uunngåelig og at kampklare styrker vil være nødvendig for å sikre og forsvare de tusen ansatte, diplomater og andre agenter for den amerikanske imperialismen.

De ønsker ikke å avslutte denne krigen

Denne såkalte tilbaketrekningen er et triks, og virkeligheten er at de imperialistiske ambisjonene til det amerikanske borgerskapet vil kreve en okkupasjon av Irak. Volden som har grepet Irak som følge av den imperialistiske invasjonen og de kolonialistiske drømmene, vil ikke opphøre så lenge landet fortsatt er okkupert.