mandag 8 august 2022

I mediene – til og med på «venstresida» – hevdes det at at den irakiske motstandsbevegelsen ikke har noe program utover å slåss mot amerikanerne, og at den støtter terroraksjoner og gisseltakinger. Dette er rein løgn, noe dette utdraget fra et åpent brev fra Iraks Patriotiske Allianse viser.

Til alle våre brødre i hele verden

Den irakiske motstandsbevegelsen konfronterer den ulovlige og brutale sionistiske imperialistokkupasjonen av Irak. Vår motstand er legitim ifølge internasjonal lov og FN-charteret. Dette inkluderer retten til å gjøre væpnet motstand. Vi hevder vår rett til nasjonal selvråderett og reell uavhengighet.

De forskjellige motstandsgruppene i Irak har dannet et nettverk for å nå sine mål. Dette målet ble klart slått fast i det politiske programmet som ble erklært etter frigjøringen av Falluja i april i år (2004). Programmet til den irakiske motstandsbevegelsen er som følger:

1. Få slutt på okkupasjonen og frigjøre landet

2. Overgangsfase på to år

3. Et forent Irak – nasjonal samlingsregjering

4. En irakisk grunnlov skrevet av irakerne selv

5. Demokratiske regler

6. Frie valg og full deltakelse av de forskjellige politiske partiene

Som ledd i sin frigjøringsstrategi, angriper den irakiske motstanden okkupantene og deres institusjoner, samt de som bistår dem med mat, olje og andre forsyninger. På den andre sida forhindrer motstanden okkupantene fra å gjøre bruk av olja som et politisk middel.

Skoler, kirker, moskeer og andre sivile plasser har aldri vært mål for den irakiske motstanden. Dessuten må vi være kritiske og forsiktige overfor kidnapping og drap på utlendinger som arbeider i Irak. Motstanden tjener ingenting på å angripe folk som Margaret Hassan, de to Simonaene eller andre. Disse handlingene blir utført for å diskreditere vårt folks rettmessige motstand.

Den irakiske motstanden har påført okkupanttroppene høye tapstall og materielle skader. Motstandssoldatene frigjorde 30 byer; dermed skapte de gunstige forhold for motstandskjemperne gjennom å skape dødssoner for okkupantstyrkene og deres medløpere.

Den irakiske motstandsbevegelsen har slått tilbake den spanske imperialismen og har tvunget ni andre okkupanter/allierte land ut av landet; Nederland, Ungarn og Polen forlater Irak neste år.

Den irakiske motstandsbevegelsen har drevet ut utplyndringsbedrifter, såkalte kontraktører og gjenoppbyggingsselskap, fra Irak.

Den irakiske motstandsbevegelsen har løftet den globale motstanden ved å slå tilbake USA-imperialismen i Fallujah, As-Samawa, Najaf og andre irakiske byer.

Den heroiske motstanden i Irak har isolert USA og Storbritannia, og har inntil videre hindret dem i å gå videre i «krigen mot terror» mot Syria, Cuba og Nord-Korea.

Motstanden i Irak er det irakiske folkets motstand. Den består hovedsaklig av de største politiske gruppene: Patriotene, islamistene og pan-arabiske grupperinger. Med dette vil vi vektlegge at vår motstand har en antiimperialistisk karakter, med islamske og patriotiske elementer.

Lenge leve den irakiske motstanden!

I solidaritet,

Nada Al-Rubaiee
på vegne av Iraks Patriotiske Allianse.