fredag 27 mai 2022

For sjialederen sjeik Jawad al-Khalisi finnes det to slags irakere: De som er for et fritt og forent irak, og forræderne som har solgt seg til okkupantene.

Sjeik Jawad al-Khalisi er en av de fremste sjia-autoritetene i Irak, imam ved Al-Kathim-moskéen i Bagdad og med stolte aner i kampen mot fremmede okkupanter. Hans farfar sto i spissen for 1920-opprøret mot britene. Når han nå kommer til Norge, er det en unik anledning for den som ønsker ufiltrert informasjon om det okkuperte Irak.

Al-Khalisi levde 20 år i landflyktighet under Saddam Husseins regime. Han er konsekvent motstander av den USA-styrte okkupasjonen som tyranniserer irakerne på fjerde året. Han legger ikke skjul på sin støtte til motstandsbevegelsen, og er ubøyelig i sin holdning til de som har hærtatt landet hans og som har drept mer enn en halv million av hans landsmenn. Jawad al-Khalisi er på samme tid en iherdig talsmann for brorskap og forsoning, han går skarpt i rette med agitasjon som hisser til religiøs eller etnisk konflikt irakere imellom. Derfor er han også høyt respektert blant sunni-araberne og andre grupper og etnisiteter i Irak.

For Jawad al-Khalisi finnes det to slags irakere: De som er for et fritt og forent irak, og forræderne som har solgt seg til okkupantene.

Sjialederen avviser påstander som at sjia-irakerne støtter opp om okkupasjonen, og at de ser på sunni-irakerne eller kurderne som sine hovedrivaler. «Disse løgnene om fredelige sjiaer, sunniterrorister og separatistiske kurdere kan føyes inn i en nøye planlagt strategi for å splitte et folk i tre fraksjoner», sa han i et intervju med Eftikhar Hashem Alhusainy i Stockholm for ett år siden.

I kraft av å være generalsekretær for Iraqi National Foundation Congress, en allianse av sekulære og religiøse organisasjoner som favner hele det religiøse og etniske spekteret i landet, kan al-Khalisi slå fast at et klart flertall blant irakerne støtter motstandsbevegelsen. Det er en påstand han har full dekning for. Meningsmålinger utført av det amerikanske World Public Opinion viser det samme.

«Motstandsbevegelsen har Iraks fiender som sitt mål, især okkupasjonshæren og quislingarméen. Det finnes renkesmeder som beveger seg over store geografiske områder i den hensikt å framprovosere sekteristisk spenning og i neste omgang legge skylda på den irakiske motstandsbevegelsen for å sverte den», sa Khalisi i nevnte intervju.

Det er en påstand som er blitt enda mer iøynefallende i dag.

Nå har et norsk publikum mulighet for å høre noe annet om Irak enn det oftest forvridde og fragmenterte mediebildet som passerer gjennom den psykologiske krigføringens mange filtre.

Når al-Khalisi sammen med andre framstående representanter for den sivile irakiske motstanden snakker ut i Oslo Konserthus førstkommende lørdag, har også norske medier fått muligheten til å formidle Irak sett med irakiske øyne. Så gjenstår det å se om de vil benytte anledningen.

Jan R. Steinholt er styremedlem i Komiteen for et fritt Irak og redaktør av Revolusjon