mandag 8 august 2022

Awni al-Kalemji fra Iraks patriotiske allianse.Awni Al-Kalemji, talsmann for Iraks Patriotiske Allianse, er ilagt munnkurv på sin foredragsturné i Tyskland. Han er invitert til å tale i en rekke tyske byer i anledning av 3-årsdagen for angrepet på Irak den 18. mars.

Også en rekke andre land har bannlyst offentlige opptredener fra representanter for motstanden, Italia har for eksempel tidligere nektet å innvilge framtredende irakiske patrioter visum. Så mye for «det demokratiske Europa».

Al-Kalemji beskyldes for «hatpropaganda» i et forsøk på å stemple den patriotiske irakiske motstanden som irrasjonell og terroristisk. Det er grunn til å anta at Tyskland har vært utsatt for press fra USA for å stoppe munnen på IPA-talsmannen.

På spørsmål om han oppfordrer til sjølmordsangrep og om dette kan forklare aksjonene fra tysk politi, svarer Al-Kalemji benektende:

– Vi har ett eneste mål for våre motstandsaksjoner: okkupantene. Mediene forsøker å redusere den irakiske motstanden til sjølmordsaksjoner. Vi går verken etter uskyldige mennesker eller samarbeider med Al-Qaida eller den angivelige terroristen Al-Zarqawi.

– Hadde jeg vært yngre, ville jeg straks ha slutta meg til motstanden

Dessverre er jeg for gammel og sjuk til sjøl å kjempe mot okkupantene. Hvis jeg havde vært yngre, ville jeg med en gang ha slutta meg til den irakiske motstanden mot okkupasjonen. Det er viktig å skjønne at den irakiske motstandsbevegelsen ikke bare slåss for Irak. Den kjemper for de undertrykte i hele verden. USA har som mål å herske over hele verden. Hvis amerikanerne lider nederlag i Irak, vil de også gjøre det andre steder.

Var Tyskland likevel med fra starten?

Den tyske sensuren kommer samtidig som det er blitt kjent at agenter fra den tyske etterretningstjenesten har hjulpet USA med å utpeke bombemål i Irak – til tross for at Tyskland offisielt var et av landa som sterkest motsatte seg invasjonen i 2003. En egen granskningskommisjon er utnevnt av den tyske Forbundsdagen.

- At de vestlige landas etterretningstjenester arbeider sammen og utveksler informasjon, er ikke noe nytt. Sånn var det allerede i 1991 under Den første Gulfkrigen. Et annet spørsmål er om den tyske regjeringa, i strid med sin offisielle holdning, også deltok på andre måter i krigens tidlige fase, bemerker al-Kalemji..

Awni Al-Kalemji lever nå i eksil i Danmark. Han besøkte Norge i fjor, der han hadde samtaler med representanter fra den norske fredsbevegelsen, solidaritetsaktivister og noen partier og organisasjoner på venstresida.

BAKGRUNN: intervju i Junge Welt den 13. mars «Ich würde mich sofort dem Widerstand anschließen». Intervjuet er oversatt til dansk på fritirak.blogspot.com