onsdag 8 april 2020

– Lisboa-traktaten gir nei-siden i Norge flere og sterkere argumenter mot norsk EU-medlemskap. Et enda mer overnasjonalt, stormaktsstyrt og markedstro EU frontkolliderer med det norske folks motstand mot Brussels fjernstyring, sier Nei til EU-leder Heming Olaussen.
EU-eliten fikk det som den ville, ved hjelp av trusler og press: Irlands avstemning om den omstridte Lisboa-traktaten ga et ventet ja-flertall. Den irske befolkningen har de siste månedene før avstemningen vært utsatt for en voldsomt ja-press fra nesten alle de politiske partiene, næringslivsledere og EU-topper. Drastiske virkemidler er tatt i bruk – noen av dem på grensen av loven. EU har blandet seg utilbørlig inn, og millionene har rullet fra Ryanair og andre som tydeligvis har hatt egeninteresser i at Irland skulle stemme ja.

Det irske nei i 2008 skulle vært respektert. Men EU klarer aldri å ta et nei for et nei, men kjører omkamper til de får viljen sin gjennom. De garantiene som er gitt fra EU, er neppe verdt papiret de er skrevet på. Det vil irene få merke.

Irland er det eneste av EUs 27 medlemsland som lar befolkningen stemme over Lisboa-traktaten. Den svært inngripende traktaten er nesten identisk med det grunnlovsutkastet som for tre år siden ble nedstemt i Frankrike og Nederland. Lisboa-traktaten gjør EU mer og mer lik en statsdannelse, den befester markedsliberalismens forrang over politisk styring, og gir de største landene enda mer makt på bekostning av de små i unionen. Lisboa-traktaten vil nå etter alt å dømme tre i kraft i 2010, selv om det fremdeles ikke er klart hva Polen, Tsjekkia og eventuelt Storbritannia vil gjøre.

– For Norge betyr dette at EU blir et enda mer uspiselig prosjekt, kommenterer Olaussen.
Ved et eventuelt EU-medlemskap vil Norge med Lisboa-traktaten på plass i EU:
  • Være tvunget til å akseptere euroen.
  • Være tvunget til å ruste opp militært.
  • Få enda mindre innflytelse i EU gjennom de nye stemmevektsreglene.
  • Bli redusert til en utenrikspolitisk backbencher.
  • Måtte følge EUs aggressive handelspolitikk overfor fattige land.
  • Bli del av en stor maktblokk, noe som gjør Norge uinteressant som brobygger i fredsforhandlinger, klimaforhandlinger og andre internasjonale prosesser.
– Lisboa-traktaten gjør vår parole mer aktuell en noensinne: Nei til elitenes Europa, ja til nasjonalt folkestyre, fastslår Nei til EU-lederen.