onsdag 18 mai 2022

Datalagringsdirektivet: Lykke til i kampen for personvernet

Rådet i Nei til EU vil uttrykke sin glede over og fulle støtte til etableringa av kampanjen «Stopp datalagringsdirektivet».

Vi mener dette EU-direktivet er et så alvorlig angrep på personvernet, rettsstaten og individets frihet at det må avvises av Norge. SPs og SVs dissens i regjeringas Soria Moria II-erklæring har lagt avgjørelsen i dette spørsmålet til Stortinget. Vi registrerer med glede at fire stortingspartier (SV, SP, Venstre, FrP) allerede har sagt et klart nei til datalagringsdirektivet, og vi har klare forventninger til at KrF vil følge opp. Dermed er det Høyre og AP som sitter med nøkkelen.

Høyre og Arbeiderpartiet må lytte til og ta innover seg den brede motstanden. Det nyvalgte styret i Stopp DLD viser at her står man bredt sammen – fra FrP til Rødt – og at også framtredende representanter fra fagbevegelsen er valgt inn. Både Europeisk Ungdom og Ungdom mot EU er likeledes representert.

Nei til EU vil sette sine krefter inn på å stoppe direktivet. Dette er ikke et spørsmål om ja eller nei til EU, men et spørsmål om Norge skal utvikle seg til et «storebror ser deg-samfunn». Dette er et spørsmål som angår alle landets innbyggere, og Nei til EU vil bidra til å spre informasjon og reise motstanden mot EU-direktivet over hele landet.

Nei til EU mener dette spørsmålet ikke må bli avgjort ut fra frykten for hva som vil skje med EØS ved en avvisning av dette direktivet. I EØS-avtalen er reservasjonsretten nedfelt som en rettighet, og solide faglige utredninger viser at EU ikke med rimelighet kan reagere på et norsk veto med å suspendere hele avtalen. Det ville være en politisk krigserklæring mot Norge.

Nei til EU mener at mye ligger til rette for at Norge for første gang kan og bør bruke reservasjonsretten i EØS. Nei til EU vil, i samarbeid med den brede kampanjen «Stopp datalagringsdirektivet», sette våre krefter inn på å sikre at dette EU-direktivet ikke skal bli norsk lov.