onsdag 18 mai 2022

Uttalelse fra Nei til EUs styre 15. januar 2011

Elkem ligger i forkant når det gjelder utvikling av energieffektiv silisium. Foto: Elkem
Elkem ligger i forkant når det gjelder utvikling av energieffektiv silisium.
 Foto: Elkem.by-nc-sa

Industrilokomotivet ELKEM blir oppkjøpt av en kinesisk eid bedrift. ELKEM har nøkkelbedrifter i mange norske lokalsamfunn. Men den viktigste grunnen til at mange mener dette oppkjøpet er uheldig er ELKEMs teknologi. Selskapet er verdensledende i å lage rent silisium direkte fra smelteovn. Dette er helt avgjørende for å få ned pris på solceller. Det er mange som tror at denne teknologien er en viktig del av løsningen på framtidens energiproblem. I så fall kan dette bli tidenes industrieventyr. Med oppkjøpet frykter en gjentakelse av mobiltabben, at norsk utviklet teknologi flyttes ut og industrieventyret skjer andre steder.

USA og EU diskuterer nå å skaffe seg verktøy for å stanse slike strategiske oppkjøp. Før 2002 hadde Norge et verktøy: Ervervsloven. Før kunne både de tillitsvalgte og departement stille spørsmål om hensikt ved oppkjøpet, og få skriftlige løfter til gjengjeld for en rask godkjennelse. Ble disse løftene brutt så kunne staten kreve tvangssalg. Denne loven var på nippet til å bli brukt da franske interesser kjøpte opp og la ned Findus i Trondheim for å få overta merkenavnet Frionor.

Loven ble opphevet i 2002 av Bondevikregjeringen etter press fra ESA, som overvåker EØS-avtalen. Da mente også DNA at den lot seg opprettholde tross EØS-avtalen. LO krevde gjeninnføring av ervervsloven før valget i 2005.

Nei til EU tar ikke standpunkt til om salg av ELKEM er ønskelig. Men vi mener at Norge ikke må la seg hindre av EØS-avtalen til å skaffe seg verktøy den dagen flertallet mener et oppkjøp eller en styrt nedlegging ikke er ønskelig. Ellers blir den politiske debatten for eller i mot et oppkjøp eller nedlegging meningsløs.

Uttalelsen på sidene til Nei til EU