søndag 17 oktober 2021

Helt siden de lyktes med å sperre av og forsegle de fattige drabantbyene, har høyrefløyen og Chirac-Villepin-Sarkozy-regjeringa fortsatt med å spille ut provokasjoner mot folk av utenlandsk opprinnelse, skriver de franske marxist-leninistene.

Partilogo PCOF De unges raseri i de fattige arbeiderkvarterene har blottlagt omfanget av den sosiale krisa som har bygd seg opp. Regjeringa har svart med å gjenopplive unntaksloven, en lov for frihetsberøvelse innført midt under kolonikrigen mot Algerie(1), og delvis å gjeninnføre finansiering av nabokomiteer. [President] Chirac ytra noen ord om «den franske republikkenes sønner og døtre», men framfor alt brukte han sin autoritet til å støtte opp under regjeringas harde linje for «gjenoppretting av lov og orden».

Helt siden de lyktes med å sperre av og forsegle de fattige drabantbyene, har høyrefløyen og Chirac-Villepin-Sarkozy-regjeringa fortsatt med å spille ut provokasjoner mot folk av utenlandsk opprinnelse. En minister og noen statssekretærer har pekt ut «polygamiet» i afrikanske familier som en av årsakene til «de unges voldsutøvelse». Den «tverr-departementale komiteen for innvandringskontroll» kunngjorde deretter en serie med tiltak som atter en gang stempler utlendinger fra Nord-Afrika og Afrika sør for Sahara som direkte ansvarlige for sikkerhetsproblemene. De har satt opp nye hindringer for familiegjenforening og for å oppnå flyktningestatus, mens ekteskap mellom franskmenn og utlendinger i praksis blir sett på som en metode for å smugle inn innvandrere! Når det gjelder utenlandske studenter som vil til Frankrike, er det bare de «beste», de med et «potensiale» som er til gunst for den franske økonomien, som har håp om å få oppholdstillatelse. Drakoniske tiltak for de oversjøiske franske terrirtoriene  er også til vurdering, foranstaltninger som skal hinder innbyggere fra nærliggende øygrupper fra å komme i land.

Det er i denne atmosfæren at høyrepartiene konkurrerer seg imellom om hvordan de kan overgå de rasistiske og fremmedfiendtlige talene til Jean-Marie Le Pen (2) og Philippe de Villiers. Den franske nasjonalforsamlinga har begynt drøftelsene av en forskriftslov som skal tvinge historielærere til å legge inn «et positivt syn på koloniseringa» i undervisninga. Det skortet ikke på representanter fra høyresida som forsvarte denne erkereaksjonære ideen, og lovteksten er ikke blitt modifisert.

Dette kvalmende klimaet har utvikla seg på et tidspunkt hvor høyresida ruller fram sin usosiale politikk og valser over alle lag av folket. Hensikten er tydelig: Ved å spekulere i frykten og ved å fyre opp under rasismen, håper de på å splitte folk.

  • Men de skal ikke lykkes med å splitte oss nå, like lite som de klarte det mens opprøret i forstedene pågikk.
  • Sammen skal vi bekjempe denne politikken for undertrykking og sosiale tilbakeskritt.
  • Sammen skal vi slå tilbake angrepene på grupper av innvandrere.

Paris, den 29. november 2005Noter fra redaksjonen – revolusjon.no

(1) Algerie vant sin sjølstendighet i 1962 etter 8 års frigjøringskrig mot kolonimakta Frankrike.
(2) Jean Marie Le Pen, gammel kolonikriger fra Algeriekrigen, er leder av det ultrareaksjonære og rasistiske partiet Front National.