22 Feb, 2020

Ungdom mot EU stiller krav til SV og SP

Ungdom mot EUs Landsstyre har enstemmig vedtatt følgende hilsen til de to neipartiene på vei inn til regjeringsforhandlingene:

Image
Nei til EU og EØS

«Ungdom mot EU forventer at en rødgrønn regjering med nei-partiene Senterpartiet og SV endrer Norges passive holdning i EØS-spørsmål», sier leder i Ungdom mot EU, Hedda Haakestad.

«De to neipartiene bør være garantister for en mer kritisk EØS-debatt og ta til orde for å bruke vetoretten når det er påkrevd,” sier Haakestad videre. EØS har blitt avtalen som alle klager på, men få er villig til å diskutere. Nå mener Ungdom mot EU at en ny stortingsperiode med to EØS-kritiske partier i regjering bør markere slutten på dette.

«Ungdom mot EU forventer at første skritt på veien er at SP-leder Åslaug Hagas forslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen, følges opp», sier en håpefull UmEU-leder.

Flere av de nye direktivene fra Brussel angriper arbeidsfolks rettigheter. Ett eksempel er tjenestedirektivet som legger til rett for sosial dumping og svekkelse av fagbevegelsen.

«SP og SV må stå i spissen for krav om å legge ned veto mot tjenestdirektivet og andre usosiale direktiv. Videre ser vi fram til gjeninnføring av den differensierte arbeidsgiveravgifta, noe de tre regjeringspartiene tidligere har lovet», sier Haakestad.