tirsdag 3 august 2021

Den siste måneden har Sarkozy-regjeringa blitt møtt med fire landsomfattende streiker og demonstrasjoner. For hver gang har demonstrasjonene vokst i styrke og omfang. Tre millioner var på gatene den 2. oktober, den 12. oktober demonstrerte 500.000 bare i Paris.

Paris 2. oktober 2010. Foto: Antonikon (flickr)Arbeiderklassen har fått følge av mange andre samfunnslag. Nytt er at ungdommen slutter massivt opp om protestene og kravet om jobb, lønn og pensjon. Hele familier er samlet i demonstrasjonene.  – Forslaget om å avkorte pensjonene rammer ikke bare våre foreldre, det rammer også oss, sier de unge.

Sarkozy vil velte byrdene av krisa over på folket ved å heve den ordinære pensjonsalderen fra til 67 år. Nasjonalforsamlingen har allerede vedtatt at tidligste pensjonsalder skal heves fra 60 til 62 år. Forslaget om å øke den ordinære aldersgrensa skal etter planen avgjøres i slutten av måneden.

Men franske arbeidsfolk avviser de reaksjonære forsøkene på å reversere sosiale reformer og rettigheter. Kravet om at regjeringa må gå av blir reist med stadig større styrke.
Marxist-leninistene i Frankrikes kommunistiske arbeiderparti PCOF deltar som aktiv kraft og mobilisator i demonstrasjonene som pågår.

{smooth-scroll-top}