23 Feb, 2020

De egyptiske metallarbeiderne har utforma en rekke krav som de setter fram på Tahrirplassen i Kairo i dag.

Bortsett fra kravet om Mubaraks avgang, krever arbeiderne konfiskering av det gamle regimets eiendommer og at det på alle arbeidsplasser blir oppretta arbeiderkontrolkomiteer som skal overvåke produksjon, priser, distribusjon og lønninger.