lørdag 18 september 2021

«Den eneste redninga for Saab kom til kort overfor regeringen Reinfeldts markedsfundamentalistiske fobier, som sier at staten ikke skal og ikke kan drive bedrifter og som derfor har instruert regjeringa om ikke å løfte en finger for å redde arbeidsplassene på og omkring Saab.

mordetpaasaabVi utroper derfor regjeringa Reinfeldt til Saabkrisens hovedansvarlige og største skurk. Den som kunne ha reddet Saab lot kaldblodig være å gjøre det», skriver den svenske avisa Proletären.

Hva slags regjering er det som tillater at en fungerande industriell struktur blir ødelagt? Hva slags økonomisk system er det som slår i stykker i stedet for å bygge opp; som ikke evner å ta vare på produksjonsressurser til beste for samfunnet? Arbeidere i arbeid må vel være bedre for samfunnet enn arbeidere uten arbeid?

Hele lederen i Proletären kan du lese her.