mandag 8 august 2022

Den polske arbeiderklassen organiserte seg i flere opprør på 70-tallet mot revisjonistregimet til Gomulka og seinere Gierek. Det samme gjentok seg på 80-tallet, med senter i Østersjøbyen Gdansk. Det var her det «moderne» Solidarność (Solidaritet) så dagens lys, med Lech Walesa som frontfigur.

Snart ble det klart at det som i utgangspunktet var en virkelig klassebevegelse, var blitt manipulert av ultrareaksjonære krefter som CIA og Vatikanet – som nettopp, og alt annet enn tilfeldig, hadde utpekt den polskfødte kardinalen Karol Wojtyla til ny pave. Marxist-leninistene nektet derfor allerede tidlig på 80-tallet å delta i omfavnelsen av denne «uavhengige» fagbevegelsen, fordi den var like lite politisk uavhengig som regimets offisielle fagbevegelse.

Nå, tjue år etter, løsner CIA og NSA litt på sløret. Richard Piper, National Security Agency: «President Ronald Reagan ville hjelpe Solidarnosc. Først var det kaos i Solidarnosc. (...)»
Seinere fikk underforstått CIA kontroll over den «uavhengige» fagbevegelsen. Noen av Solidarnosc-lederne visste klart hvem bakmennene var, mens andre trodde støtten kom fra den amerikanske fagbevegelsen AFL-CIO.

«Vi ga dem trykkerimaskiner og kommunikasjonsutstyr. Flyveblad blespredd ved hjelp av små bomber.» Det sa en talsmann for CIA om etterretningsorganisasjonen saktive støtte til Solidarność  i TV-dokumentaren Spionspillet, Dokument2, vist på NRK2 12. juni. CIA-folkene i programmet presiserte hvor stor vekt de la på at CIA ikke skulle kobles direkte til aktivitetene. De gikk alltid gjennom to eller tre ledd.