tirsdag, 17 09 2019

I mer enn en måned har det vært massive demonstrasjoner i Ecuador mot undertegning av frihandelsavtalen Tratado de Libre Comercio (TLC) med USA. Hundrevis av mennesker er blitt såret i kamper mot politiet. Indianske bønder har vært særlig aktive i motstanden, sammen med arbeiderne.

I byen Cuenca den 6. april ble studenten Johnny Montesdeoca drept av et skudd i ryggen under gatedemonstrasjonene mot TLC og det amerikanske oljeselskapet Oxy. En annen elev, Javier Loja, ble såret i beinet av politiet.

Ecuador er i ei politisk krise, og den omfattende motstanden mot TLC er uttrykk for folkets mistro til regjeringa til Alfredo Palacio og dens rolle som håndlanger for den nordamerikanske imperialismens interesser.

Regjeringa og industrieierne, de store handelsforetakene og hele oligarkiet har kjørt en intensiv kampanje gjennom radio, TV og pressa i et forsøk på å overbevise folket om at denne traktaten vil sikre utvikling og er til deres fordel. Men det overbeviser ikke arbeiderne, indianerne, de unge og andre lag av folket som har gått ut i gatene.

Protestene retter seg også mot skatteunndragelser fra det amerikanske oljeselskapet OXY (Occidental Petroleum), et selskap som i bare mellom 2002 og 2004 tredoblet sin utvinning av olje fra landet. Av frykt for å miste utvinngsrettighetene, har Oxy tilbudt seg å betale et større «frivillig» skattebeløp.

Ecuador er sammen med Colombia Latin-Amerikas fjerde største oljeprodusent. Colombia og Peru som startet frihandelsforhandlingene med USA samtidig med Ecuador, har allerede undertegnet avtaler.