søndag 17 oktober 2021

Radhia Nasraoui forteller pressa hvorfor hun går til sultestreik.Den tunisiske menneskrettsaktivisten, advokaten og tidligere nobelpriskandidaten Radhia Nasraoui har innledet en sultestreik.

Bakgrunnen er at myndighetene i landet trapper ned sikkerhetstiltakene rundt ektemannen og revolusjonshelten Hamma Hammami, og dermed setter livet hans i fare.

Hamma Hammami satt fengslet i mange år under diktatoren Ben Ali, og spilte en sentral rolle under det tunisiske folkeopprøret i 2011. Han har i alle år vært en frontfigur for det marxist-leninstiske Tunisias arbeiderparti og sentral i Folkefronten. Etter folkeprotestene som fulgte etter attentatet på Folkefrontens daværende leder Chokri Belaid i 2013, fikk Hammami døgnkontinuerlig politibeskyttelse fra presidentgarden. Attentatet ble begått av jihadister med bånd til islamistpartiet Ennahda, som da satt i regjering.

Ansvaret for vaktholdet er nå overført til Innenriksdepartementet, som bare vil sørge for sikkerheten til Hammami under åpne møter og arrangementer. Det betyr at han vil bli svært utsatt for mulige terrorangrep. Radhia Nasraoui har henvendt seg til både regjeringa og presidentens kontor uten å få noen forklaring på hvorfor vaktholdet omkring ektemannen blir avviklet. Det er ingenting som tyder på at terrorfaren i landet har avtatt, snarere tvert imot.

Islamistenes innflytelse i Tunisia er betydelig, samtidig som et flertall av folket kjemper innbitt for å forsvare sekulære og progressive verdier. De mange partiene og bevegelsene som inngår i Folkefronten, og kommunistene i Tunisias arbeiderparti i særdeleshet, er utpekte hatobjekter for islamistene.

Trusselen er permament mot alle revolusjonære, sekulære og progressive i Tunisia, som flere attentater tydelig har vist. Tunisiere er kraftig overrepresenter blant de jihadistiske leiesoldatene som (med støtte fra Vesten) kjemper i blant annet Syria og Irak.

Det er satt i gang en underskriftsaksjon til støtte for Radhia og Hamma her.