onsdag 23 juni 2021

israeli peace plan latuff2Fredsduen Netanyahu. Illustrasjon: Carlos Latuff

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sidestiller okkupantens terror med den undertrykte som gjør motstand: «Israel har rett til å forsvare seg», sier hun. Som medlem av FNs sikkerhetsråd bidrar Norge aktivt til å støtte den sionistiske overgriperen, stikk i strid med FNs egne resolusjoner.

FNs generalforsamling «bekrefter legitimiteten til folkenes kamp for uavhengighet, territoriell integritet, nasjonal enhet og frigjøring fra kolonial dominans, apartheid og utenlandsk okkupasjon med alle tilgjengelige midler, herunder væpnet kamp.» (Resolusjon 45/130, 1990)