onsdag 2 desember 2020

Movimiento Popular Democrático (Den demokratiske folkebevegelsen) gjentar sin oppfordring til det indianske partiet Pachacutik og til andre sosialistiske krefter og partier, om å inngå et formalisert valgsamarbeid for å bidra til å endre den politiske situasjonen i Ecuador.

MPDBakgrunnen er den politiske krisa i landet, som har slått ut i lys lue de siste månedene, særlig på grunn av den sittende regjeringas underkastelse for USA og planen om å inngå en ny frihandelsavtale (TLC).

MPD sier at det er nødvendig å finne en vei ut av krisa, som betyr å bli kvitt det imperialiststøtta oligarkiet og dets nyliberale talsmenn. Det er disse kreftene som sinker landets utvikling, som gjennomsyrer Ecuador med kapitalistisk utbytting, korrupsjon og drap, og som gjør det store flertallet av folket til permanente ofre, sier partiet.

– Det er bare vi som kan sørge for ei djuptgripende, radikal forandring, erobring av makta for ei folkeregjering som har sosialisme som mål. Ei regjering som gjør ende på plyndringa av våre naturressurser og som gjenvinner vår suverenitet, som sosialiserer de svære (private) eiendommene slik at de kan komme til folkets beste i arbeid, helse, utdanning og bolig, sier partiet i sin appell til de andre progressive kreftene.

Samtidig understreker MPD at ei regjering av denne typen fordrer ekte kadre og velprøvde kjempere fra venstresida, ikke kappesvingere og folk som bare ønsker å sminke kapitalismens grimme ansikt.

MPD viser også til inspirasjonen fra de revolusjonære vindene som feier over Latin-Amerika i sin oppfordring til sosialistiske partier, Pachakutik og andre krefter uten egne valglister til å gå sammen for å framskynde ei revolusjonær endring.