søndag 5 april 2020

Press, utpressing, trusler og livsfarlig sabotasje er blant midlene Israel tar i bruk for å stanse den nye fredskonvoien til støtte for det okkuperte Gaza. Slik er metodene til sioniststaten, allerede før konvoien har kastet loss.

shiptogazaFjorårets konvoi ble som alle husker angrepet i et kommandoraid, der ni våpenløse aktivister ble myrdet med kaldt blod av israelske kommandosoldater i internasjonalt farvann.

Sju nordmenn, blant dem et par stortingspolitikere, er nå i Aten for å slutte seg til Freedom Flotilla II sammen med 350 andre aktivister fra 30 nasjoner. Ytterligere to nordmenn har fått plass, slik at det snart er ni norske aktivister med.

Det blir støttemarkeringer i flere byer framover, følg med på shiptogaza.no

Noen av de som opprinnelig skulle ha vært med har, åpenbart etter press fra Israel og norsk UD, holdt seg hjemme eller har forsøkt å reise til de palestinske områdene via Israel.

I en pressemelding sier de norske deltakerne:

Sabotasjen mot vår båt skulle enten hindre oss fra å komme av gårde, eller var ment og ikke oppdages før vi var ute til sjøs. Vi reagerer sterkt på denne kriminelle handlingen som kunne satt menneskeliv i unødig fare. Israels diplomatisk offensiv for å hindre konvoien i å forlate greske havner og truslene mot journalistene viser at Israel er villig til å bruke alle midler for å stanse konvoien. Israel ønsker ikke oppmerksomhet om situasjonen i Gaza og den folkerettsstridige blokaden, nettopp derfor er vi mer bestemte enn noen gang på å realisere seilasen til Gaza.

Vi forventer at norske myndigheter tar avstand fra disse sabotasjeaksjonene som kommer fra Israel og andre. I vår avreise fra Gardermoen uttalte vi en pressemelding at Israel må etterleve folkeretten og andre internasjonale forpliktelser. Etter det som nå har skjedd, er det all grunn til å forsterke vår oppfordring.

Vårt mål er å bryte Israels blokade. Den er en kollektiv avstraffelse av et helt folk og er et brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Blokaden fører til mangel på varer og tjenester som kan føre til gjenoppbygning og utvikling på Gaza. Gazas befolkning må få sin frihet og mulighet til å skape sin egen framtid. Vi vil fortsette kampen for å få hevet blokaden, og flere skip vil seile mot Gaza inntil blokaden er hevet.

Det blir støttemarkeringer i flere byer framover, følg med på shiptogaza.no

Du finner også informasjon på sidene til Palestinakomiteen og Fellesutvalget for Palestina.