torsdag 26 november 2020

Politiet får vide fullmakter. Foto: RevolusjonDet danske Folketinget har vedtatt den såkalte uropakken, eller «lømmelpakken», som gir politiet vide fullmakter til å anholde folk i et halvt døgn på ren og skjær mistanke om at de kan tenkes å ville gjøre noe lovstridig.

Loven er vedtatt under påskudd av å skulle avverge vold og uroligheter under klimatoppmøtet i København i midten av desember, men den er slett ikke av midlertidig karakter. Arbejderpartiet komunisterne (APK) fordømmer uropakken som en rein politistatslov.

APK mener at loven er ledd i en internasjonalt koordinert offensiv for å innføre politistatsmetoder, og at Danmark fungerer som en spydspiss for denne typen terrorlovgivning. Selv den danske dommerstanden stiller seg sterkt kritisk til uropakken.

– Det er en ren politistatslov, sier Troels Riis Larsen, talsmann for Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) til Netavisen. – Den har simpelthen til formål å kriminalisere all slags aktivisme, alle former for passiv motstand og all sivil ulydighet – og la det være opp til politiet å fastsette og tolke spillereglene.

Rettet mot fredelig protester

– Det er ikke voldelige protester VKO [de konservative danske regjeringspartiene – Red.] er ute etter. Det er fredelige politiske protester. Akkurat nå er det klimaaktivismen med de varsla sivile ulydighetsaksjonene ved toppmøtet. Siden vil den bli brukt mot sinte foreldre, frustrerte studenter, lærlinger og arbeidere som har fått nok, sier Larsen.

Store deler av den danske fagbevegelsen er av samme oppfatning. Fagbevegelsen mener at uropakkens innstramminger er så omfattende at de er i fare for å angripe danskenes fundamentale rettigheter til å demonstrere og gjennomføre lovlige blokader. «Dette forslaget går langt ut over grensen for det som er rimelig i et rettssamfunn. Det ligger på kanten av politistatsmetoder», sier Per Christensen, faglig sekretær i fagforbundet 3F, til Politiken.

«Uropakken» er en del av finansloven [statsbudsjettet]. Og nå er det kommet for en dag at den vil bli fulgt opp av enda et umenneskelig og menneskerettighetskrenkende tiltak fra en regjering som både fører krig i utlandet og mot sin egen ungdom og sitt eget folk. Folk som kan ha bodd og jobba i Danmark i årevis, men som ikke er danske statsborgere, skal etter VKO’s plan kunne utvises for en bagatell – som f.eks. om de nekter å fjerne seg fra en fredelig kjede av aktivister – som etter vedtaket av uropakken kan gi 40 dagers fengsel. 

– Danmark fronter politistaten

Enda en gang går Venstre/Konservative og Dansk Folkepartis 'Danmark' foran i en reaksjonær utvikling på internasjonalt plan. – Det er en ny forrykt kjeltringstrek fra en kriminell lov-og-orden-regjering som ikke er i stand til å sikre danskene mot bandekriger, men søker å sikre seg selv og klimadestruktive monopoler mot fredelige politiske protester, sier Troels Riis Larsen og tilføyer:  – Dansk Folkepartis rasistiske dagsorden siver inn i alle porer i det såkalte rettssamfunnet. Men kampen mot lømmelpakken og dens oppfølging vil fortsette hele veien under klimatoppmøtet, og også etterpå.

APK er overbevist om, at «uropakken» er et internasjonalt koordinert skritt mot politistaten, som fortsetter i terrorlovgivningens og overvåkingslovenes spor. Dette er en ondsinnet nedadgående spiral som bare utvikler seg til det verre, som historien viser. Den stopper aldri, før den blir stoppet.
De danske marxist-leninistene oppfordrer til massedeltakelse i de sivile ulydighetsaksjonene som vil finne sted under klimatoppmøtet.

Selv dommerne vender tommelen ned

Loven er presset igjennom i Folketinget i ekspressfart av de konservative regjeringspartiene og deres støtteparti, det rasistiske Dansk Folkeparti. Kommunistene og progressive aktivister står på ingen måte aleine i sin fordømmelse og kritikk av denne fullmaktsloven som gir politiet frie tøyler. Også den danske dommerstanden kritiserer «lømmelpakken» som gir politiet lov til å holde folk i opptil 12 timer selv om de ikke har gjort noe galt. Denne formen for frihetsberøvelse uten siktelse gir i seg selv «anledning til rettssikkerhetsmessige betenkeligheter», skriver Den Danske Dommerforening.

Men den slags innsigelser bryr ikke den danske høyreregjeringa seg det døyt om.