mandag, 27 01 2020

Forfatningsdomstolen har forbudt det demokratiske samfunnspartiet (DTP) og nok en gang viste at Tyrkia har et anti-demokratisk og lovsystem og en mentalitet for politisk administrasjon.

Levent Tuzel, leder av EMEPDenne beslutningen om DTP, som blir påstått å ha forbindelse til «terror og vold», har gitt opphav til terror og vold i Tyrkia. Den tyrkiske staten valgte krig i stedet for fred med det kurdiske folket.

De dominerende kreftene bak denne avgjørelsen er en allianse av AKP-regjeringa og den nasjonalistiske CHP-MHP-opposisjonen. Denne reaksjonære alliansen ville ikke avfinne seg med eksistensen av DTP som representant for demokratiets krefter i parlamentet.
Med dette vedtaket har Tyrkia blitt kastet ut i kaos på tross av ord som «demokrati, initiativer og løsning».

Det arbeidende folket i Tyrkia vil med sine egne krefter holde fast ved demokrati, likestilling og viljen til å leve sammen i framtida, og de vil verne om freden og brorskapet.

Levent Tuzel
President
Arbeiderpartiet (EMEP)