onsdag 23 juni 2021

Det kriminelle regimet i Den islamske republikken Iran henrettet fem politiske fanger tidlig om morgenen den 9. mai 2010. Farad Kamangar, Ali Heydarian, Farhad Vakili, Mehdi Islamian, og Shireen Alam Hooli (ei kvinne) som ble holdt i regimets fangehull i flere år fikk dødsdommer bygd på fabrikkerte anklager.

Den islamske republikken Iran fullbyrdet dødsdommene tross nasjonale og internasjonale protester og kampanjer for at de skulle løslates uten vilkår. Disse politiske fangene ble dømt til døden på grunn av sin motstand mot regimet i den islamske republikken. Deres henrettelser ble utført i hemmelighet og uten at deres familier eller advokater var informert.

Arbeidets parti i Iran (Toufan) fordømmer på det sterkeste denne avskyelige forbrytelsen begått av det middelalderske regimet i den islamske republikken. Vi oppfordrer våre marxist-leninistiske broderpartier og organisasjoner, politiske aktivister, demokratiske organisasjoner, faglig aktive og progressive mennesker til å protestere i alle mulige former mot disse barbariske forbrytelsene begått av det islamske regimet mot sønner og døtre av det iranske folket, og vi krever en umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av alle politiske fanger i Iran.

Drapene på politiske fanger er en del av det iranske regimets nytteløse forsøk på å skape en atmosfære av frykt og trusler i håp om å bevare den politiske makten. Masseprotestene til det iranske folket i det siste året har skremt regimet og har ytterligere isolert det nasjonalt og internasjonalt. Denne siste forbrytelsen av den islamske republikken vil bare forsterke sinnet, hatet, besluttsomheten og den demokratiske bevegelsen hos de iranske massene. I de siste tre tiårene, har titalls tusen av kommunistiske, revolusjonære og progressive iranere falt so ofre for den islamske republikkens drapsmaskineri, men i dag har en sterkere generasjon av løver og løvinner gått ut på gatene i Iran for å kreve frihet, demokrati og sosial rettferdighet, og å få slutt på undertrykkelse, fattigdom, politiske forbrytelser, underslag, tyveri og utbytting.

Vi støtter de iranske massenes rett til å forsvare seg overfor volden og forbrytelser begått mot dem av det brutale regimet i den islamske republikken.

Ned med det kriminelle regimet i Den islamske republikken Iran!
Lenge leve sosialismen!

Arbeidets parti i Iran (Toufan) den 12. mai 2010