mandag 8 mars 2021

Quito, 30 september 2010

Ecuador har de siste ukene gjennomlevd en intens kamp fra folket (spesielt fagbevegelsen), fra de indianske urfolkene, bønder, kommuner som motsetter seg gruvedrift i stor skala i regi av store multinasjonale selskaper, fra lærere, studenter, organisasjoner og venstreorienterte politiske partier.

MPD er en avgjørende kraft på venstresida i Ecuador.
«Folkets kamp er ikke kuppmakeri, det er en grunnlovsfesta rettighet»,
sier MPD.

Disse protestene har vært til forsvar av faglige rettigheter, stabilitet og universitetenes autonomi som regjeringen til Rafael Correa og den lovgivende nasjonalforsamling har krenket ved flere anledninger. Ved oppkjøp av representanter og deres samvittighet har det blitt vedtatt nyliberale, anti-demokratiske og anti-folkelige lover. De har utviklet en autoritær og undertrykkende politikk som setter til side rettigheter og seire som er vunnet av arbeiderne og folket.

I går (29. september – o.a.) godtok forsamlingen president Correas veto som straffer arbeidere og krenker rettigheter, herunder også rettighetene til de som tjenestegjør i politiet og de væpnede styrker. Dette var dråpen som fikk begeret til å flyte over.

Stilt overfor denne situasjonen hevdet politifolkene sine rettigheter og inntok sine kvarterer. Arbeiderbevegelsen og folket sluttet opp om politiet og krevde at nasjonalforsamlingen skulle trekke tilbake presidentens veto.

Regjeringen og dens allierte beskriver denne uroen som et forsøk på statskupp fra høyresida og fascistene. Ingenting er lengre fra sannheten. Correa sin regjering, som tjener storselskapene og imperialismen og som har snudd ryggen til sine egne valgløfter, prøver å skjule disse kjensgjerningene ved å lage en konspirasjonsteori om statskupp.

Sett fra utlandet kan dette virke forvirrende, men det er ikke tilfellet her til lands. Massene krever at regjeringen og parlamentet endrer sin feilaktige politiske kurs. Regjeringen og Allianza País (presidentens parti) sier at de har støtte i folket, men de klarte ikke å mønstre mer enn et par tusen mennesker til forsvar for «demokratiet og regjeringen».

Demokratiet i Ecuador er virkelig i fare. Den største trusselen mot demokratiet og spesielt mot forandringer er regjeringen og president Correa.

Løsningen på den nåværende konflikten ligger i hendene på forsamlingen og regjeringen, de har ordet.

Originaltekst: No se está produciendo un golpe de estado en el Ecuador

Om MPD og PCMLEMovimiento Popular Democrático, MPD (Folkets demokratiske bevegelse) har ved flere valg gitt støtte til president Correa som motvekt til det reaksjonære oligarkiet. Det var et historisk gjennombrudd da den progressive Correa vant valget i 2006. Correa sto opprinnelig for en tydelig nasjonal, anti-imperialistisk og progressiv kurs, men presidenten har vendt seg mer og mer bort fra sitt eget partis program og har innført stadig mer autoritære tiltak de siste par åra.
MPD har 5 plasser i nasjonalforsamlingen og dominerende innflytelse i landets fagbevegelse. MPD støttes aktivt av det marxist-leninistiske PCMLE. Sammen arrangerer MPD og PCMLE de årlige seminarene «Revolusjonens utfordringer i Latin-Amerika» som samler partier og frigjøringsbevegelser fra hele kontinentet.