torsdag 20 januar 2022

Til arbeiderne, ungdommen og folket i Ecuador og til offentligheten.

Saken om Julian Assange avslører enda ei side ved den virkelige naturen til regimet til (president) Lenin Moreno: Den står for total underkastelse og inngår åpne og skjulte avtaler med imperialistmakter som Storbritannia og USA. Regjeringen tramper på nasjonal suverenitet, menneskerettigheter, retten til diplomatisk asyl for de som blir politisk forfulgt og tyr til gjengjeldelse mot dem som motsetter seg regjeringens politikk. 

Regjeringen har villig gitt britisk politi fullmakt til å gå inn i den ecuadorianske ambassaden i London for å arrestere Julian Assange, en australsk hacker som hadde fått politisk asyl i vårt lands ambassade. Det er verd å erindre at Assange gjennom sin nettportal har lagt ut hundrevis av meldinger, korrespondanse og e-poster som viser hvordan USA brukte press, sammensvergelser og diplomatisk utpressing for å sikre sitt politiske hegemoni over hele verden. Dette er årsaken til at han blir forfulgt og livet hans er i alvorlig fare.

«Utleveringa av den forsvarsløse Assange til imperialistiske myndigheter bryter med menneskerettighetene og asylretten»

Utleveringa av den forsvarsløse Assange til imperialistiske myndigheter bryter med menneskerettighetene og asylretten. Regjeringen prøver å dekke over dette med at australieren ikke har fulgt protokollen – idet Assange påviste at president Moreno og hans familie er involvert i tvilsom virksomhet som har blitt kritisert i landet vårt fra ulike deler av opinionen.

Utem tvil har regjeringen «kvittet seg med et stort problem», som presidenten sa da han ydmykt bøyde kne for utenlandsk press gjennom avtaler som er offentlig kjent, og andre som er hemmelige, og som viser dette regimets sanne natur.

Hendelsen ble umiddelbart utnyttet av Rafael Correa (den forrige presidenten i Ecuador – red.) for å dekke over egne spor. Han framstår hyklersk som forsvarer av prinsipper og rettigheter som hans regjering krenket og tråkket på i en tiårsperiode. Lederen av den korrupte Correa-mafiaen har verken moralsk eller politisk troverdighet som forsvarer av friheter og rettigheter som hans egen regjering satte til side.

Ecuadors arbeidere, ungdom og folk vil gjennom disse kjensgjerningene bedre forstå denne regjeringens karakter. Vi ser tydelig at den står til tjeneste for imperialistiske interesser. Vi må fortsette med å styrke vår enhet og organisering for å fordømme og bekjempe de antifolkelige og anti-nasjonale handlingene fra denne regjeringa.

13. april 2019

Ecuadors marxist-leninistiske kommunistiske parti (PCMLE)