fredag 22 oktober 2021

EMEP-leder Levent Tuzel fikk 37000 stemmer i Izmir, det var ikke nok til å bli valgt inn i parlamentet.23 «uavhengige kandidater» ble valgt inn ved parlamentsvalget i Tyrkia den 22. juli, et valg som var framskyndet som følge av krisa rundt presidentvalget.

På grunn av sperregrensa på ti prosent deltok Arbeiderpartiet EMEP og dets alliansepartnere DTP og SDP i valget gjennom oppstilling av «uavhengige kandidater».

Alliansen av DTP (Partiet for et demokratisk samfunn), EMEP (Arbeidets Parti), SDP (Partiet for demokratisk sosialisme), noen venstregrupper og organisasjoner, intellektuelle og fagorganisasjoner støttet opp bak tilsammen 60 uavhengige kandidater.

Valget fant sted under udemokratiske og ulike forhold. Mens mediene propaganderte de nyliberale borgerlige partiene, ignorerte de de uavhengige kandidatene. Også hæren la hindringer i veien for valgkampen til de uavhengige kandidatene. Men dette til tross, 23 uavhengige kandidater kom inn i parlamentet, mange nok til å lage en egen parlamentsgruppe. Vår partileder Levent Tuzel var også «uavhengig kandidat» fra Izmir, han fikk 37 tusen stemmer, men dette var ikke tilstrekkelig til at han ble valgt inn.

Etter valgene er de tre dominerende partiene i parlamentet: AKP (Partiet for rettferdighet og utvikling, et liberalt parti som samarbeider med imperialistene) med 340 seter, CHP (det republikanske folkepartiet, partiet har bevegd seg gradvis mot høyre og samarbeider med kuppgeneralene) med 112 seter og MHP (Den nasjonalistiske bevegelsen, et fascistisk parti) med 70 seter. Alle disse tre partiene støtter den nyliberale økonomiske politikken. AKP har en moderat islamistisk orientering, mens de andre to følger ei nasjonalistisk linje.

Arbeiderpartiet EMEP Et annet viktig resultat av disse valgene er inntredenen til de «uavhengige kandidatene» som ble støttet av kreftene for Arbeid, Fred og Demokrati. Dette kan oppsummeres som en viktig forandring på parlamentet. Det er naturligvis viktig med representasjon i parlamentet igjen, etter at 15 delegater fra TIP (Tyrkias arbeiderparti) i 1965 og representanter fra DEP (Det demokratiske arbeiderpartiet) som fikk plass i parlamentet for 13 år siden, ble arrestert fordi de avla eden sin på kurdisk.

De «uavhengige kandidatene» vil få ei egen gruppe i parlamentet. De vil forsvare menneskerettene, herunder en demokratisk løsning på det kurdiske spørsmålet, de vil forsvare ytrings- og organisasjonsfriheten og rettene til arbeidere og arbeidsfolk. De vil og kjempe mot den nyliberale politikken til AKP.

Arbeiderpartiet EMEP
26. juli 2007