tirsdag 7 desember 2021

I mai 2005 gikk den danske Foreningen Oprør ut med en appell til de europeiske sosiale bevegelsene om å utfordre EU's udemokratiske og misvisende ?terrorlister?.

Foreningen Oprør I august måned bestemte byretten i København at appellen «Krigen mot terror truer oss alle» skulle fjernes fra Oprørs hjemmeside. EUs terrorlister ligger til grunn for avgjørelsen. I oktober ble dommen stadfestet av Landsretten. Etter dette har det danske politiet fått blod på tann.

Patrick Mac Manus, som er leder for Foreningen Oprør, har fått nok en siktelse rettet mot seg for overtredelse av den såkalte terrorparagrafen. Han er siktet for støtte til terrororganisasjoner ved å ha overført i alt 100.000 kroner til de væpna gruppene FARC i Colombia og PFLP i Palestina. Samtidig har politiet kontaktet samtlige danske hjemmesider som har foreningens «opprørsappell» liggende ute. Politiet truer med rettssak hvis ikke appellen fjernes. [Se appellen her]

Stop Terrorkrigen, Modkraft, Dagbladet Arbejderen, Enhedslisten, Venstresocialisterne, Foreningen Demos, KPiD og Rød Ungdom er blant de organisasjonene som har offentliggjort appellen. Den er dessuten lagt ut på en rekke utenlandske hjemmesider, blant annet på revolusjon.no

Nå har det danske politiet skrevet til organisasjonene og forlangt appellen fjernet. I brevet heter det:

«De opfordres herved til at slette dokumentet, der kan virke som en opfordring til at støtte terrororganisationer. Såfremt De ikke ønsker at efterkomme denne opfordring, vil spørgsmålet blive indbragt for retten.»

Både Stop terrorkrigen andre organisasjoner nekter plent å etterkomme dette angrepet på ytringsfriheten og forsøkene på å sensurere internett.

Men saken er ikke avsluttet: Foreningen Oprør ønsker å appellere saken til Høyesterett.

Les mer: