mandag 16 mai 2022

På et møte den 23-27. januar skal Europarådets parlamentarikerforsamling ta stilling til et resolusjonsforslag som legger opp til å kriminalisere kommunismen og marxismen.

Resolusjonsteksten fra parlamentarikerforsamlinga. Hvis forslaget vedtas vil det kunne bety økt forfølgelse av Europas kommunister samt andre demokratiske krefter, som faglig aktive og fredsforkjempere.

Forslaget vil kriminalisere marxismens teori om klassekamp, sosialisme og kommunisme – med de påståtte 'forbrytelsene' i de tidligere sosialistiske landa som påskudd – og prøver å sette likhetstegn mellom kommunisme og nazisme.

Europarådets parlamentariske forsamling vedtok onsdag 25. januar 2006 den reaksjonære resolusjonen, men forslaget oppnådde ikke det nødvendige 2/3's flertall til også å vedta forslaget til konkret 'oppfølging' i de 46 medlemslanda.

De blåbrune kreftene vil ikke stanse med dette. Heksejakta på kommunister i Europa kommer til å fortsette!

Over hele Europa er det voldsomme protester mot dette gufset fra situasjonen i 30-åra i forrige århundre, og den McCarthyistiske antikommunistiske klappjakta under Den kalde krigen.
I Tsjekkia og Ungarn er allerede «kommunistisk propaganda» blitt forbudt, i Ungarn også symbolbruk.

Les også Klaus Riis' kommentar: Den europeiske reaksjon vil kriminalisere marxismen

Europeisk underskriftsliste mot forslaget og mer bakgrunnsinformasjon

Uttalelse fra ML-partier i Europa og andre verdensdeler

Det er på sin plass å minnes det berømte diktet til den tyske presten Martin Niemüller, som sjøl var aktiv i motstanden mot nazismen og satt i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen:

Først kom de for å hente kommunistene, men jeg protesterte ikke,
for jeg var ikke kommunist.
Så kom de for å hente sosialdemokratene, men jeg protesterte ikke,
for jeg var ikke sosialdemokrat.
Så kom de for å hente fagforeningslederne, men jeg protesterte ikke,
for jeg var ikke fagforeningsleder.
Så kom de for å hente jødene, men jeg protesterte ikke,
for jeg var ikke jøde.
Da de kom for å hente meg, var det ingen igjen til å protestere.