lørdag 5 desember 2020

Mandag 10. oktober blir det gjennomført en internasjonal aksjonsdag for Monica Okpe. Det dreier seg om kamp mot trakassering av tillitsvalgte og undergraving av faglige rettigheter.

Det internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF har bestemt å gjøre avskjedigelsen av tillitsvalgt ved DHL Ulven, Monica Okpe, til en internasjonal kampsak. Dette har også sammenheng med erfaringene med det fagforeningsfiendtlige DHL i en lang rekke andre land.

Les mer på transportarbeider.no