mandag 25 januar 2021

Aksjonsgruppen er sjokkert over at bystyret tar 5,4 millioner fra sosialhjelpsmottagerne, og bruker dem til å finansiere en gavepakke til de rikeste som får 50 millioner i lavere eiendomsskatt. Dette er en skandale og helt klart feilprioritering, sier Bente Simonsen, leder for Aksjonsgruppen mot sosial nød i Bergen.

Bystyret begrunner nedskjæringene i sosialbudsjettet med at sju hundre flere sosialklienter har kommet i jobb, men nøden blant de fattige barna har slett ikke blitt noe mindre. Dersom man hadde latt disse 5,4 millionene gå til fattige familier med barn, så hadde bystyret hatt en enestående sjanse til å gi mange barn et bedre liv uten at det hadde kostet en krone mer.

Aksjonsgruppen har tidligere krevd at de fattige barna må få 1000 kroner mer i måneden uten å få gehør for det. Denne saken viser at bystyret og byrådets fagre ord om at de vil gjøre noe med barnefattigdommen i Bergen enda en gang bare er tomme løfter.