19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

En korrupt fiende av folket. Forside av PCMLE sitt sentralorgan, En Marcha.En korrupt fiende av folket. Forside fra PCMLE sitt sentralorgan, En Marcha.

I en klar demonstrasjon av en antidemokratisk og diktatorisk holdning har (president) Guillermo Lasso utløst den såkalte « (muerte cruzada) ». Grunnlovsbestemmelsen gir ham personlige fullmakter til å pålegge, via utøvende dekreter, sitt økonomisk-politiske program til tjeneste for storkapitalen, bankierer og internasjonal kapital.

I løpet av de seks månedene som gjenstår av hans periode, vil han fullføre privatiseringen av statlige bedrifter, helse- og sosialtjenester, skog og vann. Han vil innføre arbeidsreformer som forverrer arbeidsforholdene og øker den kapitalistiske utbyttinga. Han vil overlate naturressurser til utenlandske selskaper, og han vil forsterke den anti-folkelige politikken som har preget hans administrasjon i løpet av disse to årene.

Argumentene som fremmes for å oppløse nasjonalforsamlingen er ikke i samsvar med Grunnlovens krav for å treffe et slikt tiltak. Det foregår ingen intern omveltning i landet. Det er en økonomisk og politisk krise som denne regjeringa er direkte ansvarlig for, sammen med de politiske kreftene som styrer parlamentet.

Oppløsning av nasjonalforsamlinga løser ikke den alvorlige krisa landet gjennomlever. Det stemmer at denne forsamlinga – dominert av korrupte, opportunistiske og udugelige lovgivere – er like ansvarlig for situasjonen som landet går gjennom, og at både den og den utøvende regjeringsmakta derfor blir sterkt avvist av befolkningen. Lasso har oppløst forsamlinga for å hindre utøvelsen av den konstitusjonelle retten til politisk granskning og rettsforfølgelse; han har oppløst den for å forhindre sin egen avskjedigelse, som følge av folkets anklage mot en korrupt, inkompetent fiende av folket, uttrykt i salgordet: Ut med Lasso, NÅ! De ansvarlige for krisa, som sitter i de utøvende og lovgivende organene, bør ikke få vende tilbake til sine stillinger.

Den organiserte folkebevegelsen (arbeidere, bønder, urfolk, studenter, lærere, småhandlere og andre) må slå seg sammen for å konfrontere den diktatoriske regjeringa, for å utøve retten til motstand, for å stoppe den nyliberale offensiven, for å respektere arbeidernes og folkets rettigheter, inkludert retten til liv og til å protestere. Den sosiale og politiske enheten i disse sektorene er grunnleggende for å gjøre gata til åsted for denne kampen.

Sentralkomiteen, Ecuadors marxist-leninistiske kommunistparti – PCMLE

Originalteksten fra partiets sentralorgan En Marcha 17. mai 2023.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre