tirsdag, 17 09 2019

Alle tog i Norge står stille i tre timer mandag 15. juni i protest mot jernbanereformen.

– Norsk jernbane vil enten bli mye dyrere eller mye dårligere. Eller begge deler.
Rolf Jørgensen, forbundsleder NLF.

Togene står stille den 15. juni, også her på Oslo S. Foto: © CC-BY RevolusjonRegjeringens universalmedisin synes å være privatisering, oppdeling, konkurranseutsetting og anbud. Nå er det jernbanen som står for tur, til tross for at land som Sverige og England kan skilte med svært dårlige erfaringer fra sine forsøk på det samme. I Sverige har jernbanen blitt stykket opp og privatisert. Det har vært mislykket.

Å administrere alle anbudene og alle de forskjellige private aktørene vil kreve et enormt byråkrati og store pengesummer, og jernbanekompetansen vil forsvinne ut til private, gjerne utenlandske, selskaper.
Samferdselsministeren vil heller ikke garantere at lønn og pensjonsvilkår for de NSB-ansatte vil bli de samme når virksomheten overdras til private selskaper. Han påstår hardnakket at det ikke vil bli «polske lønninger». Men ifølge Arbeidsmiljøloven kan den nye arbeidsgiveren velge å benytte en annen pensjonsordning for arbeidstakerne.

Leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Jørgensen, er ikke overrasket over omfanget av reformen. «Dagens regjering har som mål å privatisere, konkurranseutsette og legge ut på anbud. Hva slags jernbane og transportsystemer vi har blir da helt underordnet,» sier han.

De forskjellige konkurrerende selskapene vil kappes om å drive billigst mulig. Jørgensen fremhever at det først og fremst er lønns- og arbeidsvilkår de kan konkurrere på. Dermed vil disse bli redusert mest mulig for å fremstå billigst mulig for de som sitter på pengesekken.

Forbundslederen ser mørkt på fremtiden for jernbanen hvis reformen settes i verk. «Norsk jernbane vil enten bli mye dyrere eller mye dårligere. Eller begge deler. Vi vil få en mer oppdelt jernbane med ansvarsfraskrivelse. Den vil få dårligere kapasitet og vil bli tappet for kompetanse,» avslutter han.

Regjeringen har nå bestemt at saken skal gjennom stortingsbehandling før sommeren. Dette gjør det umulig å få behandlet saken på en grundig måte. Dette er selvsagt en del av planen - reformen skal bankes gjennom så fort som mulig, med minst mulig debatt og plagsomme spørsmål.

15. juni skal saken opp i Stortinget. Da tar Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund alle sine medlemmer ut i en tre timer lang politisk streik.
Mellom kl. 10 og kl. 13 vil alle tog i Norge stå stille.