28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Det er i år 75 år sidene landet vårt ble okkupert av tyske styrker – og om en uke er det 70 år siden frigjøringen fra den tyske okkupasjonen.

Rolf Jørgensen, leder av NLF.Rolf Jørgensen, leder av NLF.Vi samles for å hedre de av våre kamerater som i disse fem årene kjempet for frihet og demokrati – mot fascisme og nazismens tyranni.

Men det var også en kamp for arbeiderklassen, for de rettigheter vi har tilkjempet oss og som vi fortsatt må kjempe for.

I dag oppfatter vi det som en selvfølge at vi har den frihet vi har, men det er det ikke. Vår frihet er ikke noe som er gitt, den er et resultat av at noen har kjempet den fram.

Fagbevegelsen er en bastion i kampen mot fascismen

Kampen Osvaldgruppa førte var en heroisk motstandskamp. Det var sabotasjeaksjoner mot jernbane, industri og viktige samfunnsfunksjoner. Men også oppdrag gitt av hjemmefronten.

Under krigen gjennomførte Osvaldgruppa over femten aksjoner rettet mot jernbanen og jernbanestasjoner. Jernbanen var helt avgjørende for at nazi okkupantene skulle få fram forsyninger og troppetransporter. Derfor ble jernbanen viktig for tyskerne og det var viktig for motstandskampen å ødelegge tyskernes infrastruktur.

Kamerater! Jernbanefolk i Norge deltok aktivt i motstandskampen under annen verdenskrig.

Og mange jernbanearbeidere var med i sabotasjeaksjonene mot jernbanen i Norge. De deltok aktivt som sabotører og som jernbanearbeidere hadde en gode kunnskaper om hvordan en rammet fienden best mulig.

Og ikke minst satt jernbanefolk inne med kunnskap om hva som hvordan sivile, i minst mulig grad skulle rammes av disse anslagene mot okkupantmakta.

Jernbanearbeidere deltok på mange nivå i motstandskampen, fra å transportere illegale aviser og utstyr på lokomotivet og i togene, til å aktivt delta i sabotasjeaksjoner og væpna kamp.

Jernbaneansatte ble forsøkt innrullert i NS og det ble gjort forsøk på å nazifisere hele jernbanen. Det lyktes ikke.

Men det er skammelig at det fantes ledere i NSB som gikk fiendens ærend og som aktivt brukte krigsfanger fra Sovjetunionen og Jugoslavia som slavearbeidere på jernbaneanlegg. Dette var menn som hadde sloss mot nazismen og mot okkupanter, og som på en brutal måte var blitt offer for nazistenes forbrytelser.

Sovjetunionen var da også en av de avgjørende aktørene som gjorde at Hitler-tyranniet ble knust.

Det at NSB ble brukt av okkupantene, at det fantes ledere i NSB som lot seg bruke, fordømmer vi skarpt. Men de breie lag av jernbanearbeidere, NSB-ansatte, var patriotiske nordmenn og mange var motstandsfolk.

Dette viser at kampen mot fascismen også er et klassespørsmål.

Kamerater! Vi sier: aldri mer 9. april.

– Kampen mot fascisme og rasisme må fortsatt føres i Norge.

Med det mener jeg at vi aldri må godta at fascismen igjen får makt. Vi har i dag avduket dette flotte minnesmerket over Osvaldgruppa og falne NSB-ansatte. Vi minnes våre historiske helter, men vi skal være klar over at kampen mot fascismen er ikke noe avsluttet kapittel.

Kampen mot fascisme og rasisme må fortsatt føres i Norge. Den organiserte fascismen i Norge er i dag svak, men i krisetider vil den dukke fram. Fascistene marsjerer igjen i gatene i Europa. I Hellas og Ungarn er dette store partier og de bygger seg opp i mange land.

Ukraina ledes i dag blant annet av organisasjoner som under annen verdenskrig sloss sammen med Nazi-tyskland og som aktivt deltok i massakrer på den jødiske befolkningen. Det må være et tankekors, og det er avskyelig, at det er den slags ledere som i dag hylles av de vestlige regjeringene som demokrater i Ukraina.

Kamerater! Vi i Norsk Lokomotivmannsforbund og i Norsk Jernbaneforbund er stolte over den kampen våre medlemmer førte mot naziokkupantene. Mange jernbanefolk deltok i motstandskampen, mange deltok i Osvaldgruppa og mange deltok i andre motstandsorganisasjoner.

Det er Osvaldgruppas medlemmer og motstandsfolk på jernbanen vi hedrer i dag. Deres kamp var viktig og avgjørende for at vi står her i dag. Vårt ansvar i dag er å føre en uforsonlig kamp mot fascismen i alle dens former.

Til de som falt i kampen mot fascismen under annen verdenskrig vil jeg til slutt uttrykke en stor takk for kampen dere førte for vår frihet!

Teksten er en lett bearbeidet versjon av appellen holdt ved avdukinga av minnesmerket for Osvaldgruppa. Overskriften er satt inn av Revolusjon. Red.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre