20 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

– Lærerne er de første, de blir ikke de siste, sier Troels Riis Larsen fra APK.

Den fire uker lange lockouten fra Kommunernes Landsforening (KL) mot de danske lærerne skal bringes til opphør med en voldgiftslov som i det store og hele følger kommunenes diktat. Det meldte statsminister Helle Thorning Schmidt (Socialdekoraterne) torsdag, skjønt hun hele tida har fastholdt at regjeringa ikke ville gripe inn i konflikten.

– Regjeringsinngrepet viser at det har vært snakk om avtalt spill hele veien mellom KL og regjeringa, sier Troels Riis Larsen, talsmann for Arbejderpartiet Kommunisterne.

Konflikten har avslørt stat, kommune og regjering som brutale arbeidsgivere.

– Lærerne har ikke villet bøye seg og har gjennomført en fantastisk kamp mot sine arbeidsgivere i stat og kommune og mot et rødblått folketingsflertall og et ubegrenset konfliktfond av skattebetalernes penger. Lærerne har ikke kommet krypende på sine knær. De har ikke blitt knekt, og det er ingen utsikter til at de vil la seg knekke. Derfor har regjeringa valgt å diktere en ny arbeidstidsavtale gjennom et lovinngrep.
Han fortsetter:
– Det har med andre ord vært en totalt overflødig lockout med omkring en million ofre for et spill hvor resultatet var gitt på forhånd. Lærerne har ikke tapt, de blir valset ned. Konflikten har avslørt stat, kommune og regjering som brutale arbeidsgivere som fører klassekamp mot sine medarbeidere uten å skjele til omkostningene.

Hastebehandling i Folketinget

Lovforslaget skal hastebehandles i det danske Folketinget. Det dikterer lærerne nye arbeidstidsregler som bl.a. betyr at avtaleregulert arbeidstid avskaffes, og sementerer et inspektørvelde på skoler og undervisningsinstitusjoner.

Dermed hives Danmarks Lærerforening på dør i avgjørende spørsmål om medlemmenes arbeidsforhold.. Et av lockoutens formål har vært å knekke fagforeningen.

85 prosent av lærerne motsetter seg en avtale som følger linjene fra KL, sjøl om den er sukret med noen overgangsordninger i forhold til pensjon og en beskjeden lønnsøkning.

– Lærerne er de første, de blir ikke de siste, sier Troels Riis Larsen til Netavisen. – Regjeringa og folketingsflertallet har erklært krig mot offentlig sektor og de som jobber der – helt i tråd med deres nyliberale økonomiske doktrine og EUs anvisninger.

Sammendrag og oversettelse fra dansk ved Revolusjon.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre