23 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

7000 arbeidere ved Maruti Suzuki i India har gått tilbake til arbeidet etter en bitter og intens to ukers streik. Maruti er den største bilprodusenten i India.

Bakgrunnen for streiken var, som Revolusjon tidligere har meldt, kampen for anerkjennelse av fagforeninga til arbeiderne, en kamp som har pågått i flere runder med streik og lockout siden tidlig i sommer.

Den siste streiken ble iverksatt da ledelsen ved Maruti brøt en avtale fra 30. september om at den ville anerkjenne fagforeninga, respektere grunnleggende faglige rettigheter og gjeninnta kontraktsarbeidere som hadde gått til streik i solidaritet med de fast ansatte ved tidligere konflikter. Denne provokasjonen framkalte raseri og sympatistreiker ved Suzuki Powertrain og Suzuki Motorcycles. Omfattende internasjonal solidaritet hatt stor betydning for at ledelsen ble presset på retrett. Det internasjonale metallarbeiderforbundet IMF har også lagt tyngde inn i kampens sluttfase.

Resultatet er en avtale som blant annet innebærer:

  • Ingen disiplinærtiltak mot arbeidere som har vært i streik eller sympatistreik ved Suzuki Motorcycles.
  • 1200 kontraktarbeidere blir gjeninntatt.

Imidlertid er ikke avtalen en fullstendig seier, ettersom såkalte «disiplinære prosesser» vil bli videreført i forhold til tre fast ansatte arbeidere ved Suzuki Powertrain, samt 33 kontraktsarbeidere ved Suzuki Maruti.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre